Album dzialaczy polonijnych w Macedonii


Bozin Donewski
bozin.donevski@uklo.edu.mka

Teresa Prokopowicz-Saurek
spotkanie EUWP 10.01
V Zjazd EUWP 29.11.2003
polonia_mak@informa.com.mk

Olga Jarceva
V Zjazd EUWP 29.11.2003