MACEDONIA  (mk)  (uakt. 26.01.2003) wspolredaguje Teresa Prokopowicz-Saurek
                                                                                    (Polonia w Macedonii oceniana jest na 600 osob)  Zugriffszähler
od 26.01.2004

Ambasada w Skopje
ul. Djuro Djakovic 50, 1000 SKOPJE,
Tel./fax: +389-2-3119 744

Polskie Stowarzyszenie w Macedonii  (21.08.2002)    
Klub POLONIA - 1000 Skopje                                                           czlonek EUWP
Prezes Teresa Prokopowicz-Saurek
E-mail: polonia_mak@informa.com.mk
Tel.: +389-2-736 227

Olga Jarceva - delegat na V Zjazd EUWP

-------------------------------------------------

Towarzystwo Przyjazni i Wspólpracy Macedonsko – Polskiej “WISLA”   (26.01.2003  uzup. 25.01.2004)
1001  Skopje, ul. Dame Gruew 3,  P.O.Box 483
   www.wislaweb.org
Tel.: +3892-11 84 98; Tel/Fax:  +389-2-2447-128,
Prezes - Bozin Donewski - E-mail: bozin.donevski@uklo.edu.mka
Anna Trajanovska - E-mail: wisla@mail.net.mk

"Wisla" Biuletyn Towarzystwa Przyjazni i Wspolpracy Macedonsko-Polskiej
red. Anna Trajanovska - wisla@mail.net.mk
Delegat na II Zjazd Polonii: Bozin Donewski

Album dzialaczy Polonijnych