Lista delegatow i gosci  II  Zjazdu Polonii                
zdjecia uczestnikow II Zjazdu Polonii zostaly przeniesione do poszczegolnych krajow tzn. W albumach dzialaczy polonijnych z danych krajow, ktore sa w tabelach jak nizej. Mozna je obejrzec odwolujac dany kraj i otworzyc album!!

Lista dzialaczy Polonijnych
zdjecia uczestnikow II ZJAZDU pod adresami: kraje
     Zdjecia uczestnikow 1 Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bialorus, Bosnia i Hercegowina, Brazylia, Bulgaria, Czechy, Chile, Cypr, Dania, Hiszpania, 
Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia
     Zdjecia uczestnikow 2 Jemen, Jugoslawia, Kanada, Kazachstan, Litwa, Lotwa, Macedonia
     Zdjecia uczestnikow 3 Niemcy, Norwegia, Poludniowa Afryka, Rosja, Rumunia, Slowacja, Slowenja, Szwajcaria, Szwecja, USA
     Zdjecia uczestnikow 4 Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Wegry, Wielka Brytania, Wlochy
     Inne zdjecia ze Zjazdu  

(f) przy nazwisku - oznacza fotografie danej osoby w zbiorze zdjec delegatow

Arabia Saudyjska
Eugeniusz Gawor                         E-mail: eugeniusz4@hotmail.com

Argentyna
Adynowska K. Eleonora               E-mail: glospolski@ciudad.com.ar
red. Glosu Polskiego

Bilozur Leopold (f)
Prezes Kombatantow Polskich Ameryki Lacinskiej

Darnowski Francisco 
V-ce Prezes  Zwiazku Polakow Posadas Misiones

Dembitzky M. Catalina
Sekretarz Zwiazku Polakow w Dock Sud
 Sekretarz ZP w Dock Sud

Dudkowiak Przebyslaw
Wiceprezes Polskiego Stow. Absolwentow w Argentynie

Lagocki Jerzy
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Argentynie

Paprocki Blanca
Sekretarz Stowarzyszenia Polskiego w Posadas Misiones

Paprocki Letizia
Stowarzyszenie Polskie w Posadas Misiones

Paprocki Eduardo
Wiceprezes USOPAL

Podrez Alfredo
Prezes Komisji Prawnej USOPAL

Podrez
Zwiazek Polakow w Argentynie

Skowron Jozef prof
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Argentynie

Tarnowski Francisco
Wiceprezes Stowarzyszenia Polskiego w Posadas Misiones

Wilde de Lagocki Eufemia (f)
Zwiazek Polakow w Argentynie
Wegrzyn Andrzej ks                           E-mail: usopal@netgate.com.uy

Wrobel Antoni dr OFM.  

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie

Armenia 
Alla Kuzminska
Prezes Zwiazku polakow w Armenii "Polonia"

Australia
Arytmiuk Lucyna                                E-mail arytmiuk@hotmail.com
Wiceprezes Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii

Cholewski Jacek 
Rada Naczelna Organizacji Polskich w Australii

Derwinski Zdzislaw dr (f)
Redaktor Naczelny "Tygodnika Polskiego"

Frenkiel Witold                                   E-mail: Frenkiel.Kraj@uq.net.au
internetowy uczestnik zjazdu,  red. niezaleznego magazynu  KRAJ


Rygielski  Janusz dr                            E-mail: Rygielski@uq.net.au
Prezes Rady Naczelnej Organizacji Polskich w Australii

Sek-Sekalska Zofia
Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej

Slowik Wieslaw ks (f)                         
E-mail: slowik@rabbit.com.au
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii

Smolicz Jerzy prof.
Departament Edukacji Uniwersytetu w Adelajdzie

Sudull Zbigniew
Rada Naczelna Organizacji Polskich w Australii

Austria
Bialas Cichy Krystyna

Stempien Elzbieta V-prezes Forum
Karwat Boleslaw
Skarbnik Forum Polonii w Austrii

Pawlowski Andrzej dr
Wiceprezes Forum Polonii w Austrii

Radowski Piotr
Prezes Forum Polonii w Austrii

Zielinska Renata mgr (f)
Sekretarz Forum polonii w Austrii

Belgia
Majewska Wladyslawa (f)        Belgia www.come.to/watra
Hoplandstraat 55, B 2000 Antwerpen Tel. 03/234.06.46
Przewodniczaca Polsko-Flamandzkiego klubu Kulturalnego "Warta"

Dropinski Wlodzimierz
Prezes Zjednoczenia Polakow w Belgii

Prezes Zjednoczenia Polakow w Belgii

Sztylka Ryszard ks
Rektor Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluksu

Bialorus
Sulima Maria (f)

Bienkowski Czeslaw (f)
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego

Borys Andzelika
Kierownik Dzialu Oswiaty Zwiazku Polakow na Bialorusi

Dubikowski Andrzej (f)                   E-mail: dubikowski@yahoo.com
Redaktor  Naczelny „Glosu znad Niemna”

Fiedczyk Irena (f)
Wiceprezes Oddzialu ZPB w Baranowiczach

Galkiewicz Eugeniusz (f)
Zwiazek Polakow na Bialorusi

Gawecki Jan ks
Proboszcz Parafii Sw. Apostolow Piotra i Pawla w Iwiu

Gawin Tadeusz (f)
Prezes Honorowy Zwiazku Polakow na Bialorusi

Hanczyc Jozef ks (f)
Proboszcz Parafii Swietej Rodziny w Lidzie

Jodkowski Kazimierz
Zwiazek Polakow na Bialorusi

Jurewicz Alina
Zwiazek Polakow na Bialorusi

Kacynel Ryszard (f)
Zwiazek Polakow na Bialorusi

Kalinowska Krystyna
Prezes Oddzialu ZPB w Pinsku

Kruczkowski Tadeusz
Prezes zwiazku Polakow na Bialorusi

Kryszyn Teresa
Wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej

Lozowicki Witold ks
Proboszcz Parafii Sw. Jozefata Kuncewicza w Sopockiniach

Maculewicz Wiktor
Zwiazek Polakow na Bialorusi

Sieliwonczyk Teresa
Dyrektor Domu Polskiego w Baranowiczach

Sienkiewicz Stanislaw
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej

Sokolowski Jan
Prezes Oddzialu ZPB w Porozowie

Sulima Maria
Prezes Oddzialu Polskiej Macierzy Szkolnej w Brzesciu

Tarasewicz Konstanty
Prezes Rady Naczelnej Zwiazku Polakow na Bialorusi

Tyrkina Izabela
Prezes Oddzialu ZPB w Lidzie

Walus Irena
Polska Redakcja Telewizji Grodno

Worobiow Piotr
Polska Redakcja Telewizji Grodno

Bosnia i Hercegowina
Ilic Branka
Prezes Wspolnoty Obywateli polskiego Pochodzenia

Brazylia
Grzelak Zita
BRASPOL w Guarani das Missoes

Grzymkowski Benedykt ks
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii

Hamerski Andre
Wiceprezes BRASPOL

Incot Romualdo
Sekretarz Administracyjny BRASPOL

Plombon Romelia
Sekretarz Ruchu Kobiecego BRASPOL

Stolarski-Hamerski Wanda
BRASPOL w Novej Pracie

Sliwowska-Bartsch Aleksandra  (f)     E-mal
: olenka@domain.com.br
Towarzystwo Dobroczynne "Polonia"

Wachowicz Rizio
Prezes BRASPOL

Zawadski Verissimo
Wiceprezes WASPOL

Bulgaria
Urszula Milczewska                            E-mail: psko@nat.bg
Prezes PSKO im. W. Wareneczyka

Druzylowska-Tenewa Aleksandra
Wiceprezes PSKO im. W. Warnenczyka

Chorwacja
Loncaric Walentyna
Przewodniczaca PTK "Mikolaj Kopernik"

Chile
Achmatowicz Jerzy dr
Zjednoczenie Polskie w Chile

Andrzej Zablocki (f)                            E-mail: andrzej.zablocki@cl.atlascopco.com
Prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile


Cypr
Urszula Tekeli-Savvopoulou              E-mail: goshome@spidernet.com.cy
Stowarzyszenie Kulturalne Polakow

Tekeli-Savvopoulou Urszula


Czechy
Chrzastowski Michal (f)                      E-mail: m.chrzastkowski@mail.cz
Kongres Polakow w Republice Czeskiej

Fojcik Wawrzyniec (f)
Prezes Kongresu Polakow w Republice Czeskiej

Kedzora Tadeusz
Kongres Polakow w Republice Czeskiej

Kokotek Boguslaw ks bp
Slaski Kosciol Ewangelicki A. W.

Radlowska-Obrusnik Martyna
"Glos Ludu"

Rusek Halina prof.
Kongres Polakow w Republice Czeskiej

Slowiaczek Marek (f)
Kongres Polakow w Republice Czeskiej

Stopa Zygmunt
Przewodniczacy Zarzadu Glownego PZKO

Strozczyk Elzbieta
Redaktor Naczelny Miesiecznika "Zwrot"

Dania
Dobosz Elzbieta
Redaktor Naczelny "Informatora Polskiego"

Roman Smigielski Roman (f)              E-mail: roman@post.tele.dk
Przewodniczacy Federacji Organizacji Polskich "Polonia" w Danii

Estonia
Danielwicz-Muna Tatiana                   E-mail:
Mail: polonia@zpepolonia.ee
Prezes Zwiazku Polakow W Estonii "Polonia"

Finlandia
Anna Karpinska                                  E-mail: karpinsk@helsinki.fi
Polonijne Towarzystwo Kombatantow Polskich we Francji

Francja
Bakiel-Jedrzejewska Helena (f)
Prezes Stowarzyszenia Kombatantow Polskich we Francji

Bonnard Joanna
Kierownik Szkoly Polskiej i Sekcji Polskiej w Lyonie

Jez Stanislaw ks
Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Ledochowski Stanislaw
Wiceprezes Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego POLONIUM

Oleszko Jacek
Kongres Polonii Francuskiej

Oleszko Magdalena'
Kongres Polonii Francuskiej

Orlowicz-Sadowska Krystyna (f)
Stowarzyszenie "Nazareth Famille"

Osikowski Pawel (f)
Redaktor Naczelny Tygodnika "Glos Katolicki"

Smiech Tadeusz ks
Wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Talko Leszek
Prezes Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryzu

Zaleski Pierre
Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryzu

Zawadzka Alicja
"Mythe Presse"

Grecja
Malgorzata Stanowska (f)                   E-mail: zsoateny@x-treme.gr
Dyrektor Szkoly Polskiej w Atenach

Mieczyslaw Roj  (f)
Prezes Niezaleznego Zwiazku Polonii Greckiej

Gruzja
Malgorzata Pawlak                            E-mail: polcentrgeo@hotmail.com
Dyrektor Polskiego Centrum Edukacyjnego w Gruzji

Maria Filina (f)
Prezes Zwiazku Kulturalno-Osw. Polakow w Gruzji "Polonia"

Hiszpania
Malasnicka de Martin Malgorzata (f)       E-mail: cmartin@sepi.es
Prezes Hiszpansko-Polskiego Stow. Kulturalnego Forum

Wencel Hanna (f)                                     E-mail: hwencel@navegalia.com
Stowarzyszenie Kulturalne Baskijsko-Polskie

Holandia
nie brala udzialu w II Zjezdzie - nie wiadomo z jakiego powodu.
Jest tam dosc liczna Polonia - mamy z nia kontakt - sa tez strony internetowe!

Irlandia
Helena Johnston (f)                          E-mail: wjohnston@eircom.net
Prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

Izrael
Stepien-Masre Izabela dr
Przewodniczaca Towarzystwa Polonijnego "Piast2

Jemen
Al Menameh Dorota (f)


Jugoslawia
Malgorzata Srdic (f)                          E-mail: srdic@yubc.net
Przewodniczaca srodowiska Polonijnego w belgradzie

Dagmara Lukovic (f)                         E-mail: daga@eunet.yu
kierownik szkolki, Prezes Centrum Poloniusz-Pegaz

Renata Niedzieska-Fatic red.            E-mail: rf.jupol@InfoSky.Net
Biuletyn Slowo YU-Polonii

Kanada
Bogorya-Buczkowski Yvone (f)          E-mail: ybogorya@netcomca
Kongres Polonii Kanadyjskiej

Grandwilewska Katarzyna (f)
Prezes Federacji Polek

Garlicki Andrzej dr (f)                        E-mail: garlicki@alphainter.net
Kierownik Biura rady Polonii Swiata

Krotki Karol (f)                                   E-mail: kkrotki@gpu.srv.ualberta.ca
Uniwersytet Edmonton

Kusmider Jolanta
Prezes Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

Labecki Bogdan (f)
Kongres Polonii Kanadyjskiej

Musielski Zygmunt (f)                         E-mail:
Skarbnik Konferencji Polskich Ksiezy Wschodniej Kanady

Paudyn Richard (f)                             E-mail: 
Kongres Polonii Kanadyjskiej

Paudyn Anna dr (f)                             E-mail: arpaudyn@idirect.com
Sekretarz Gen. Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Pietrus (f)
Kongres Polonii Kanadyjskiej

Rogacka Elzbieta (f)
Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Stolarczyk Stanislaw (f)
Tygodnik "Zwiazkowiec"

Wladysiuk Stefan (f)
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie

Wolska Elzbieta  (f)
Wiceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

Kazachstan
Gicewicz Romualda
Prezes Kostanajskiego Stowarzyszenia "Nadzieja"

Kasonicz Antonina
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Kazachstanie

Kurylowicz Krzysztof ks                  E-mail: rybak63@mail.kz
Proboszcz Parafii Sw. Apostolow Piotra i Pawla w Czkalowic

Lewskowski Albert
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Kazachstanie

Zinkiewicz Jan prof prawa 
Prezes Zwiazku Polakow w Kazachstanie (f)

Kirgistan
Slazak-Biegaliew Zenona
Prezes PSKO "Odrodzenie" w Biszkeku

Litwa
Aszkielowicz Jozef ks
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Turgielach

Balcewicz Zbigniew (f)
Wiceprezes Zwiazku Polakow na Litwie

Blaszkiewicz Adam
Przewodniczacy Zwiazku Harcersta Polskiego na Litwie

Brazis Romuald prof
Rektor Uniwersytetu Polskiego w Wilnie

Dawidowicz Czeslaw
Dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Januszauskienie Leokadia
Wiceprzewodniczaca Akcji Wyborczej Polakow na Litwie

Klonowski Zygmunt (f)
Prezes "Kuriera Wilenskiego"

Kwiatkowski Jozef (f)
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej

Maciejkianiec Ryszard
Redaktor Naczelny "Naszej Gazety"

Mackiewicz Maciej (f)                             E-mail: magazyn@magwil.lt
Redaktor Naczelny "Magazynu Wilenskiego"

Mieczkowski Romuald (f)                        E-mail: 
Galeria_ZW@centras.lt
Redaktor Naczelny Kwartalnika "Znad Willi"

Narkiewicz Jaroslaw
Prezes Oddzialu ZPL w Trokach

Okinczyc Czeslaw
Prezes Rozglosni Radiowej "Radio znad Willi"

Osipowicz Czeslawa
Wiceprezes Szkoly Sredniej im. Jana Pawla II w Wilnie

Paczkowska Czeslawa (f)
Tygodnik Willenszczyzny "Przyjazn"

Palewicz Zdzislaw
Prezes Oddzialu ZPL w Solecznikach

Siemienowicz Zbigniew
Prezes Polskiego StowarzyszeniaMedycznego na Litwie

Stanczyk Dariusz ks? (f)

Strutynski (f)

Sienkiewicz Jan (f)                                  E-mail: jansien@taks.lt
Prezes zwiazku Polakow na Litwie

Szostakowski Josef red 
Dwutygodnik "Znad Willi"
Tel.: +370-242-9345, Fax: +370-270-8346

Luksemburg
Kruszewski Henryk ks
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Luksemburgu

Lotwa
Grawe Gertruda
Dyrektor Polskiej Szkoly Sredniej w Daugawplis

Krukowska Wanda (f)
Prezes Zwiazku Polakow na Lotwie

Kudriawcewa Maria (f)
V-prezes Zwiazku Polakow na Lotwie

Macedonia
Donewski Bozin Prof (f)              E-mail : bdonev@soros.org.mk
Prezes Stowarzyszenia Przyjazni Macedonsko-Polskiej "Wisla"

Meksyk
Haduch-Suski Zygmunt dr
Prezes Zwiazku Polakow i Przyjaciol Polski w Meksyku

Moldawia
Buzut Walery
Prezes Stowarzyszenia "Polski Dom" w Bielacach

Jaroszewski Edward (f)
Prezes Stowarzyszenia Polakow w Moldawii

Zalewska Tatiana
Redaktor "Jutrzenki"

Niemcy
Barejko-Knops Liliane (f)               E-mail: barejko-Knops@t-online.de
Przewodniczaca Zwiazku Nauczycieli Jezyka Polskiego i Pedagogow w Niemczech

Koblenzer Halina (f)
Stowarzyszenie Katolickie Centrum

Kostecki Zbigniew                         E-mail: kostecki@via.de
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej

Kulaszewski Arkadiusz                  E-mail: polonia@kulaszewski.de
Sekretarz Zrzeszenia Federalnego Polskiej Rady w Niemczech

Malinowski Waldemar inz (f)         E-mail: malinowski-Kiel@t-online.de
Kongres Polonii Niemieckiej

Malecka-Wiszniewska Alina
Wiceprezes RZ Zwiazku Polakow Zgoda w RFN

Sliwanski Jan ks 
Polska Misja Katolicka w Hamburgu

Wiszniewski Marek
Wiceprezes Zwiazku Polakow Zgoda w RFN

Zajac Aleksander inz
(f)                 E-mail: a.zajac@t-online.de
Przewodniczacy Konwentu Organizacji Polskich w Nimczech

Norwegia
Holtsmark  Larissa Norwegia (f)
Boguslawska Gabriela
Polsko-Norweskie Towarzystwo Kulturalne "Kultura"

Paragwaj
Martinez Rosalia
Dyrektor Relaciones Publicas USOPAL

Pisera Krystyna
Zwiazek Polakow w Paragwaju

Poludniowa Afryka
Jadwiga Dubala Kalinowska (f)
Prezes rady Polonii w Afryce poludniowej

Polska
Prof Andrzej Stelmachowski    E-mail: stelmachowski@wspolnota-polska.org.pl
Prezes Stowarzyszenia "Wspolnota Polska"

Chodkiewicz                             E-mail:
chodkiewicz@wspolnota-polska.org.pl
Rada Krajowa Stowarzyszenia "Wspolnota Polska"

Agnieszka Panecka                  E-mail: apanecka@wspolnota-polska.org.pl

Rosja
Afanasjewa Stanislawa
Prezes Stow. Kulturalno-Oswiatowego Obw. Smolenskiego

Blasik Czeslaw
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oswiatowego "Polonia"

Chrul Leon (f)                                             E-mail: leon_chrul@mail.ru
Prezes Zwiazku Polakow w St. Petersburgu im. A. Mickiewicza

Fiel Sergiusz
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Rosji

Fiel Henryk
Prezes Centrum Oswiaty i Kultury Polskiej w Obwodzie Tiumienskim "Latarnik"

Jankowski Jan (f)                                        E-mail: tesarso@forpost.ru
Prezes Naukowo-Kulturalnego Centrum "Dom Polski" w Saratowie

Konopielko Teresa
Gazeta Petersburska

Kulesza Witold
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Dom Polski" w Moskwie

Leonczyk Sergiusz (f)
Prezes Kultur.-Narod. Organizacji Spolecznej "Polonia"

Michajlenko Wlodzimierz prof 
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Sankt Petersburgu

Obuchowski Andrzej ks (f)                            E-mail: andrzej@mail.biysk.ru
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bijsku

Pak-Makalewska Irena
Kultur.-Narod. Organizacja Spoleczna "Polonia" Rep. Chakasja

Halina Subotowicz-Romanow (f)                  E-mail: dukszty@rinet.ru
Prezes Kongresu Polakow w Rosji

Romanow Piotr (f)                                        E-mail: dukszty@rinet.ru
Stowarzyszenie Kulturalne "Dom Polski" w Moskwie

Superson Eugeniusz (f)
Prezes Zwiazku Polakow na Kaukaskich Mineralnych Wodach

Wrzaszcz Eugeniusz  (f)                               E-mail: prezes@ogniwo.baikal.ru
Prezes PSKO w Irkucku

Rumunia
Jan Babiasz (f)
Prezes Zwiazku Polakow w Rumunii

Jakimowska Stanislawa-Maria
Wiceprezes Zwiazku Polakow w Rumunii

Slowacja
Grala Bednarcik-Lidia
Prezes Klubu Polskiego w Slowacji

Lugowski Stanislaw ks
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Horne Srnie

Nowak-Matlonowa Joanna (f)                        E-mail: monitorp@ba.telecom.sk
Redaktor Naczelny "Monitora Polonijnego"

Slowenia
Janusz Klim (f)                                               E-mail: janusz.klim@siol.net
Prezes Towarzystwa Przyjazni Slowensko-Polskiej

Stany Zjednoczone
Barwig Regis ks
Duszpasterz Kongresu Polonii Amerykanskiej

Bator Zdzislaw (f)
Prezes Fundacji Charytatywnej

Bialasiewicz Wojciech                                  E-mail: editorial@polishgeily.com
Redaktor Naczelny "Dziennika Zwiazkowego"

Bruks Feliks (f)
Honorowy Prezes KPA  Chicago

Bulat Jozef (f)
Dyrektor Biura KPA

Cioromski Grazyna
Wiceprezes KPA w Illinois

Ciskowski Richard
Dyrektor KPA

Dudkowski Mieczyslaw
Skarbnik KPA

Dzieszko Tadeusz ks
Proboszcz Parafii Matki Boskiej Czestochowskiej w Cicero

Igielska Janina
Wiceprezes Komisji Oswiatowej KPA

Karpierz Renata (f)
Kierownik Biura Zwiazku Narodowego Poloskiego

Kaszewicz Olga
Wiceprezes KPA

Komorowski Pamela (f)
Dyrektor Biura KPA

Koszalka Henryk
Dyrektor KPA

Kot Malgorzata
Muzem Polskie i Biblioteka Polska w Ameryce

Krzyzanowski Janusz
Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantow w Ameryce

Kurczaba Christpher
Prezes KPA w Illinois

Lukaszewski Witold Prof.                              E-mail: vic-ala@msn.com
Wiceprezes KPA

Mirecka-Ploss Kaya dr
Dyrektor Amerykanskiego Centrum Kultury Polskiej w Waszynktonie

Mirecka-Lorys Maria (f)
Prezes Kola Lwowian KPA

Moskal Edward (f)
Prezes KPA

Musielak Kazimierz (f)
Skarbnik Zwiazku Narodowego Polskiego

Nir Roman ks (f)
Dyrektor Centralnego Archiwum Polonii w Orchard Lake

Ordon John (f)                                               E-mail: ZJOHNORDON@aol.com
Zwiazek Narodowy Polski

Przybylowska Irena (f)

Przypkowski Alex (f)
Dyrektor KPA

Roztoczynski Henryk (f)                                 E-mail: WCPOLMD@AOL.COM
Prezes SwiatowegoKongresu Lekarzy Polakow

Sikora Virginia (f)
Prezes Zwiazku Polek w Ameryce

Wierzewski Wojciech dr (f)                           E-mail:
Redaktor Naczelny Dwutygodnika "Zgoda"

Wierzynski Maciej nj nowy dziennik
Redaktor Naczelny "Nowego Dziennika"

Wyszynski Hieronim  (f)
Naczelny Komendant Stowarzyszenia Weteranow Armii Polskiej w Ameryce

Syria
Marianna Mysli
Wspolnota Polska w Syrii

Szwajcaria
CzerwinskiKazimierz ks mail (f)
Redaktor Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu

Pyszko Jan Dr (f)
Prezes Zwiazku Organizacji Polskich w Szwajcarii

Sandoz-Romanowska Teresa dr (Rappersil) (f)
Towarzystwo Przyjaciol Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Szwecja
Bieniasz Michal (f)
V-prezes Kongresu Polakow w Szwecji  E-mail: biuro@polskakongressen.org

Olsson Maria Szwecja (f)
V-Prezes Zwiazku Organizacji Polonijnych w Szwecji

Tadeusz Adam Pilat (f)                     E-mail: t.a.pilat@swipnet.se
Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Turcja
Nowicki Frederik
Wojtostwo Adampola

Turkmenistan
Walenty Tyszkiewicz (f)              E-mail.: walenty@ngo.tkmnet.com
Prezes Centrum "Polonia Turkmenska"

Urugwaj
Siudyla Wanda
Wiceprezes Towarzystwa im. J. Pilsudskiego

Wegrzyn Andrzej ks (f)

Uzbekistan
Jakowlewa Helena
Prezes Zwiazku Polakow "Polonia"

Ukraina
Adamski Stefan
Komendant Harcerskiego Hufca "Brac"

Angielska Krystyna
Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Chlopek Adam
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie

Chmielowa Helena (f)
Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Dragin Borys (f)                           E-mail: pau@dk.com.ua
Dziuba Ryszard (f)
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dzierzynsku

Gladyszewski Kazimierz (f)

Gordijewska Anna (f)                  E-mail: semperfidelis@polynet.lviv.ua
Polskie Towarzystwo Radiowe Radio "Lwow"

Kostecki  Stanislaw (f)                 E-mail: zpu@carrier.kiev.ua 
Prezes Zwiazku Polakow na Ukrainie

Kulikowicz-Dudkiewicz Teresa (f)

Masalska Irena (f)

Strutynski Wladyslaw doc. (f)      E-mail: andrey@health.cv.ua
Wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Suchomlynow Lech (f)                E-mail: sulexpol@mail.ru
Prezes Stowarzyszenia Mlodej Polonii na Ukrainie

Wegry
Hejj Aldona (f)
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im J Bema

Molnarne-Cieslewicz Elzbieta (f)
Prezes Stowarzyszenia katolikow polskich na Wegrzech im Sw. Wojciecha

Nagy Alicja (f)
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im J Bema

Sutarski Konrad (f)
Przewodniczacy Ogolnokrajowego Samorzadu Mniejszosci Polskiej
na Wegrzech

Wielka Brytania
Bernasinski Jacek hm
Przewodniczacy Zwiazku Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii

Brodzinska Izabella
Prezes Polsko-Szkockiego Stowarzyszenia Kulturalno-Osw.

Budd-Bzowska Katarzyna (f)
Redaktor Naczelny "Dziennika Polskiego i Dziennika Zolnierza"

Czyzowski Andrzej
Prezes Zwiazku Dziennikarzy RP w Wielkiej Brytanii

Grocholewska Irena
Prezes Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granica

Jagucki Walter ks bp
Kosciol Ewangelicki w Wielkiej Brytanii

Kaczorowski Ryszard - Prezydent RP na wychodzctwie
Prezydent RP na Uchodzstwie

Kuterba Maura (f)
Choreograf Zespolu KAROLINKA

Lichtarowicz Anna
Przewodniczaca Zrzeszenia Studentow i Absolwentow Polskich

Maryszczak Czeslaw (f)
Wiceprezes Stow. Polskich Kombatantow w Wielkiej Brytanii

Miziniak Helena (f)                      E-mail: helena.miziniak@esnet.co.uk
Prezydent Europejskiej Unii Wspolnot Polonijnych

Maresch Eugenia(f)                     E-mail: emaresch@themail.co.uk

Mochlinska Krystyna
Prezes Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii

Mokrzycki Jan (f)                         E-mail: webmaster@zem.co.uk
Sekretarz Gen. Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Mokrzycka Maria(f)                      E-mail: webmaster@zem.co.uk

Morawicz Andrzej
Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

Moszczynski Wiktor
Redaktor Naczelny Miesiecznika "Orzel Bialy"

Podchorodecka Anna
Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

Szkopiak Zygmunt (f)                  E-mail: solofilms@hotmail.com
Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspolnot Polonijnych

Swierczynski Stanislaw ks
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Tutkaj Andrzej (f)
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Ujazdowska Tesa
"Tydzien Polski"

Walczak Tadeusz
Prezes Polskiej Fundacji Kulturalnej

Zdanowicz Barbara hm
Przewodniczacy Zwiazku Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju

Wlochy
Gluska-Trezzani Barbara
Zwiazek Polakow we Wloszech

Gratkowska Scarlini Maria (f)
Wiceprezes Zwiazku Polakow we Wloszech

Wesoly Szczepan ks abp (f)
Sekretarz Komisji Episkopatu Polski