Lwowska piosenka na wojennym szlaku  -  Janusz Wasylkowski  (03.11.2001)
ISBN 83-910659-0-4
wydawca : Lwowski Instytut - 01-390 Warszawa, ul. Sucharskiego 4/83
druk: Drukarnia naukowa W-wa, ul. Sniadeckich 8, Tel/Fax: +48-22-628-8777