lista100503  Zugriffszähler od 15.05.2003

Lp

Kraj

Imię i Nazwisko

Charakterystyka

1.

2.

3.

4.

Austria

Andrzej Lech

Janusz Pohorski

Sławomir Iwanowski

Wojciech Rogalski

Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii

Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Polonia Voralberg", promującego członkostwo Polski w Unii Europejskiej.
Redaktor naczelny miesi
ęcznika Polonii austriackiej „Polonika”, który dużo miejsca poświęca problematyce rozszerzenia UE.
Pracownik Magistratu Wiednia. Przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.

5.

6.

Belgia

Włodzimierz Dropiński

Józef Ptaszyńki

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii

Wiceprezes Rady Polonii Belgijskiej

7.

Dania

Roman Śmigielski

Przewodniczący Federacji Organizacji Polskich i 
Polsko – Duńskich w Danii „Polonia”

8.

9.


10

Finlandia

Alicja Sollamo

Stefan Widomski


Michał Zieliński

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach

Konsul honorowy RP w Espo  (nie dojechal do W-wy)
I Wiceprezes Koncernu NOKIA

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach

11.

12.

13.


14.15

Francja

Tadeusz Grzesiak

Herve Stys

Krystyna Orłowicz-Sadowska

Anna Woźniak SaporteCzesław Bartela

Prezes Coordination Franco-Polonaaise du Sud.
Inicjator i organizator powo
łania Narodowego Kongresu Polonii.
Prezes organizacji „Dom Polski" w Lille

Nazareth Famille


Polonista w Wy
ższej Szkole Handlowej Uniwersytetu d``Auvergne. Prezes Stowarzyszenia „Sur un Air de Pologne”. Aktywnie promuje Polskę w Owernii.

Prezes Zarządu Głównego Związku Rezerwistów i Byłych Wojskowych RP we Francji. Współpracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Organizator szkolnictwa polskiego.

16.

17.

Grecja

Jacek Gmoch

Anna Kozak

Prezes Grecko – Polskiego Związku Przyjaźni i Współpracy

Współpracownik polskojęzycznego „Kuriera Ateńskiego”

18.


19.


20.

Hiszpania

Małgorzata Małaśnicka
de Martin

Piotr Stanisław Potocki Radziwiłł

Jerzy Zieleniewski Radziejewski

Prezes Hiszpańsko – Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego FORUM

Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich za Granic
ą


Konsul honorowy RP w Murcji. Lekarz w Uniwersyteckim Szpitalu Prowincjonalnym w Alicante.

21.


22.


23.

Holandia

Zofia Czerniejewicz - Schroten

Sławomir Magala


Drs. Małgorzata
Bos-Karczewska

Prezes Sceny Polskiej w Holandii


Prof. Konsultant Unii Europejskiej


przewodniczaca 
Stowarzyszenia Ekspertow Polskich w Holandii (STEP

24.

25.

Irlandia

Helena Jonhston

Barbara Szustkiewicz

Prezes Towarzystwa Irlandzko - Polskiego

Prezes Polskiego Ośrodka Społeczno – Kulturalnego

26.

27.

Luxemburg

Irena Liszka

Ks. Henryk Kruszewski

Prezes Związku Polaków im. F. Chopina

Duszpasterz Polskiej Parfii w Luxemburgu

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34


35.

Niemcy

Zbigniew Kostecki

Alexander Zając

Józef Młynarczyk

Piotr Małaszewski

Johannes Kempa

Witold Kamiński

Marek BakowskiKs. Witold Broniewski

Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej T.z

Prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Prezes Z G Związku Polaków w Niemczech T.z

Konwent Organizacji Polskich w Niemczech
(nie dojechal do W-wy)
V-ce Prezes Kongresu  Polonii Niemieckiej T.z

Przewodniczący Polskiej Rady Społecznej w Berlinie. Członek Zgromadzenia Federalnego dokonującego wyboru prezydenta RFN.
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech. Prezes Europejskiego Forum Lekarzy Polskich. Członek Rady Światowej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Medycznych.
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Badenii-Wirtenbergi. (nie dojechal do W-wy)
Wykładowca filozofii w seminarium duchownym w Stuttgarcie.

36.

37.

38.

Szwecja

Michał Bieniasz

Tadeusz Pilat

Maria Olsson

Prezes Kongresu Polaków w Szwecji

Honorowy Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polskich w Szwecji

39.

40.

41.


42.43

Wielka Brytania

Helena Miziniak

Andrzej Morawicz

Wiktor Moszczyński


Prof. George BlazycaAlbin Tybulewicz

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Prezes Zjednoczenia Polskiego

Zaangażowany w inicjatywę „Poland comes home” na rzecz członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Profesor ekonomii na Uniwersity of Paisley. Koordynator pracy Centrum Współczesnych Studiów Europejskich. Współpracuje z organizacjami polonijnymi.

Członek Rady Programowej TV Polonia

44.

45.

46.

Włochy

Mieczysław Rasiej

Maria Gratkowska Scarlini

Grzegorz Kaczy
ński

Prezes Związku Polaków we Włoszech

Działaczka na rzecz integracji Polonii w Toskanii

Prezes Towarzystwa Włosko-Polskiego w Katanii.

Goście specjalni:
Irena Anders wraz z panem Juliuszem Englertem
Prof. Jan Ciechanowski
Ryszard Kaczorowski
Jan Nowak Jeziora
ński - nieobecny
Abp Szczepan Wesoły - nie może być obecny

Lista osób zaproszonych na spotkanie w dniu 10 maja 2003 r.

Włodzimierz Cimoszewicz – Minister Spraw Zagranicznych
Lech Nikolski – minister, członek Rady Ministrów
Danuta Hübner – Szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Dariusz Szymczycha – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
S
ławomir Wiatr – podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera
Sławomir Dąbrowa – podsekretarz stanu w MSZ
Janusz Skolimowski – dyrektor Departamentu MSZ
Wies
ław Osuchowski – zastępca dyrektora Departamentu MSZ
Józef Oleksy – przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP (nie obecny)
Roman Giertych – przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą (nie obecny)
Jerzy Jaskiernia – przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD
Donald Tusk – przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO
Andrzej Lepper – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Samoobrona (nie obecny)
Ludwik Dorn – przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
Jarosław Kalinowski – przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL  (nie obecny)
Marek Kotlinowski – przewodniczący Klubu Parlamentarnego LPR
Janusz Lisak – przewodniczący Klubu Parlamentarnego UP
Ryszard Jarzembowski – Wicemarszałek Senatu, przewodniczący Klubu Senatorskiego SLD-UP
Genowefa Grabowska – przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej (nie obecny)
Tadeusz Rzemykowski – przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą
Zbigniew Kruszewski – wiceprzewodniczący KEiPG
Janina Sagatowska – wiceprzewodnicząca KEiPG
Krzysztof Piesiewicz – przewodniczący Klubu Senatorskiego „Blok Senat 2001”
Józef Sztorc – przewodniczący Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych
Andrzej Stelmachowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
Tadeusz Samborski – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie"
Marek Hauszyld – prezes Fundacji „Semper Polonia"
Zbigniew L. Olszewski – prezes Fundacji „Polonia"
Antoni Bartkiewicz – dyrektor TV Polonia
Leszek Platta – redaktor TV Polonia
Marek Traczyk – dyrektor Radia Polonia
Franciszek Malinowski – redaktor „Forum Polonijnego"
Grzegorz Wójcikowski – redaktor „Forum Polonijnego"