LEKSYKON NAUKI O JĘZYKU

Książka zawiera bogactwo problemów związanych z wiedzą o języku, której w żadnym razie nie należy utożsamiać jedynie z gramatyką! Język jest bowiem nie tylko narzędziem codziennej komunikacji i porozumiewania się, ale określa także nasze miejsce w kulturze, w świecie, w środowisku. Znajomość podanych w leksykonie terminów jest przydatna, a nawet niezbędna wszystkim kształcącym się i wykształconym Polakom.

Korzystać z niej powinni uczniowie, osoby biorące udział w olimpiadach i konkursach polonistycznych, zdający egzaminy wstępne na filologie – wszyscy, którzy cenią sobie poprawność języka polskiego. Hasła w leksykonie dotyczą m.in. komunikacji językowej, budowy języka, kultury języka oraz retoryki, a także historii języka polskiego.


S
ŁOWNIK MOTYWÓW LITERACKICH

Słownik zawiera około 200 motywów literackich pojawiających się w lekturach literatury rodzinnej i powszechnej. Motywy ułożone są alfabetycznie. Autorka przedstawia, jak realizowane są w literaturze poszczególne motywy – od dzieł najdawniejszych do współczesnych, wskazuje, jakie dzieła filmowe i teatralne warto obejrzeć, jakie terminy warto zapamiętać, i odsyła do innych, pokrewnych haseł.

Rozbudowane indeksy, ciekawie dobrane cytaty oraz kolorowe ilustracje to niezaprzeczalne atuty tej książki. Słownik jest idealną pomocą szkolną dla licealistów, zwłaszcza dla maturzystów. Pozwala na łatwą i szybką naukę oraz szybkie powtórki.

 

SŁOWNIK BOHATERÓW LITERACKICH

Słownik zawiera charakterystyki ponad 400 postaci literackich występujących w dziełach literatury polskiej i światowej – zarówno tych występujących w jednej książce, jak i tych, które pojawiają się w wielu lekturach. Postaci ułożone są w porządku alfabetycznym. Każda notka uzupełniona jest o informacje dotyczące ekranizacji, adaptacji filmowych lub przedstawień teatralnych dzieła oraz ciekawostkami na temat opisywanej postaci.

Słownik jest bogato ilustrowany i zawiera indeksy pozwalające szybko odnaleźć potrzebne informacje. Wartościowym uzupełnieniem są starannie dobrane cytaty z dzieł literackich.

JAK PISAĆ ?

Książka może pomaga w uczeniu się pisania. Adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników – począwszy od tych najmniej zaawansowanych, którzy dopiero poznają tajniki form pisemnych, przez tych, którzy redagują już bardzo skomplikowane wypowiedzi realizujące zasady gatunkowe, aż po autorów prac pisemnych na „stopień” – licencjacki bądź magisterski. Z publikacji skorzysta także osoba chcąca zredagować jakiś tekst użytkowy, potrzebny jej do załatwiania spraw związanych z codziennym życiem.

Czytelnik znajdzie w niej definicje form i gatunków wypowiedzi pisemnych, przykłady takich wypowiedzi, a także swoisty przewodnik „krok po kroku”, który ułatwi realizowanie kolejnych etapów pisania.

 

JAK PISAĆ II

Popularność pierwszego wydania „Jak pisać" sprawiła, że książka doczekała się prawniczej kontynuacji „Jak pisać 2", zawierająca tym razem wskazówki pomocnicze w samodzielnym pisaniu pism urzędowych i prawniczych: pozwów, wniosków, zażaleń, oświadczeń, umów.

Autor krok po kroku wyjaśnia sposoby wypełniania formularzy i druków – od tych najprostszych do sprawiających najwięcej kłopotów, od wypełnianych raz – dwa razy w życiu do tych wypełnianych, co miesiąc lub co rok. Uzupełnieniem tekstu autora są wypełnione wzory formularzy.

Ilustrowana kolorowa książka napisana językiem prostym i zrozumiałym to niewątpliwie rzadkość na rynku książki prawniczej. Tym bardziej polecamy ją wszystkim czytelnikom, zwłaszcza tym niezwiązanym z prawem zawodowo. Adresatem książki jest, bowiem każdy z nas – wszyscy przecież chodzimy do urzędów, jesteśmy pracownikami bądź prowadzimy działalność gospodarczą, zawieramy różnorakie umowy. W każdym z tych przypadków przyda się odrobina prawniczej wiedzy, aby samemu poradzić sobie z wypełnieniem lub napisaniem rozmaitych druków.

 

ZARYS WIEDZY O KULTURZE

Każdy humanista z pewnością doceni fakt, iż w książce będącej wędrówką przez epoki historii i sztuki zamieszczono także informacje i ciekawostki dotyczące życia codziennego w dawnych czasach oraz recepcji sztuki danego prądu w literaturze i sztukach plastycznych epok późniejszych. Dzięki takiemu ujęciu wiedza o kulturze ukazana została wielowątkowo, jako dziedzina obejmująca wiele elementów życia, nie tylko historii sztuki ale - jak napisano we wstępie - jako „proces, a nie tylko zbiór nazwisk i oderwanych od siebie pojęć"

Książka ta powinna znaleźć swoje miejsce w naszych biblioteczkach wiedzy o kulturze i historii języka polskiego. Przejrzysty układ materiału, bogactwo ilustracji oraz słowniczek i czytelne indeksy ułatwiające wyszukanie potrzebnych informacji to dodatkowe walory tej książki, sprawiające, że korzysta się z jej łatwo i z wielką przyjemnością.

Z WYDAWNICTW EDUKACYJNNYCH POLECAMY TAKŻE:

SŁOWNIK PIECIOJĘZYCZNY -słownik ma charakter turystyczny. Ułatwia on tłumaczenie podstawowego zasobu słów życia codziennego z pięciu języków: polskiego, włoskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego – każdemu z tych języków odpowiada jedna kolumna

 

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY JĘZYKA POLSKIEGO

PISZ POPRAWNIE – to książka nie tylko dla uczniów, ale także dla tych osób, które pisząc lub mówiąc popełniają rozmaite błędy. Jednym słowem książka dla wszystkich, którzy chcą unikać błędów. Aby jednak wiedzieć jak ich unikać, musimy mieć ich świadomość. Autorzy pokazują jak uczyć się na błędach.

LITERATURA I JEJ KONTEKSTY – zbiór esejów o kolejnych epokach literackich. Podanie literatury nie jako osobnej dziedziny, ale w relacjach ze sztukami plastycznymi, muzyką, filozofia, historią.

MATEMATYKA – krótki, ale pełen wykład matematyki nauczanej w gimnazjach i liceach.

HISTORIA – pełen wykład dotyczący dziejów ludzkości od starożytności do czasów powojennych, oddzielnie ujmujący historie Polski i dzieje powszechne

SŁOWNIK SYNONIMÓW I ANTONIMÓW – wersja kieszonkowa i książkowa. Praktyczny środek poszerzania słownictwa

POLSKI SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY Z ZASADAMI PISOWNI I INTERPUNKCJI – napisany przez znanych i cenionych autorów krakowskich, uwzględniający najnowsze zmiany w języku polskim, zatwierdzone przez Komitet Językoznawstwa PAN

LEKSYKON NAUKI O JĘZYKU – kompendium

TABLICE HISTORYCZNE – jeden z najobszerniejszych zestawów dat wśród obecnych na rynku, jest znakomitym środkiem umożliwiającym zrozumienie historii. Uczy umiejętności kojarzenia faktów.

TABLICE MATEMATYCZNE

TABLICE FIZYCZNE

TABLICE CHEMICZNE

TABLICE ASTRONIMICZNE

POCZET KRÓLÓW POLSKICH –znakomicie graficznie opracowana i zredagowana pozycja dająca kompendium wiedzy historycznej, społecznej i obyczajowej. Pozycja ta powinna się znaleźć w każdej biblioteczce domowej i szkolnej

Podanto:

ENCYKLOPEDIA – PRAWO NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW

Encyklopedia kierowana jest przede wszystkim do tych czytelników, którzy dotychczas z daleka omijali księgarnie prawnicze, wychodząc z założenia, skądinąd trafnego, że oferowane w nich książki napisane są na tyle „hermetycznym” językiem, iż stają się niezrozumiałe dla osób nie związanych zawodowo z prawem. Niestety, prowadziło to często do wniosku, że cała wiedza prawnicza jest dla nich niedostępna. Postanowiliśmy obalić ten mit i pokazać, że najczęściej nie ma w niej nic tajemniczego, co stwierdziliśmy z ogromnym zadowoleniem, bowiem każdy z nas nie tylko może, ale wręcz musi znać swoje prawa. Pamiętajmy - jak mówi łacińskie przysłowie – nieznajomość prawa szkodzi, i dodajemy, że nam przede wszystkim.

Encyklopedia jest praktycznym przewodnikiem po świecie prawa. Zawiera 282 hasła odnoszące się do najróżniejszych dziedzin życia. Jasnym i zrozumiałym językiem opisuje problemy prawne, ilustruje je ciekawymi przykładami wziętymi z życia, udziela rad i podaje adresy pomocnych instytucji. Mamy nadzieję, że z pożytkiem skorzysta z niej wiele osób.

 

ENCYKLOPEDIA RODZICE I DZIECI

Encyklopedia została napisana z myślą o tych wszystkich rodzicach, którzy codziennie szukają odpowiedzi na dziesiątki pytań dotyczących wychowania dzieci, mądrego towarzyszenia im w rozwoju, ich zdrowia, kariery szkolnej, kontaktów z rówieśnikami, rozrywki. Jest to książka dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej na temat świadomego kształtowania relacji w rodzinie, rozwijania umiejętności społecznych i potrzeb kulturalnych u młodego człowieka. Będzie pomocna zarówno rodzicom niemowląt, jak i tym, którzy mają dzieci kilkuletnie i nastoletnie. Chcemy, aby sięgali do niej przez całe lata wychowania swoich pociech, aż do ich dorosłości.

W niniejszej encyklopedii czytelnik nie znajdzie „instrukcji obsługi” swojego potomstwa, bo w wychowaniu młodych ludzi, z których każdy jest niepowtarzalną indywidualnością, nie ma uniwersalnych i stuprocentowo skutecznych recept. Natomiast może liczyć na rzetelną informację, na porady doświadczonych specjalistów, które posłużą jako podpowiedź i zainspirują do przemyśleń, poszukiwania własnych rozwiązań, do dojrzewania w rodzicielstwie.

Staraliśmy się, aby encyklopedia była bliska życiu współczesnych rodzin, aby pomagała rozwiązywać nowe, pojawiające się w ostatnich latach wychowawcze dylematy i aby dobrze służyła wszystkim, którzy chcą być wystarczająco dobrymi rodzicami dla swoich dzieci.

ENCYKLOPEDIA – PSYCHOLOGIA

Encyklopedia odsłania tajemnice naszej psychiki. Autorzy – znani psychologowie i psychoterapeuci – opisują ludzkie zachowania, wyjaśniają takie pojęcia jak: osobowość, inteligencja. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na szereg pytań, np. dlaczego inaczej zachowujemy się w grupie, a inaczej w samotności, jak funkcjonujemy w rodzinie, jakie związki zachodzą miedzy psychiką a ciałem, a jakie między psychologią a medycyną.

Książka, – choć zawiera szereg cennych wskazówek – nie jest poradnikiem, w którym czytelnik znajdzie odpowiedz na pytanie, jak być szczęśliwym. Jest bowiem przewodnikiem po świecie ludzkich zachowań, a także problemów, jakie spotykamy w dorosłym życiu m.in. w rodzinie, w pracy.

 

KARIERA – WŁASNY BIZNES

Książkę tę polecamy wszystkim osobom, które swoją przyszłość widzą w prowadzeniu własnej firmy. Autorzy krok po kroku wyjaśniają różnice między poszczególnymi rodzajami przedsiębiorstw prywatnych, uczą, jak sporządzić biznes plan, wprowadzają w tajniki spraw księgowych i podatkowych. Napisana prostym i przystępnym językiem publikacja zawiera także wypowiedzi znanych osób z naszego życia publicznego, które osiągnęły sukces w prowadzeniu własnej firmy. Ich cenne uwagi i rady z pewnością przydadzą się wszystkim startującym we własny biznes.

 

SŁOWNIK MYŚLI SPOŁECZNEJ

Słownik zawiera ponad 50 podstawowych pojęć z zakresu myśli społeczno-politycznej. Czytelnicy znajdą tu m.in. informacje na temat prawa rzymskiego, charakterystykę uniwersytetów, omówienie judaizmu, islamu i katolicyzmu, opis odmian liberalizmu i odłamów feminizmu oraz wiele innych ciekawych zagadnień. Całość materiału została podzielona na cztery działy: myśl starożytną, średniowieczną, nowożytną i współczesną. Każde hasło słownika składa sie m.in. z definicji, charakterystyki tematu oraz informacji o nawiązaniach i kontynuacjach myśli w epokach późniejszych. Tekstom autorskim atrakcyjności dodają znakomicie dobrane teksty źródłowe i bogata literatura. Na końcu książki zamieszczono indeksy nazwisk i pojęć, które ułatwia wyszukanie potrzebnych informacji.

 

KARIERA – WYBÓR ZAWODU
Książka skierowana jest dla szerokiego kręgu odbiorców –dla tych, którzy stoją przed wyborem zawodu, oraz dla tych, którzy muszą lub chcą zmienić zawód na inny. Autorzy przygotowali opisy 100 zawodów, w których czytelnicy znajda informacje m.in. o przyszłości danego zawodu w naszym kraju i o zarobkach, jakich można sie podziewać,

Elementem wyróżniającym te książkę spośród innych tego typu publikacji jest zamieszczenie w niej 100 wywiadów z osobami z naszego życia publicznego, które osiągnęły sukces w opisywanym przez autorów zawodzie, m.in. Zbigniewem Religą, Zdzisławem Beksińskim, Markiem Niedźwieckim. Dodatkowo w książce zmieszczono interesujące wypowiedzi: psychologa, opisujące cechy osobowości potrzebne do uprawiania danego zawodu, oraz socjologia, prezentującą perspektywy rozwoju poszczególnych zawodów.

 

Beata Maria Godek
bgodek@volny.cz
tel.+48 504 246 698
www.park.pl