Papenburg , styczeń 1999

Społeczny Komitet Budowy Cmentarza Wojskowego

Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej w Oberlangen

z siedzibą w Papenburgu

 

Koledzy - kombatanci, rodacy, przyjaciele i sympatycy 1. Dywizji Pancernej.

Nasza odezwa w sprawie budowy należnego naszym Poległym cmentarza wojskowego na terenie Niemiec, w miejscowości Oberlangen, napotkało na duże poparcie i akceptację . Powszechne jest oburzenie.

Przystępujemy zatem do kolejnego kroku , t.zn. do zbierania funduszu na ten wzniosły cel.

W bankach otwieramy k-to „Soldatenfriedhof der 1. polnischen Panzerdivision „

„Cmentarz Wojskowy 1.Polskiej Dywizji Pancernej „

Wszystkie wpływy funduszu przeznaczamy wyłącznie na zakup terenu oraz materiałów budowlanych dla ogrodzenia cmentarza. Nie będą naliczane żadne „koszta towarzyszące“ np. za korespondencję, telefony, przejazdy,prezencje, itp. Oznacza to ,że każda złotówka sponsora ulokowana zostanie w istotę objektu.

Wszystkie wpływy będą publikowane , o nadzór nad prawidłowością gospodarowania funduszem popro-

simy radnych gminy Oberlangen oraz kombatantów różnych środowisk. Nikt tu nie„ zarobi „ na Trupach.

Jest pozytywna reakcja gminy Oberlangen na propozycję budowy cmentarza na ich terenie. Burmistrz gminy p. Heinrich Rolfes osobiście wyszukał teren w pobliżu byłego obozu kobiet A.K. i wycenił grunt po 5 DM á metr kw. Jest to ok. 10 zł . Zakładamy obligatoryjną sponsorową składkę w wys. 10 zł

Dla kolegów w trudnej sytuacji materialnej po 1 zł. Angaż moralny się liczy i posiada swoją wartość.

Zwrócimy się do org. młodzieżowych, do jednostek WP, o społeczny wkład pracy w budowę ogrodzenia

i innych koniecznych robót. Burmistrz p. Rolfes już przyrzekł udzielenia pomocy miejscowej młodzieży niemieckiej. Jest taka sama zapowiedż od strony Holendrów. I młodzież polonijna nie zawiedzie.

Orientacyjny koszt naszego przedsiewzięcia kalkulujemy następująco :

Grunt 3000 - 4000 m.kw 15.000 - 20.000 DM

Materiały budowlane ok. 10.000 DM

Roboty budowlane - możliwie w czynie społecznym

Na ogólną ilość 300 grobów w kilkudziesięciu miejscowościach, zakładamy, że ok. 200 - 220 mogił wymaga przeniesienia . Jest to też oczekiwane rozwiązanie dla wielu niemieckich gmin.

Ten dotychczasowy bardzo wysoki rozrzut grobów po 1 do 70 kwater na cmentarz wzgl. miejscowość praktycznie uniemożliwia opiekę, nadzór i odwiedziny. Nie odwiedzane mogiły to zwykłe magazyny kości. I właśnie w Oberlangen, tak związanym z historią drogi bojowej 1. Dywizji Pancernej, gdzie 2. Pułk Pancerny wyzwolił 1728 kobiet AK, na wieki utrwali się symbol walki i ofiarności polskiego żołnierza, będzie jednocześnie wyrazem Pamięci i naszego koleżeństwa w stosunku do Tych, których szczególnie okrutnie potraktował los splotu wydarzeń minionego półwiecza. Cmentarz w Oberlangen będzie dowodem naszej wierności żołnierskiej. Żołnierska mogiła winna być godna cenie oddanego życia. Tego nie widać.

I tym samym w Niemczech powstanie nietylko pierwszy polski cmentarz wojskowy . Ten objekt Pamięci

nabierze taki sam wyraz jak np. cmentarz Langannerie w Normandii, cm. Lommel w Belgii jak i cmentarz w Bredzie i Ginneken .Tylko cmentarz wojskowy jest w stanie utrwalić pokoleniom, oddanej na obczyżnie , w służbie Ojczyzny, daninę krwi, młodego życia i szcześcia rodzinnego.

Ten cmentarz stanie się dla nas dowodem dumy, dowodem naszej troski - w tej „ostatniej godzinie „

Naszym dramatem chwili jest to, że walczymy z czasem. Co będzie po nas ??? Przedsmak mamy i znamy

Liczmy narazie tylko na nas . Nawet nasza prasa emigracyjna przemilcza im od dawna znany skandal.

Koledzy - wybiła ostatnia chwila ratowania naszego honoru żołnierskiego . Te mogiły pod trawnikami, ścieżką, ławkami, bez insygni Wojska Polskiego, z insygniami Wehrmachtu, rozrzucone i bez oznakowania wśród grobów cywilnych różnej nacji i płci, stanowią naszą wieczną wizytówkę i historyczny blamaż.

Zafundowaliśmy nasz pomnik w Warszawie ,zafundujmy (kupujmy) i ten godny dla Nich cmentarz.

J e s t t o n a s z b ó j o s t a t n i !!!

Teren planowanego cmentarza w Oberlangen leży w pobliżu naszych holenderskich przyjaciół,

komunikacyjnie dobrze dostępny - oddalony o kilka km od nowo wybudowanej autostrady.

Są niemieckie cmentarze wojenne w Polsce ? TAK Mamy polski cmentarz wojenny w Niemczech? NIE

O tym zadecydowało kilku niemieckich i polskich funkcjonariuszy. Nikt kombatantów o zdanie nie pytał

Grunt cmentarny w Oberlangen dla poległych „Wiernych Synów“, tyle kosztuje tani samochód albo wanna hydro-masażowa

15.000 DM za grunt : 300 = 50 DM nakładu na 1 kwaterę. Cena używanego roweru za kwaterę. (-) Czesław Szewczyk