Łomżyński Oddział Stowarzyszenia
                       „Wspólnota Polska”

18 – 400 Łomża, ul. Kopernika 9, tel./fax. (+4886) 216 – 72 – 43, 216 – 75 - 31

E– mail: owmwz@lomza.com, www.jestesmy.lomza.com

L. Łomża, dnia 31.03.2003r
dz. 25 / 2003

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych Łomżyński Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” organizuje

w dniach 3 – 9.06.2003 r.

 

IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
im. Jana Stypuły.

Z satysfakcja informujemy, że to już czwarta edycja sportowych zmagań zapoczątkowanych w 2000 roku przez nieżyjącego Senatora RP III kadencji dr Jana Stypułę, a druga nosząca jego imię.

Igrzyska mają wysoka rangę i uznanie wśród łomżyńskiej społeczności, czego dowodem jest zdobycie głównej nagrody „B9rylantowy Bocian” w plebiscycie na Najpopularniejszą Imprezę Ziemi Łomżyńskiej 2002.

Zależy nam jako Organizatorom, na dotarciu z informacją o Igrzyskach

do jak najszerszego grona młodzieży polskiego pochodzenia, czynnie uprawiającej sport.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie tego przedsięwzięcia. Nasze Igrzyska stanowią unikatową formę adresowaną do tak szerokiego grona odbiorców, umożliwiającą młodzieży polskiej z wielu stron świata spędzenie wspólnie czasu w atmosferze sportowej rywalizacji, nawiązać przyjaźnie w kraju wspólnych korzeni. Ekipom zagranicznym będą towarzyszyć rówieśnicy z Polski.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz regulaminy.

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatora

Prezes Łomżyńskiego Oddziału

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

Hanka Gałązka

 

Regulamin ogólny

I. Cele imprezy:

 1. Integracja młodzieży polonijnej i pogłębienie więzi z krajem ojczystym.

2. Popularyzacja sportu i idei olimpijskiej - Ateny 2004.

3. Konfrontacja sportowa i wymiana doświadczeń.

4. Doskonalenie umiejętności sportowych.

5. Poznanie historii i kultury Polski.

6. Intensywna nauka języka polskiego

II. Termin i miejsce:

1. Igrzyska zostaną rozegrane w Łomży w dniach 3-9 czerwca 2003 r.

. Podczas zgrupowania przewiduje się imprezy integracyjne oraz ciekawe wycieczki

2. Zawody odbędą się w obiektach sportowych: - Gimnazjum Nr l w Łomży

a) piłka siatkowa,

b) tenis stołowy

- Szkole Podstawowej Nr 9

 1. szachy

- Szkole Podstawowej Nr 10

 1. koszykówka,
 1. pływanie,
 2. taekwondo WTF

- Szkoła Podstawowa Nr 7

 1. piłka nożna
 2. lekka atletyka

 

3. Zespoły polonijne przyjeżdżają 3 czerwca w godzinach popołudniowych. Wyjeżdżają z Łomży 9 czerwca 2003 r. po zakończeniu Igrzysk /po obiedzie/.

4. Uroczyste otwarcie Igrzysk w dniu 5 czerwca br. (czwartek) godz. 11.00.

Zakończenie 9 czerwca br. (poniedziałek) godz. 11.00

Uroczystość otwarcia i zamknięcia odbędzie się w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Ks. Anny 18.

5. Zakwaterowanie drużyn w bursach szkolnych. Szczegóły będą podane w informacji zwrotnej potwierdzającej zakwalifikowanie drużyny

III. Uczestnicy:

1. W Igrzyskach biorą udział:

a) zwycięzcy eliminacji krajowych w/g regulaminów szczegółowych poszczególnych

dyscyplin sportowych, zakwalifikowani przez organizatora,

Skład zespołów polskich i polonijnych muszą stanowić wyłącznie zawodnicy polskiego pochodzenia.

b) zespoły polskie zaproszone przez organizatora.

Uwaga!

Wszystkich uczestników obowiązują aktualne badania lekarskie udokumentowane pisemnie (zaświadczenie lekarskie).

2. Zgłoszenia imienne na załączonych kartach uczestnictwa (wypełnione maszynowe lub pismem drukowanym) prosimy przesyłać na adres:

Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

Polska

e-mail: owmwz@lomza.com

www.jestesmy.lomza.com

tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-75-31

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.04.2003 r.

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

IV. Nagrody:

1. I - III miejsca w klasyfikacji indywidualnej - medale.

2. I - III miejsca w klasyfikacji drużynowej - puchary.

3. Nagrody i upominki .

V. Finansowanie:

1. Koszty związane z przeprowadzeniem Igrzysk pokrywają Organizatorzy.

2. Zespoły z Polski zaproszone przez Organizatora uczestniczą w Igrzyskach na własny

koszt pokrywając koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Koszt uczestnictwa zespołów polonijnych pokrywa Stowarzyszenie „Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży.

VI. Organizator:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Oddział w Łomży

Prezes – Hanka Gałązka

ul. Kopernika 9, 18 - 400 Łomża

tel./fax. (+48) (86) 216 72 43, 216-75-31

e-mail: owmwz@lomza.com

http://www.jestesmy.lomza.com

VII. Współorganizatorzy:

1. Prezydent Miasta Łomży

2. Starosta Łomżyński

3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

4. Polski Komitet Olimpijski

5. Szkoły:

ul. Reymonta 9

18 - 400 Łomża

tel/fax (86) 2184439

Dyrektor: mgr Teresa Kurpiewska

Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży

ul. Księżnej Anny 18

18 - 400 Łomża

tel. (86) 218 82 46 fax (086) 218 61 45

Dyrektor: mgr Bożena Dziekońska

im. Jana Pawła II

ul. Niemcewicza 17

18 - 400 Łomża

tel/fax (86) 218 90 10

Dyrektor: Hanka Gałązka

ul. Mickiewicza 6

18-400 Łomża

tel. (86) 218-50-43

Dyrektor: Ryszard Żbikowski

6. Uczniowskie Kluby Sportowe:

ul. Reymonta 8,18- 400 Łomża

tel/fax(086)2184439

Skawski Mirosław (piłka siatkowa) tel. dom. (86) 218 19 18

Zdzienicki Tadeusz (tenis stołowy) tel. 0692614004

ul. Niemcewicza 17, 18-400 Łomża

Jerzy Witkowski i Henryk Rudnicki (piłka nożna i lekka atletyka)

ul. Księżnej Anny 18, 18 - 400 Łomża

tel/fax(086)2188246

Sławomir Sobociński (szachy)

Bielicki Robert kierownik sali tel. dom. (86) 218 77 14

ul. Niemcewicza 17, 18 - 400 Łomża tel/fax(86) 218 90 l0 w.24

Traskowski Edward (koszykówka)

Szeremet Jarosław (pływanie)

18-400 Łomża, ul. Zjazd 16 tel. (086) 216-38-97

Miller Jerzy F. (taekwondo) tel. kom 0604-060-596, e- mail: jmiller@go2.pl

7. Polskie i Okręgowe Związki Sportowe:

VIII. Sprawy różne.

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu i podejmowania ostatecznych decyzji.
2. Sprawy wynikłe w trakcie imprezy a nieujęte regulaminem rozstrzyga

Organizator.

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: piłka nożna

1. Cele imprezy

2.Terrmin i miejsce

3. Współorganizatorzy

4. Uczestnictwo

- w turnieju biorą udział zawodnicy urodzeni w 1990 roku i młodsi

5. Nagrody

6. Finansowanie

7. Przepisy gry

8. Zgłoszenia wysyłać do 30.04.2003 r.: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9,

18-400 Łomża

tel./fax (+4886) 216-72-473, 216-75-31

e-mail: owmwz@lomza.com

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 3 – 9.06.2003 r.

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: PIŁKA NOŻNA

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

 

 

 

 

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: tenis stołowy

 

 1. Współorganizator dyscypliny

- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie

- Podlaski Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Łomży,

ul. Reymonta 9, tel. (086)216-44-39

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy PG Nr 1 w Łomży

2. termin i miejsce:

3. Uczestnictwo:

4. Skład reprezentacji:

5. Kategorie wiekowe:

- I 1987 – 89 II 1990 i młodsi

6. System zawodów:

7. Nagrody: puchary, medale, dyplomy i upominki

8. Finansowanie

9. Zgłoszenia

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 30.04.2003 r. na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

Polska

tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-73

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania

10. Osoba odpowiedzialna Tadeusz Zdzienicki tel. kom. 0 692-614-004

 

IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 3 – 9.06.2003 r.

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: TENIS STOŁOWY

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

Dziewczęta

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

Chłopcy

 

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

 

 

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: pływanie

1. Współorganizator dyscypliny:

- Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży.

- Uczniowski Klub Sportowy „Łomżyczka 10"

2.Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się w dniach 3-9 czerwca 2003 r. na pływalni Szkoły Podstawowej nr 10.

Zawody poprzedzi obóz sportowy.

3. Program zawodów:

-50m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) rocznik 1993 i młodsi

-50m st. grzbietowy (dziewczęta i chłopcy) r. 1993 i młodsi

-l00m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) r. 1992 - 91

-50m st. klasyczny (dziewczęta i chłopcy) r. 1992 – 91

-50m. st. grzbietowy (chłopcy) r. 1992 - 91

-l00m st. dowolny (dziewczęta i chłopcy) r. 1990 - 87

-50m st. grzbietowy (chłopcy i dziewczęta) r. 1990 - 87

-l00m st. zmienny (dziewczęta i chłopcy) r. 1990-87

-sztafety 4x25m st. zmienny (dziewczęta i chłopcy) r. 1990-87

4.Nagrody i punktacja:

Zdobywcy indywidualnych miejsc od I do III w poszczególnych biegach medale i nagrody rzeczowe. Do punktacji drużynowej przyjmuje się następujące kryteria I miejsce-10 punktów II miejsce-9 punktów... X miejsce- 1 punkt.

Sztafeta I miejsce-30 punktów, II miejsce 25 punktów, III miejsce 20 punktów, IV miejsce-15 punktów, V miejsce-10 punktów. Pierwsze trzy zespoły otrzymają puchary.

5.Uczestnictwo:

Uczestnicy obozu i zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do uprawiania sportu pływackiego. Zaproszony kraj ma prawo przysłać 10 osobową ekipę składającą się z dzieci obojga płci urodzonych do 1987r. plus 1 opiekun. Z każdego kraju przyjeżdża I ekipa wyłoniona w wyniku eliminacji przez organizacje polonijne. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i raz w sztafecie.

6.Koszty uczestnictwa:

- koszty przejazdu pokrywają zaproszone ekipy,

- koszty organizacyjne i pobytu - Organizator.

7.Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 30.04.2003 r. na adres:

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

Polska

tel./fax. +48 (86) 216-72-43, 216-73

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

8.Przepisy techniczne:

-zawody zostaną rozegrane seriami na czas,

-zawodnicy będą rozstawieni na podstawie czasów wpisanych na kartach,

-odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów,

-organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu które zostaną podane do wiadomości.

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: PŁYWANIE

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

Płeć

Najlepszy wynik w wybranej konk.

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

7.

         

8.

         

9.

         

10.

         

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: siatkówka dziewcząt

1. Współorganizator dyscypliny:

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka"

(odpowiedzialny za sprawy sportowe Mirosław Skawski)

- Publiczne Gimnazjum nr l w Łomży i Szkoła Podstawowa nr l w Łomży

tel. (86) 218-44-39

2. Termin i miejsce:

Turniej zostanie rozegrany w dniach 3 – 9.06.2003 r., miejscem rozgrywek będzie sala sportowa Gimnazjum Publicznego nr l w Łomży, ul. Reymonta 9.

3. Uczestnictwo:

- udział biorą zawodniczki urodzone w 1989 roku i młodsze

- turniej zostanie poprzedzony eliminacjami w kraju zamieszkania,

a zwycięzca będzie reprezentował dany kraj na Igrzyskach

- w rozgrywkach uczestniczyć będzie 8 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń)

- zespół składa się z 10 zawodniczek , kierownika- trenera , razem 11 osób

- zawodniczki muszą posiadać dowody tożsamości oraz aktualne badania

lekarskie.

4. System zawodów:

- turniej zostanie rozegrany systemem „każdy z każdym" do 2 wygranych partii,

- obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

5. Nagrody:

Zespoły zajmujące miejsca I - III medale i puchary, nagrodzone zostaną najlepsze siatkarki Turnieju oraz najlepsze w poszczególnych zespołach upominkami rzeczowymi.

6. Zgłoszenia:

Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać

w terminie do dnia 30.04.2003 r. na adres:

Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

Oddział w Łomży

ul. Kopernika 9

18-400 Łomża

tel/fax. (86) 216-72-43, 216-75-31

 

Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

 

7. Sprawy różne:

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu

- sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

 

KARTA UCZESTNICTWA

Dyscyplina: SIATKÓWKA DZIEWCZĄT

Nazwa organizacji

 

 

 

 

 

Adres

 

 

 

 

Telefon,/fax.

 

 

 

Planowana godzina przyjazdu do Łomży

 

 

 

Skład reprezentacji

 

L.p.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

Trener – opiekun

 

Imię i nazwisko

Płeć

   

 

IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

im. Jana Stypuły

Łomża 3 – 9.06.2003 r.

Regulamin szczegółowy

Dyscyplina: Lekka atletyka

 1. Organizator:
 1. Termin i miejsce:
 1. Program:
 1. Warunki uczestnictwa:
  1. Sposób przeprowadzania zawodów:
  1. Punktacja:
  1. Nagrody:
  1. Zgłoszenia:

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

  IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 3 – 9.06.2003 r.

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: Lekka atletyka

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

  Konkurencja

  I

  Konkurencja

  II

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

  Regulamin szczegółowy

  Dyscyplina: taekwondo WTF

  1. Współorganizator dyscypliny::

  18-400 Łomża, ul. Zjazd 16 tel. (086) 216-38-97

  e- mail: jmiller@go2.pl

  2. Data: 3 – 9.06.2003 r. r.

  3. Miejsce zawodów:

  - hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży, ul. Niemcewicza 17

  tel./fax. (086) 218-90-10

  4. Przepisy rozgrywanych technicznych zawodów taekwondo:

  a) Próba techniki specjalnej (PB. Nr 1) – dollyo chagi montong (próba szybkości)

   • Wielokrotne kopnięcie 10 podwójnych technik dollyo chagi z przeskoku n apacki (łapy trenera).
    1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 2) - dollyo chagi na czas (próba wytrzymałości)
  • Wielokrotne kopnięcie dollyo chagi na packi(łapy trenera) w czasie 30 s.
  1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 3) – twio ap chagi na wysokość (próba mocy)
  • Wyskok dosiężny ap chagi do celu na packę zawieszoną na określonej wysokości.
  1. Próba techniki specjalnej (PB. Nr 4) – Poomse – taeguk

  5. Kategorie wiekowe:

  6. Nagrody:

  7. Odpowiedzialność:

  8. Termin zgłoszeń:

  Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 30.04.2003 r. na adres: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska"

  Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18-400 Łomża

  tel./fax. (+4886) 216-72-43, 216-75-31

  e-mail: owmwz@lomza.com

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

  9. Postanowienia końcowe: do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:

  inne nie ujęte regulaminem postanowienia będą regulowane przez organizatora zawodów

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: TAEKWONDO WTF

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p

  Imię i nazwisko

  Data urodzenia

  Kat. wiekowa

   

   

  Daylo chagi

  PB Nr 1

   

   

  Daylo chagi

  PB Nr 2

  Timio ap PB Nr 3

  Poomse (formy)

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

  Regulamin szczegółowy

  Dyscyplina: szachy

  1. Współorganizator dyscypliny:
  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Łomży ul. Księżnej Anny 18 tel. (86 ) 2188246
  • Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” przy SP Nr 9 w Łomży
  • Dyrektor turnieju: Bożena Dziekońska, z-ca Sławomir Sobociński tel. kom.605886505

  e-mail: slawomir.sobocinski@zeb.com.pl

  1. Termin i miejsce:
  2. Przyjazd ekip 3.06.2003r. Zawody zostaną rozegrane w dniach 6-7.06.2003r. w hali sportowej przy SP Nr 9 w Łomży ul. Księżnej Anny 18.

  3. System rozgrywek:

  Zostaną rozegrane trzy turnieje systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 25 minut dla zawodnika.

  1. Punktacja i ocena wyników:

  W turnieju decyduje suma zdobytych punktów (wygrana – 1 pkt., remis – 0, pkt., przegrana 0 pkt.

  W przypadku równej ilości punktów kolejno decyduje:

  Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w 6 grupach :

  D10 – dziewczęta 1993r. i młodsze, C10 – chłopcy 1993r. i młodsi,

  D13 - dziewczęta 1990r.- 1992r., C13 – chłopcy 1990r. – 1992r.,

  D16 - dziewczęta 1987r. – 1989r., C16 - chłopcy 1987r. – 1989r.

  W klasyfikacji drużynowej o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów z gry przez 6 najlepszych zawodników drużyny, w każdej z grup wiekowych.

  5. Nagrody:

  Pierwsze sześć drużyn otrzyma puchary i dyplomy.

  Zwycięzcy sześciu grup wiekowych otrzyma puchary, po trzech najlepszych medale i dyplomy.

  6. Sprawy różne:

  Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2002r.

  1. Zgłoszenia:

  Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 30.04.2003r. na adres:

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Łomży

  ul. Kopernika 9

  18 – 400 Łomża

  tel./fax. (48 86) 2167243, 2167531

  e-mail: owmwz@lomza.com

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

  Skład zespołów polskich i polonijnych muszą stanowić wyłącznie zawodnicy polskiego pochodzenia.

  IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 3 – 9.06.2003 r.

   

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: TURNIEJ SZACHOWY

  Nazwa organizacji

   

   

   

   

   

  Adres

   

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

  Płeć

  Kategoria szachowa ELO

  1.

         

  2.

         

  3.

         

  4.

         

  5.

         

  6.

         

  7.

         

  8.

         

  9.

         

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć

     

   

  Regulamin szczegółowy
  Dyscyplina: minikoszykówka chłopców

  1. Współorganizator dyscypliny:

  - Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

  - Uczniowski Klub Sportowy ,,Łomżyczka 10" przy SP nr 10 w Łomży

  2. Termin i miejsce:

  - 3-9.06.2002 r.

  - Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Niemcewicza 17

  3. Propozycje organizacyjne:

  - w turnieju wystartuje 6 drużyn chłopcy ur. w 1990 i młodsi.

  - drużyna składa się z 10 zawodników + 1opiekun

  - czas gry 3 x 8 min.

  - kosze zawieszone na wysokości 2,60, piłka nr 5

  - obowiązuje przepis o 3 sek, 30 8 przewinieniach drużyny w każdej części gry i dodatkowym rzucie po celnym koszu i przewinieniu

  - czas rozegrania akcji w ostatniej części gry – 24 sek

  4. Nagrody:

  Zespoły, które zajmą miejsca I-III otrzymają puchary i medale.

  5. Zgłoszenia:

  Imienne zgłoszenia ekip na załączonych kartach wraz z listą opiekunów należy przesłać w terminie do dnia 30.04.2003 r. na adres:

  Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska" Oddział w Łomży
  ul. Kopernika 9
  , 18-400 Łomża

  tel./fax. (+4886) 216-72-43, 216-75-31

  E-mail: owmwz@lomza.com

  Potwierdzenie zakwalifikowania drużyny do udziału w Igrzyskach prześlemy do dnia 15.05.2003 r. ze wskazaniem miejsca zakwaterowania.

  6. Sprawy różne:

  - organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu,

  - sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

   

  IV Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej

  im. Jana Stypuły

  Łomża 3 – 9.06.2003 r

  KARTA UCZESTNICTWA

  Dyscyplina: MINIKOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

  Nazwa organizacji

   

  Adres

   

   

   

  Telefon,/fax.

   

   

  Planowana godzina przyjazdu do Łomży

   

   

   

  Skład reprezentacji

   

  L.p.

  Imię i nazwisko

  Rok urodzenia

  1.

     

  2.

     

  3.

     

  4.

     

  5.

     

  6.

     

  7.

     

  8.

     

  9.

     

  10.

     

  Trener – opiekun

   

  Imię i nazwisko

  Płeć