II ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY 2001

W warszawskim Domu Polonii zakończyła obrady Komisja Organizacyjna II Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą w roku 2001, którego organizatorami są największe organizacje polonijne działające na wszystkich kontynentach oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Obradom Komisji przewodniczyła p. Helena Miziniak z Londynu, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a uczestniczyli przedstawiciele: Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów - p. Czesław Zychowicz, Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej - p. Leopold Biłozur, Rady Polonii Świata - p. Andrzej M. Garlicki, Kongresu Polonii Amerykańskiej - p. Józef Bułat, Kongresu Polonii Kanadyjskiej - p. Ryszard Paudyn. Ze strony gospodarzy Zjazdu - Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w obradach Komisji uczestniczyli: Prezes Stowarzyszenia prof. Andrzej Stelmachowski oraz członkowie Rady Krajowej - p. Andrzej Chodkiewicz, Dyrektor Biura Zarządu Krajowego i prof Zygmunt Kolenda, Prezes Oddziału Stowarzyszenia w Krakowie.

Komisja ustaliła ramowy program zjazdu, który odbywać się będzie w Warszawie (uroczyste otwarcie 28 kwietnia 2001 r.), Pułtusku (obrady) oraz w Krakowie (uroczystości Dnia Emigranta i koncert zespołów polonijnych na Rynku 2 maja); 3 maja uczestnicy Zjazdu udadzą się na Jasną Górę.
W toku obrad Komisji Organizacyjnej ustalono problematykę obrad Komisji zjazdowych, propozycje referatów wprowadzających, liczbę delegatów z poszczególnych krajów etc. Powołano Komisje:1. - ds. Polaków za Granicą (formy współpracy między organizacjami polonijnymi a Krajem i Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska", referaty nt. powyższy oraz "Kwestia dobrego imienia Polski i Polaków" i "Rola Polaków w krajach osiedlenia"); 2. - Promowania Spraw Polskich w Świecie (promocja polskiej kultury i wiedzy o Polsce, referaty nt. "Zachowanie kultury narodowej, wspieranie instytucji polskich w świecie" oraz "Rola środków przekazu");3. - ds. Duszpasterstwa (poświęcona problematyce współpracy środowisk polonijnych z Kościołem Katolickim, Kościołami ewangelickimi oraz Polakom w Kościele Katolickim na Wschodzie i Sytuacji języka polskiego w Kościele na Wschodzie); 4.- ds. Oświaty i Młodego Pokolenia (sprawy młodego pokolenia, języka polskiego, rozwoju szkolnictwa polonijnego i nowych form nauczania); 5. - ds. Pomocy Socjalnej, Charytatywnej i Problemów Repatriacji.
Warszawa, 30 października 2000 r.

W dniach 10 i 11 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" odbywa sie kolejne spotkanie Komisji Organizacyjnej II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Proponowane Komisje Zjazdowe

1. Komisja ds. Polaków za Granicą
Przewodniczący: Czesław Zychowicz (Wielka Brytania)
Prezes Światowej Federacji Stowarzyszeń Polskich Kombatantów
Wiceprzewodniczący: Jan Sienkiewicz (Litwa)
Prezes Związku Polaków na Litwie
Wiceprzewodniczący: Kazimierz Musielak (USA)
Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej

2. Komisja Promowania Spraw Polskich w Świecie
Przewodniczący: Halina Romanowa (Rosja)
Prezes Kongresu Polaków w Rosji
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Kostecki (Niemcy)
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej

3. Komisja ds. Duszpasterstwa
Przewodniczący: Ks. Abp. Szczepan Wesoły (Polska)
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski dla Duszpasterstwa Emigracji
Wiceprzewodniczący: Krystyna Mochlińska (Wielka Brytania)
Prezes Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej

4. Komisja ds. Oświaty i Młodego Pokolenia
Przewodniczący: Adam Błaszkiewicz (Litwa)
Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
Wiceprzewodniczący: Barbara Zdanowicz (Wielka Brytania)
Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Obczyźnie
Wiceprzewodniczący: Stanisław Sienkiewicz (Białoruś)
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi

5. Komisja ds. Pomocy Socjalnej, Charytatywnej i Problemów Repatriacji
Przewodniczący: Prof. Zygmunt Kolenda (Polska)
Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Wiceprzewodniczący: Teresa Sieliwończyk (Białoruś)
Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi
Wiceprzewodniczący: Wawrzyniec Fójcik (Czechy)
Przewodniczący Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

6. Komisja Organizacyjno-Wnioskowa
Przewodniczący: Helena Miziniak (Wielka Brytania)
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Wiceprzewodniczący: Andrzej Chodkiewicz (Stowarzyszenie "Wspólnota Polska")
Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"