17.08.2002
Miss Polonia ® State, National, International    Pageants

Press Release

Oświadczenie prasowe

Z przyjemnością pragnę powiadomić opinie publiczną środowisk polonijnych w Niemczech , że w dniu 14.08.2002 została podpisana umowana licencyjna pomiędzy Miss Polonia ® State, National, International Pageants i GS Agentur Veranstaltungen & Vermittlungen, dotycząca organizowania dorocznych wyborów Miss Polonia in Deutschland.

Miss Polonia ® State, National, International Pageants jest prawnym właścicielem Patentu na nazwę, logo i imprezy Miss Polonia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w czternastu państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Nazwa Miss Polonia oraz Logo Miss Polonia są tym sam prawnie zastrzeżone. Patent ten służyć ma koordynowaniu w środowiskach polonijnych na świecie oraz w Polsce, lokalnych wyborów Miss Polonia, jako przygotowanie do wyborów Miss Polonia World.

Na podstawie zawartej umowy, Pan Gregor Suchy z GS Agentur, został mianowany Dyrektorem „MISS POLONIA in Deutschland". GSAgentur otrzymała przez to wyłączne prawo używania nazwy Miss Polonia na terenie Niemiec, loga naszej organizacji oraz wyłączne prawo do przeprowadzania eliminacji i wyborów kandydatki/kandydatek na Miss Polonia World. Jednocześnie GS Agentur ma obowiązek przestrzegania Kodeksu Etycznego naszej organizacji. Prawa te mogą byc prawnie subdelegowane według warunków ustalonych przez Miss Polonia ® State, National, International Pageants.

Podpisanie wyżej wymienionej umowy jest kamieniem milowym w rozwoju Wyborów Miss Polonia. Doświadczenie GS Agentur i P. Gregora Suchego, w naszym przekonaniu, przyczyni się do profesjonalnego przeprawadzania wyborów krajowych i pomoże Miss Polonia ® State, National, International Pageants w dalszej, owocnej koordynacji wyborów Miss Polonia World.

Zwracam się jednocześnie do całej opinii publicznej Polonii w Niemczech o współpracę z GS Agentur w realizowaniu naszej wspólnej, szlachetnej idei dorocznych wyborów Miss Polonia. Zdaję sobie sprawę z fakt, że prawie wszystki polskojęzyczne media w Niemczych popierały dotychczasowe wybory. Ta zgodność i jedność niech będzie dla nas wszystkich przykładem.

Życzę GS Agentur, a Panu G. Suchemu w szczczególności, owocnej współpracy z nami a nam wszystkim wspaniałych przeżyć estetycznych i patriotycznych podczas krajowych i międznarodowych wyborów Miss Polonia.

Aldona von Laube
Prezydent

Miss Polonia ® State, National, International Pageants