Organizator wystawy  "Leopolis docet - Lwow uczy"

dr hab. inz. Ryszard Czoch, ul. Parafialna 11 a, PL 52-233 Wroclaw
Tel.: +48-71-373 02112


adres wystawy: Wroclaw - Rynek 6
,  -  wystawa otwarta jest do 15.07.2001


W galerii „W pasażu”

06.06.2001 – 15.07.2001

 

          W celu godnego uczczenia pamięci Profesorów Lwowskich została podjęta inicjatywa zorganizowania  wystawy  oraz  uroczystości  w  60.  rocznicę  kaźni.  Autorem wystawy  jest dr hab. Ryszard Czoch. Współorganizatorami wystawy i uroczystości są: Politechnika Wrocławska,  Zakład   Narodowy  im.  Ossolińskich,   Towarzystwo    Miłośników    Lwowa  i  Kresów  Południowo - Wschodnich  oraz   galeria „W pasażu”.

          Uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbyły się tradycyjnie przy Pomniku Pomordowanych  Profesorów  Lwowskich  oraz odprawiona została msza  żałobna koncelebrowana w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa – obok Politechniki Wrocławskiej. Wystawa została otwarta 6 czerwca, uroczystości odbyły się 4  lipca  2001 roku. Wystawa  Leopolis  docet” była prezentowana w galerii „W pasażu”.

          W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz państwowych i kościelnych Polski i Ukrainy oraz osoby zaproszone ze Lwowa.  Uroczystościom towarzyszyły wykłady i wydawnictwa.

 

MECENAT Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Politechnika Wrocławska

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich

Galeria „W pasażu”
PATRONAT
   nad uroczystościami i wystawą  „Leopolis docet – Lwów uczy”

w 60. rocznicę kaźni Profesorów Lwowskich przyjęli:

 1.

Prof. Jerzy Buzek

Prezes Rady Ministrów RP

 2.

Prof. Alicja Grzeskowiak

Marszałek Senatu RP

 3.

Ks. Marian kardynał  Jaworski

Arcybiskup Metropolita Lwow

 

KOMITET HONOROWY WYSTAWY  „Leopolis docet – Lwów uczy”

w 60. rocznicę kaźni Profesorów Lwowskich  tworzą: 

Arcybiskup Metropolita Wroclawski    
ks. Henryk  kardynał Gulbinowicz
prof.dr hab.inż. Edmund Wittbrodt        Minister Edukacji Narodowej
prof.dr Władysław Bartoszewsk           Minister Spraw Zagranicznych
Kazimierz Michal Ujazdowski               Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof.dr hab. Jan Waszkiewicz               Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Witold Krochmal                                 Wojewoda Dolnośląski
Jarosław Obremski                              Przewodniczący Rady  Miejskiej Wroclawia
Bogdan Zdrojewski                              Prezydent Wrocławia
Andrzej Przewoźnik                            
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Meczenstwa
prof.dr hab. Romuald Gelles                
Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola
                                                         
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof.dr hab. Andrzej Mulak                  Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof.dr hab. Marian Noga                   
Rektor Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu
prof.dr hab. Leszek Paradowski           Rektor Akademii Medycznej we Wroclawiu
prof.dr hab. Tadeusz Szulc                   Rektor Akademii Rolniczej we  Wrocławiu
prof.dr Grażyna Światowy                  
Przewodnicząca Kolegium Rektorów Uczelni Niepublicznych we Wrocławiu
prof.dr Jurij Rudawskij                         Rektor Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu „Lwowska Politechnika”

PROGRAM  obchodów   60.  rocznicy   kaźni   Profesorów   Lwowskich: 

          

W 60. rocznicę kaźni Profesorów Lwowskich składamy hołd  Pomordowanym. Uroczystości będą miały następujący przebieg:

04.07.2001   1. Msza  żałobna  w   kościele  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa, 

                         ( przy pl. Grunwaldzkim ),  z  udziałem  chóru  i  w  asyście pocztów

                         sztandarowych Wyższych  Uczelni  Wrocławia  oraz  Towarzystwa

                         Miłośników Lwowa i Kresów Połudn.- Wschodn.,  o godzinie 10:00.

                     2. Uroczystości i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Profesorów Lwowskich

                         (obok Politechniki) przez delegacje Patronów, Komitetu Honorowego i Gości

                          Honorowych w asyście pocztów sztandarowych i kompanii honorowej

                         Wojska Polskiego, o godzinie 11:30.  

                      3. Zwiedzanie wystawyLeopolis docet – Lwów uczy. W 60. Rocznicę kaźni  

                          Profesorów Lwowskich ”, w galerii „W pasażu”, ul. Kiełbaśnicza 5,

                          o godzinie 13:00.

                   Wykłady: 

05.07.2001      1. prof. Stanisław Sławomir Nicieja, UO

                         „Wkład  Lwowa w kulturę europejską”,

                         2. prof. Roman Szust, Instytut  Historii LNU

                         „Lwów w Czasie II wojny światowej”,

                          Sala Sesyjna Rady Miejskiej, Ratusz- Rynek Wrocławski,

                          godzina 11:00.

Biuro  Organizacyjne: galeria „W pasażu” - ul. Kiełbaśnicza 5, PL 50-108 Wrocław
Tel./ Fax: +48-71-344 87 06
E-mail: leopolis@kki.net.pl

Komitet Organizacyjny:

Halina Spasowska          Przewodnicząca

prof. Roman Duda          wiceprzewodniczący

Andrzej Kaminski          wiceprzewodniczący

dr hab. Ryszard Czoch    autor wystawy

Ryszard Gawlak              współorganizator

dr inż. Ludomir Jankowski Prorektor Politechniki Wrocławskiej

dr Adolf Juzwenko          Dyrektor ZN im. Ossolińskich

dr Gizela Nowicka           współorganizator

Andrzej Siciński              Radny Rady Miasta Wrocławia

Maria Woś                      Dziennikarz