litwaarchiwum.htm

WYBORY 20 marzec 2000

Jaskiernia o problemach Litewskich  (01.12.2002)

SOLECZNIKI  (44km od Wilna)   http://www.polaniec.pl/partner/s_gmin.htm  (nie dziala 05.05.2005)

Stowarzyszenie Naukowcow Polakow Litwa ( SNPL) Prezes; Romuald Briazis  (do maja 2005)
Subaciaus 5, LT 2001 Vilnius, Tel.: +370-2-611516, Tel./Fax: +370-2-224246, - www.uspv.lt
E-mail: brazis@uj.pfi.lt
Przy SNPL dziala niezarejestrowany Uniwersytet Polski w Wilnie 
S
towarzyszenie Naukowcow Polakow Litwy (SNPL)
Aguonu 22, LT 2006 Vilnius
Zarzad:
dr Jaroslaw Wolkonowski (radiofizyka, nauki polityczne) - PREZES
prof. dr hab. Romuald Brazis (fizyka, metodologia nauk, ochrona czlowieka
przed promieniowaniem elektromagnetycznym)
dr Henryka Ilgiewicz (historia)
doc. dr inz. Julius Christauskas (inzynieria drogowa, ekonomia, dydaktyka)
dr Irena Miklaszewicz (filolofia polska, nauki polityczne)