lekarzeminsk.htm

Przegląd pracy Stowarzyszenia Polskich Lekarzy w Mińsku.

       Decyzja o założeniu Stowarzyszenia Polskich Lekarzy w Mińsku na fundamencie Kluba Lekarskiego zapadła na zebraniu walnym Oddziału Mińskiego ZPB w kwietniu 2001-go roku. Na prezesa został wybrany Jarosław Stryhar - młody neurochirurg, zatrudniony w Instytucie Traumatologii (obecne odbywa staż obserwacyjny w Polsce), na wice-prezesa – Aleksander Astapow – młody chirurg z 10-ego szpitalu Minska (wice-prezes w dannej chwili obejmuje kierownictwo oznaczonym Stowarzyszeniem (koniecznie wybrany na pzezesa 15.12.2001)). Pierwsze (organizacyjne) zebranie stowarzyszenia odbyło się 19.06.2001. Obecnie 25 członów Mińskiego Oddziłu ZPB załorzyli Stowarzyszenie Polskich Lekarzy w Mińsku (dalej-Stowarzyszenie). Postanowiono przyjmować do Stowarzyszenia tylko członków ZPB bez względu na wykształcenie medyczne (lekarze,pelęgniarki,dentyści,inni fachowcy). Również postanowiono nie prowadzić zbierania składek (składki są wpłacane do oddziału ZPB).

Główne kierunki pracy Stowarzyszenia, umieszczone w planie, są takie:

1.      Pomoc fachowa i inna Polakom na Białorusi od całej spółki i każdego jej członka.

2.      Organizowanie i prowadzenie czynności stowarzyszenia nadalej na niwie odrodzenia Polskości na Białorusi, zwłaszcza w środowisku lekarzy, podtrzymanie wszelkich imprez,akcyj i programów ZPB.

3.      Stała praca, skierowana na podwyższenie znajomości języka polskiego wśród członków Stowarzyszenia.

4.      Współpraca z polskimi medykami na Białorusi, w Polsce i innych krajach, rozpowszechnienie suksesów zawodowych.

5.      Odnalezienie możliwości stażów i nauki zawodowej dla młodych medyków-Polaków.

6.   Odzyskanie źródeł finansowych dla wspierania działalności Stowarzyszenia.

Za ubiegły czas we wszystkich oznaczonych kierunkach pracy sa konkretne osiągnięcia:

1.      Stowarzyszenie poszerza się, liczy w swoich szergach już 33-ech  członków, ponad 30-u osób sypamtyzujących, lub kandydatów (wśród nich są profesorowie,naukowcy,wybitne lekarze).

2.      Utworzona jest skrzynia elektroniczna (E-male: stowpm2001@tut.by ),tworzy się strona.

3.      Są konsultacje potrzebne dla członków ZPB.

4.      Dwóch lekarzy jezdziło na polski zjazd chirurgiczny do Grodna w dniach 19-20.10.01.Jeden predstawiał wykład naukowy (dr.A.Lemeszewski),drugi-stend.

5.      Sześciu  członków potrafiło, dzięki pomocy prezesa oddziału ZPB, na kursy języka polskiego w Instytucie Polskim w Mińsku (bezpłatne).

6.      Kilku członków szykują, dokumenty na staże obserwacyjne do Polski.

7.      Odbyło się spotkanie grupy lekarzy z Polskiego Towarzystwa Liekarskiego z Baranowicz 24.11.01, wspólnie posiadzenie i program kulturalny.

Prezes Oddziału Mińskiego ZPB                                                A.Jakubowski.

Wice- prezes Stowarzyszenia Polskich Lekarzy                         A.Astapow.

Kontakt : tel. 2159334 ,e-male stowpm2001@tut.bu             13.11.01.