strony Konwentu http://www.kongres.org/konwent.htm

 K O N W E N T       PO L O N I I     N I E M I E C K I E J


"strona polska traktuje Konwent, jako reprezentanta Polonii i Polaków w RFN 
wobec wladz niemieckich oraz wladz polskich"

Ambasador RP dr Andrzej Byrt                Kolonia 11.09.1998

Rotacja Przewodniczacych Konwentu:

01.07.2008-31.12.2008 Zbigniew Kostecki - kostecki@polonia.org
(01.07.2008)
01.01.2008-30.06.2008 Piotr Maloszewski - maoszewski@helmholtz-muenchen.de (08.01.2008)

01.01.2007-30.06.2007 Krzysztof Nowacki - nowacki.pik@t-online.de 
01.07.2007-31.12.2007 Aleksander Zajac

01.01.2006-30.06.2006 Piotr Maloszewski
01.07.2006-31.12.2006 Zbigniew Kostecki

01.01.2005-30.06.2005 Waldemar Wachowski
01.07.2005-31.12.2005 Aleksander Zajac

01.07.2004-31.12.2004 Zbigniew Kostecki
01.11.2004-30.06.2004 Piotr Maloszewski

Organizacje Konwentu:
1. Chrzescijanskie Centrum Krzewienia Kultury i Jezyka Polskiego T.z (02.12.2003)
                                                Christliches Zentrum zur Frderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition in Deutschland e.V.
2. Kongres Polonii Niemieckiej T.z  (03.12.2003)
                                                Polnischer Kongres in Deutschland e.V
3. Polska Rada w Niemczech - Zrzeszenie Federalne T. z. (19.02.2005)
                                   
Bundesverband Polnischer Rat in Deutschland e.V.
4. Zwiazek Polakow  "Zgoda" w RFN "Zgoda" T.z (21.11.2003)
                                                 Bund der Polen "Zgoda" in der BRD
nowe strony Konwentu  www.kongres.org/konwent.htm   (10.04.2004 uakt 29.06.2008)
2008
informacje na stronie - www.kongres.org/konwent.htm
2007
15.12.2007 Posiedzenie Konwnetu - Dortmund (czekamy na protokol od kol. Maloszewskiego) - projekty na I polr. 2008
07.07.2007  nie ma terminu nastepnego zebrania!
13.06.2007 Zebranie w Berlinie, ocena projektow. Przyznanie funduszy na projekty 3 lipca. 
03.02.2007 Zebranie w Recklinghausen  (protokol w przygotowaniu)                                           konwent030207.htm
2006
05.08.2006 Zebranie Konwentu - Hannover PMK - godzina 11:00 (Kostecki)
06.04.2006 spotkanie Konwnetu z SPD - Berlin
09.03.2006 spotkanie Konwentu z Prezydentem RP - Lechem Kaczynskim - Berlin
03.02.2006 Zebranie Konwnetu - Hannover PMK  (Maloszewski)
2005
30.10. - 01.10.2005 Wspolna Impreza Polonii Niemieckiej z inijcjatywy Konwentu Koncert
19.02.2005  Reckilnghausen - Zebranie Konwentu
2004
09.10.2004  Sejmik Polonijny pod przywodztwem Konwentu - Kolonia 09.10.2004
03.04.2004  Zebranie Konwnetu - Hamburg
30.01.2004  Spotkanie Konwentu z Ambasadorem Byrtem - Kolonia
2003
21.11.2003  Zebranie Konwentu - Hannover     
08.01.2001  Stanowisko Konwentu  w sprawie 10 lecia podpisania traktaktu
26.02.2000  Konferencja Konwentu w osrodku "Concordia"
10.11.1999  Spotkanie Premiera Jerzego Buzka z przedstawicielami Polonii i Polakow w Niemczech
11.09.1998  Uznanie Konwentu przez wladze Rzeczypospolitej Polskiej
04.04.1998  Konwent powstal 04.04.1998 w Kolonii
Historia Konwentu