Historia Konwentu

   KONWENT ORGANIZACJI POLSKICH W NIEMCZECH
Konvent der Polnischen Organisationen in Deutschland

My, nizej podpisani reprezentanci naczelnych i ponadregionalnych organizacji         
polskich i polonijnych w Republice Federalnej Niemiec, na spotkaniu 4 kwietnia 1998 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, powolujemy Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz :
deklarujemy wole wspóldzialania naszych organizacji dla dobra calej polskiej grupy etnicznej w Niemczech, w duchu Traktatu miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Federalna Niemiec o dobrym sasiedztwie i przyjaznej wspólpracy z 17 czerwca 1991 roku przy pelnym poszanowaniu samodzielnosci statutowej kazdej organizacji
- oswiadczamy, ze celem naszego dzialania sa:
1. ustalanie wspólnego stanowiska Polonii niemieckiej w sprawach jej dotyczacych
2. reprezentacja interesów Polonii niemieckiej wobec wladz i instytucji
wszystkich szczebli Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej
3. pozyskiwanie i dyspozycja srodkami finansowymi, w tym równiez Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych RFN, na dzialalnosc organizacji polskich i polonijnych
w Niemczech

II. W celu spelnienia zadan Konwent kierowac sie bedzie nastepujacymi zasadami:

 A/ w sklad Konwentu wchodza przewodniczacy kazdej z jego organizacji czlonkowskich, lub ich v-ce przewodniczacy, oddelegowani przez swe zarzady

B/ kazda organizacja czlonkowska dysponuje w Konwencie jednym glosem
C/ przewodnictwo Konwentu pelni w trybie rotacyjnym na okres 6 miesiecy jeden z przedstawicieli organizacjii czlonkowskich. Pozostali pelnia w tym okresie funkcje
v-ce przewodniczacych. Kolejnosc rotacji ustala Konwent
D/ Konwent zbiera sie conajmiej raz na 3 miesiace
E/ decyzje Konwentu zapadaja zwykla wiekszoscia glosów

F/ Konwent odbywa raz w roku spotkanie plenarne, w którym udzial bierze

po 5 przedstawicieli kazdej z organizacji czlonkowskich delegowanych przez swe zarzady w celu przedyskutowania podstawowych problemów Polonii

III. Konwent apeluje do wszystkich organizacji polonijnych pozostajacych poza jego strukturami o przystapienie do jednej z organizacji czlonkowskich Konwentu