strony www:
http://www.geocities.com/staszekkos/Rocznica.htm

 

1. "Kazn Profesorow Lwowskich" - Zygmunt Albert   www.polonia.org/albert.htm

2. "Mord profesorow lwowskich w lipcu 1941 roku" - Zygmunt Albert, wyd. UNI Wroclaw

3. „Kto zabil Profesorow Lwowskich ?“  Wlodzimierz Bonusiak
Redaktor:
- Stanislaw Turek
Redaktor techniczny:
- Zdzislaw Stefanski
Korekta:
Zofia Piwowar
ISBN 83-03-02876-6
Opracowanie graficzne:
Jan Ferec
Rzeszowskie Zaklady Graficzne
Rzeszow, ul. Marchlewskiego 19
Naklad: 19650 + 350 egz.
  - Rzeszow 1989 r.

4."Oberländer"
przez Ostforschung wywiad i NSDAP do Rzadu NRF.
Aleksander Drozdzynski i Jan Zaborowski
Wydawnictwo Zachodnie, Poznan – 1960 – Warszawa
Zachodnia Agencja Prasowa
Dziennikarska Spoldzielnia Pracy
Poznan, Pl. Wolnosci 6, Redakcja Zagraniczna:
Warszawa, Nowy Swiat 27

5.„Dni silne kochaniem“  - Tomasz Cieszynski
Opracowanie techniczne wydania: Piotr Nowak
ISBN 83-913973-0-0
Wydawnictwo Autora Drukarnia TINTA Sp. z o.o.
Wroclaw, ul. Kielczowska 62, Tel./Fax: 071-325-17-88
Wroclaw/Maj 2000 r.

6. "Semper Fidelis" str. 16-17 - PLISSN 0866-9414 - Tomasz Cieszynski

7."Polacy i Ukraincy" - Ryszard Torzecki
ISBN 83-01-1126-7
Warszawa 1993 - wydawnictwo PWN
Druk - Lodz, Zwirki 2

8."Wspomnienia wojenne" - Karolina Lanckoronska