KIJOW

Kijow Konferencja 23-28 maj 2002 

Dziennik Kijowski  (uakt. 29.05.2003)
Dwutygodnik "Dziennik Kijowski"  
red. nacz. Stanislaw Panteluk
z-ca red. Borys Dragin - E-mail: pau@dk.com.ua
ul. Saksaganskiego 40/85a, 01033 Kijow
Tel.: +380-44-246-87-6139
E-mail: bord2002@ukr.net

Ukrainskie radio
red. Ludmila Slesariewa -  E-mail: sribno@i.com.ua

Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiebiorcow Polskich w Ukrainie (22.10.2001)
www.polukrbusiness.com.ua  -  Jerzy Konik
Swietlana Gienina,- Sekretarz Wykonawczy MSPPU,
Ukraina, Kijow, ul. Rejtarskaja, 9 - (St. Metra "Zolotyje Worota")
Tel.: +380-44-229-66-37
E-mail: polsha@zradio.com.ua, msppu@carrier.kiev.ua

Firma Polonijna     -   Borys Szewczenko      (uakt.20.10.2000)

Hotel Polski "ADRIA" (28.07.2001)

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
Dom Polski
Zjednoczenie Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie

Rzymsko-Katolickie Towarzystwo ''Polonia''
UA 252032 Kijow, ul. Saksaganskiego 99/4
Tel./Fax: +380-44-220-9967

Zarzad Glowny Zwiazku Polakow na Ukrainie - Prezes Stanislaw Kostecki
E-mail:
zpu@carrier.kiev.ua 
(uakt. 22.07.20003  mail nie dziala)

Zwiazek Polakow na Ukrainie, Zarzad Glowny
Prezes Stanislaw Kostecki,  tel. kom: +380-503443268
E-mail: zpu@carrier.kiev.ua
Zwiazek Polakow na Ukrainie Oddzial Kijow
Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Autorow i Tlumaczy
Rada Koordynacyjna Farmerow
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich na Ukrainie 
(18.03.2003)
(18.03.2003)
Prof. Anatol Swiecicki, Tel.: +380-44-216 4980, 216 1955
dom 418 6303

Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie (SUPU)
UA 252054 Kijow, ul. Gogolewska 23
Tel./Fax: +380-44-216-3177, Tel./Fax: +38-044-216-8758

Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie (SUPU)
UA 252054 Kijow, ul. Gogolewska 23
Tel./Fax: +380-44-216-3177, Tel./Fax: +38-044-216-8758

Polsko-Ukrainskie Forum
ul. Prorizna 2 pok. 207, 01001 Kijow
Tel.: +380-44-228-61-04, Fax: +380-44-228-07-41

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Sw. Mokolaja
ul.  Wielka Wasylkiwska 75, 252133 Kijow
Tel.: +380-44-269 50 44, Fax: +380-44-268 63 97
E-mail : delomi@public.ua.net

Kosciol Rzymsko-Katolicki
ul. Czerwonoarmiejskaja 96, 250005 Kijow
Tel.: +380-44-268-9505

Kijowskie  Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe im. A. Mickiewicza  (29.10.2001)
252030 Kijow, ul. I. Franko 16/2 - Prezes Irena Gilowa
Tel.: +380-44-265-5171,  Tel dom: +380-44-265 5171

Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Polskich na Ukrainie (29.07.2002) 
Ukraina 01-054 Kijow, ul.Gogolewska,23
Tel.kom. +380-505-42-37-70, Fax .+380-442-16-87-58
E-mail: SIiTPU@poczta.onet.pl
Prezes: Helena Diagilewa
(mail220703)

Kijowskie Narodowosciowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polakow ''Zgoda''
252192 Kijow, Darnicki bulwar 7/257
Tel.: +380-44-543-9062

Kijowskie Narodowosciowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polakow “Zgoda˝ w Kijowie
ul. Gonczarowa 8/2, 03062 Kijów

Polskie Stowarzyszenie na Kijowszczyznie ''Solidarnosc''
252000 Kijow, ul. Entuzjastow 29/2 m. 192
Tel.: +380-44-555-4059

"Energopol Trade" S.A. - Dyrekcja Rejonu Realizacji
ul. Kondriatiuka 1, 252-200 Kijow
Tel.: +380-44-430 47 20, 432 29 67, 432 37 71

Kwartalnik mniejszosci polskiej na Ukrainie "Krynica"
skrytka pocztowa N 78, 252001 Kijow
Tel.: +380-44-216-31-77, Fax: +380-44-293-38-89

Chor Mieszany przy Klubie "Seniora" w Kijowie
ul. Saksaganskiego 99/4, 252032 Kijow

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Zarzad Glowny w Kijowie
ul. Saksaganskiego 99/4, 01032 Kijow
Tel.: +380-44-220-99-67, Fax: +380-44-220-99-67

Sekcja Medyczna Polskiego Stowarzyszenia
Kulturalno-Oswiatowego im. A. Mickiewicza
ul. Kijanowski Zaulek 5 m.7, 53 Kijow
Tel.: +380-44-216-17-36, Fax: +380-44-216-18-09

Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza w Kijowie
Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Autorow i Tlumaczy na Ukrainie
Tel.: +380-44-457-83-04, Fax: +380-44-216-87-58

Zespol "Jaskolki" w Kijowie
Darnicki bulwar 7/257, 252192 Kijow
Tel.: +380-44-543-90-62

Zespol "Pierwiosnek" w Kijowie
ul. Saksaganskiego 99/4, 252032 Kijow

Zwiazek "Miznacjonalnyj Forum Ukrainy"

Narodowy Uniwersytet Medyczny w Kijowie
(27.06.2001)
Prof. dr med. hab. Anatol Swiecicki
Kierownik Kliniki Chorob Wewnetrzynch Nr.2
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich na Ukrainie
Ul. Ju. Kociubinskiego 9, 04053 Kijow
Tel.: +44-216-4980, 044-216-1955
E-mail:  zpu@carrier.kiev.uol