konpolwszwecji.htm

W sobotę 5 kwietnia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kongresu Polaków w Szwecji.
Delegaci podsumowali okres minionej kadencji i zatwierdzili dotychczasową linię działalności. Za priorytety w nadchodzącym okresie uznano pracę na rzecz młodego pokolenia i działania skierowane do nowoprzyjeżdżających do Szwecji rodaków. Dyskutowano także sprawy związane z promocją kultury - szczególnie poloijnej - i koniecznością wypracowania nowych metod w tym obszarze.
Przyjęto zmiany statutowe odzwierciedlające potrzeby zmieniających się warunków. Zmieniona struktura Prezydium zapewnić ma sprawność i efektywność działania. Nowy Statut opublikowany zostanie na stronach Internetowych Kongresu wkrótce.

Wybrano nowe władze organizacji -
Prezydium:
- Michał Bieniasz - Prezes - koordynacja projektów, kontakty zewnętrzne
(Västerås),
- Jolanta Halkiewicz - Wiceprezes - sprawy org., kontakty międzyorg. (Sztokholm)
- Janusz Górczyński - Skarbnik (Västerås)
- Ludomir Garczyński-Gąssowski - Sekretarz Kongresu, analizy i dokumentacja,
(Sztokholm)
- Ryszard Nipl - Sekretarz Prezydium, administracja, (Västerås)
- Krystyna Gronowska - wydział ds. młodzieży,
(Sztokholm)- Tadeusz Opałko - wydział kultury, (Göteborg)
- Marek Małachowski
- wydział informacji, (Helsingborg)
- Jadwiga Boral - wydział spraw socjalnych [nowoprzyjeżdżający], (Sztokholm)
- Maja Brzozowska - wydział ds. integracji i równouprawnienia (Sztokholm)
Komisja rewizyjna:
- Tadeusz Weltz - przewodniczący (Sztokholm),
- Zbigniew Zimoch (Norrköping),
- Stanisław Fras (Göteborg).