Hotel- Restauracja  "Lesna"
(1000 m od ronda w kierunku na Ostroleke)
07- 400 Ostroleka, Zabrodzie 61 A, Tel.:029-760 4534
2 osobowe pokoje, 3 osobowe domki kampingowe
 lacznie do 100 miejsc  (organizacja imprez)