konkursyliterackie.htm

czerwiec 2005

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
organizuje konkurs, w którego edycji "Ofiary nazizmu" mogą uczestniczyć
także przedstawiciele Polonii.

Informacja o ogólnopolskim konkursie "Pomóżcie nam zachować pamięć" edycja - "Ofiary nazizmu"
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 lipca 2005 r. na adres:
Fundacja "Polsko- Niemieckie Pojednanie", ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa z
dopiskiem KONKURS.

Do udziału zapraszamy osoby poszkodowane w czasie II wojny światowej.
Warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie wspomnie
ń dotyczących pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy, uwięzienia w hitlerowskich obozach, więzieniach i gettach, deportacji lub wysiedleń, a także losów powojennych.

Mile widziane będą prace konkursowe wzbogacone o zdjęcia i dokumenty. Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione zostaną wydane drukiem przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w formie zbioru wspomnień, relacji i opracowań.

Jury konkursu przyzna nagrody pieniężne ufundowane przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" oraz Polską Unię Ofiar Nazizmu:

* I nagroda 10 000 PLN

* II nagroda 8 000 PLN

* III nagroda 7 000 PLN

* 5 wyróżnień po 3 000 PLN

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2005 r. w trakcie gali konkursowej, na którą zostaną zaproszeni honorowi goście oraz środki masowego przekazu.
Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na galę konkursową wraz z osobami
towarzyszącymi. Koszty przejazdu i noclegu w Warszawie pokrywają organizatorzy konkursu.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy można znalezc na stronie http://www.fpnp.pl

12.06.2005
Komunikat
jury III Konkursu Literackiego im. Marka Hlaski

Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych organizowanym przez redakcję pisma JUPITER i Klub Inteligencji Polskiej w Austrii konkursem, że zakończyliśmy przyjmowanie tekstów. Z dużą obawą przystępowaliśmy do trzeciej edycji konkursu, który ogłosiliśmy – nieco ograniczając jego zasięg – jako konkurs skierowany tylko dla Polonii.

Jesteśmy przekonani, że przyczyniło się to do zmobilizowania sil twórczych u wielu piszących na całym świecie Polaków nie zawsze wierzących w swoje możliwości i siły. W Polsce odbywa się wiele konkursów literackich dających szanse młodym i nie tylko młodym adeptom pióra.

W drugiej edycji Konkursu, przed dwoma laty (konkurs odbywa się co 2 lata) otrzymaliśmy ok. 90 % tekstów z terenu naszej Ojczyzny. Baliśmy się więc o frekwencję po zmianach regulaminowych. Niepotrzebnie.

Z satysfakcją podaję do publicznej wiadomości, że na nasz apel odpowiedziało 167 osób z 21 krajów. Co cieszy nas jeszcze, to fakt, że pojawiły się teksty z tak egzotycznych zakątków świata jak: Boliwia, Liban, Nowa Zelandia czy... Azerbejdżan. Po raz pierwszy nadeszły opowiadania z Białorusi, Rosji, Mołdawii, Grecji, Hiszpanii i innych. Największy odzew mieliśmy od piszących z USA, Kanady i Niemiec.

Teraz trwa praca (czytanie tekstów i ich ocena) jury.

O wynikach konkursu powiadomimy we wrześniu i ogłosimy listę laureatów na stronie internetowej naszego pisma www.jupiter-online.at oraz w propagujących Konkurs im. Marka Hłaski: TV Polonia, PAP (Polonia dla Polonii), Zbigniewowi Kosteckiemu i innym, którym jednocześnie składamy podziękowania za rozpropagowanie idei konkursu - sami nigdy nie dotarlibyśmy do tylu krajów i ludzi.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane teksty.
Wszystkie nagrody ufundowała Wspólnota Polska.
Z prośbą o cierpliwość na wyniki konkursu – w imieniu jury

Jadwiga M. Hafner
prezes Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii
red. nacz. pisma Jupiter