ZWIAZEK POTOMKÓW LWOWSKICH PROFESORÓW ZAMORDOWANYCH PRZEZ GESTAPO

W LIPCU IM JULI 1941

 

55-120 Oborniki Śląskie,                        55-120 ul. Modrzewiowa 20                                   Polska
_____________________________________________________________________________________

20 maja 2002.

 Pan Prezydent

                     Federalnej Republiki Niemiec
                     Johannes Rau

za pośrednictwem

Pana Ambasadora RFN
w Warszawie

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Mamy tragiczny obowiązek przypomnieć Panu – jako najwyższemu przedstawicielowi Federalnej Republiki Niemiec i Narodu Niemieckiego – potworne ludobójstwo dokonane przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej na naszych Ojcach i Dziadkach, ich Żonach, Synach, Wnuku, Księdzu katolickim oraz ich Przyjaciołach.

Zbrodnia ta zrodzona z idei suprematyzmu germańskiego była wymierzona w wybitnych polskich uczonych i wychowawców polskiej młodzieży akademickiej jako działanie zmierzające do unicestwienia intelektu Narodu Polskiego.

Oto jej okoliczności:

Bezpośrednio po wtargnięciu wojsk niemieckich do Lwowa, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku specjalny oddział polowego Gestapo pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera Waltera Kutschmanna wraz z batalionem „Nachtigall” złożonym z Ukrainców w mundurach SS – dokonał brutalnego aresztowania grupy profesorów wyższych uczelni Lwowa oraz wielu członków ich rodzin wraz z przyjaciółmi, którzy przebywali w ich mieszkaniach – nie przedstawiając nakazu aresztowania i nie ujawniając powodu ani celu ich aresztowania. Za wyjątkiem jednego profesora, który podał, że jest szlachcicem niemieckim – jeszcze przed nastaniem dnia wszyscy aresztowani zostali bestialsko zamordowani przez rozstrzelanie.

Egzekucję dokonaną przed wschodem słońca w kotlinie Wzgórz Wuleckich obserwowało od strony ul. Nabielaka (z północnego zachodu) i od strony ul. Małachowskiego (tj. od południa) kilkanaście osób
z których niektóre rozpoznały pojedyncze ofiary zbrodni znane im osobiście. Świadkowie ci byli śmiertelnie przerażeni sztraszliwą zbrodnią i przekonani, że sami zostaną zamordowani jeżeli zaczną o niej mówić.

Żony zamordowanych profesorów, nieświadome losu swych mężów, na zapytanie w ich sprawie w siedzibie Gestapo przy ul. Pełczyńskiej otrzymywały jednakową odpowiedź : „Ihr Mann ist am sicheren Ort”.

Zbrodnia z 4 lipca 1941 r. miała charakter eksterminacji rodzinnej gdyż razem z profesorami zostały aresztowane i zamordowane następujące osoby: żony dwóch profesorów medycyny, ośmiu synów, jeden wnuk, jeden ksiądz katolicki oraz ośmioro przyjaciół. Wydaje się, że dodatkową pobudką do zamordowania żon dwóch profesorów była chęć ułatwienia sobie rabunku bardzo wartościowego mienia w mieszkaniach tychże profesorów.

12 lipca Gestapo zamordowało dwóch kolejnych profesorów, a 26 lipca jednego profesora Politechniki Lwowskiej, którego aresztowano jako pierwszego 2 lipca 1941 r.

Razem Gestapo zamordowało w lipcu 1941 r. 25 profesorów, w tym 14 Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK), 8 Politechniki Lwowskiej (PL), 2 Akademii Handlu Zagranicznego (AHZ) i 1 Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (AWL)

Oto szczegółowy wykaz ofiar tej straszliwej zbrodni

Zamordowani 4 lipca 1941 r. w kotlinie Wzgórz Wuleckich i tam okresowo pogrzebani

Am 12. Juli sid von Gestapo zwei weitere Professoren und am 26. Juli noch ein Professor des Lemberger Politechnikums (PL), welder am 2. Juli als erster verhaftet wurde umgebracht worden.

Insgesamt sind in Juli 1941 25 Professoren, darunter 14 der Jan-Kazimierz-Universität (UJK),

8 des Lemberger Politechnikums (PL), 2 der Akademie für den Ausenhandel (AHZ) une einer der Veterinärakademie in Lemberg ermordet worden.

Nachstehend folgt die genaue Liste aller Opfer dieses schrecklichen Verbrechens:

Die am 4. Juli 1941 im Tal der Wulecka-Hügel ermordeten und dort zeitweilig begrabenen

1.Prof. dDr Antoni Cieszyński, l. 59, Jahre kier. Kl. Stomatologicznej UJK, Dir. Den Stomatologische Klinik

2.Prof. dDr Władysław Dobrzaniecki, l.44, Jahreord. Oddz. Chirurgii PSP, Primär-Arzt Abt. Chir. PSP

3.Prof. dDr Jan Grek, l. 66, Jahre,p Professor an przy Kl. Chorób Wewnętrznychd. Kl. F. Innere Medizin UJK

4.Maria Grekowa, l 57, żona profesora Jahre, Frau von Prof. Grek

5.Docz. dDr Jerzy Grzędzielski, l. 40, kier. Kl. Okulistycznej Jahre, Dir. d. Augen Kl. UJK

6.Prof. dDr Edward Hamerski, l. 43 kier. Kl. Chorób Wewnętrznych Jahre, Dir. d.Kl. f. Innere Krankh. AWL

7.Prof. dDr Henryk Hilarowicz, l. 51, profesor przy Kl. Chirurgii Jahre. Prof. an d. Kl. F. Chir. UJK

8.KsiądzPriester dDr teologiie Władysław Komornicki, l. 29, krewny żony prof. Ostrowskiego Jahre, Verwadte v. Frau Ostrowski

9.Eugeniusz Kostecki, l. 36, mąż gospodyni prof. Dobrzanieckiego Jahre. Mann d. Hausfrau v. Prof. Dobrzaniecki

10.Prof. dDr Włodzimierz Krukowski, l. 53,kier. Kat. Pomiarów Elektrycznych Jahre, Dir. d. Kat. f. Elektr. Mess. PL

11.Prof.dDr Roman Longchamps de Béerier, l. 56, kier. Kat. Prawa Cywilnego Jahre, Dir. d. Kat. F. Zivil. Rech. UJK

12.Bronisław Longchamps de Béerier, l. 25, absolwent PL, syn profesoraJahre, Absol. d. PL Sohn v. Prof.

13.Zygmunt Longchamps de Béerier, l. 23, absolwent PL, syn profesora Jahre, Absol. d. PL Sohn v. Prof.

14.Kazimierz Longchamps de Béerier, l. 18, Jahre, absolwent liceum, syn profesoraAbsol. d. Mittelschule, Sohn v. Prof.

15.Prof. d.Dr Antoni Łomnicki, l. 60, kier. Kat. Matematyki Jahre, Dir. d. Kat. f. Math. PL

16.Adam Mięsowicz, l. 19, absolwent liceum, wnuk prof. Sołowija Jahre. Enkel v. Prof. Sołowij

17.Prof. dDr Witołd Nowicki, l. 63, kier. Kat. Anatomii Patologicznej Jahre, Dir. d. Kat. f. Pathol. Anatom. UJK

18.Dr med. Jerzy Nowicki, l. 27, st. asystent Kat. Higieny Jahre, Ober As. D. Kat. f. Hygiäne, UJK, syn profesora Sohn v. Professor

19.Prof. dDr Tadeusz Ostrowski, l. 60, kier. Kl. Chirurgii UJK Jahre, Dir. d. Kl. f. Chir. UJK

20.Jadwiga Ostrowska, l. 59, żona profesora Jahre, Frau v. Prof. Ostrowski

21. Prof. dDr Stanisław Pilat, l. 60, kier. Kat. Technologii Nafty i Gazów Ziemnych ^0 Jahre, Dir d. Kat. f. Petrol/Erd-Gase PL

22.Prof. dDr Stanisław Progulski, l. 67, profesor przy Kl. Pediatrii Jahre, Prof. An d. Kinder-Kl. UJK

23.Inżg. Andrzej Progulski, l. 29, syn profesora Jahre, Sohn v. Professor

24.Prof. dDr Roman Rencki, l. 67, kier. Kl. Chorób Wewnętrznych Jahre Dir. d. Kl. f. Inn. Krankh. UJK

25.Dr med. Stanisław Ruff, l. 69, ord. Oddz Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany wraz z rodziną

z mieszkania prof. Ostrowskiego Jahre, Prim-Artz d. Abt. F. Chir. D. Judishen Krank-Haus. Abgennomen

in d. Wohnung v. Prof. Ostrowski

26.Anna Ruffowa, l. 55, żona dr. Ruffa Jahre, Frau v. Dr Ruff

27.IngInż. Adam Ruff, l. 30, syn dr.Ruffa Jahre, Sohn v. Dr Ruff

28.Prof. dDr Włodzimierz Sieradzki, l. 70, kier. Kat. Medycyny Sądowej Jahre, Dir. d. Kat. f. Gerichtl. Med. UJK

29.Prof. dDr Adam Sołowij, l. 82, emerytowany ord. Oddz. Położniczo-Ginekologicznego PSP Jahre, em. Prim-Artz d. Abt. F. Gebh./Gyneak. PSP

30.Prof. dDr Włodzimierz Stożek, l. 57, kier. Kat. Matematyki Jahre, Dir. d. Kat. f. Mathem. PPL

31.IInnż. g. Eustachy Stożek, l. 2029 , asystentJahre, As. PL, syn profesoraSohn v. Professor

32.Emanuel Stożek, l. 24, abs. Wydz. Chemii PL, syn profesora Jahre, Absol. D. Chem. Fakul. PL Sohn v. Professor

33.Dr prawaiur. Tadeusz Tapkowski, l. 44, zabrany z mieszkania prof. Dobrzanieckiego Jahre, festgenommen in d. Wohnung v. Prof. Dobrzaniecki

34.Prof. dDr Kazimierz Vetulani, l. 52, kier. Kat. Mechaniki Teoretycznej Jahre, Dir. d. Kat. f. Theor. Mechanik PL

35.Prof. dDr Kacper Weigel, l. 61, kier. Kat Miernictwa Jahre, Dir. d. Kat. f. Messkunde PL

36.Mgr prawaiur. Józef Weigel, l. 33, syn profesora Jahre, Sohn v. Professor

37.Prof. .dDr Roman Witkiewicz, l. 55, kier. Kat. Pomiarów Maszyn Jahre, Dir. d. Kat. f. Maschinen-Mess. PL

38.Prof. dDr Tadeusz Żeleński-Boy l. 66, Jahr, lLiterat, kier. Kat. Literatury Francuskiej Uniwersytetu

aresztowany w mieszkaniu prof. GrekaDir. d. Kat. f. Franz. Lit. d. Universitat

39.Katarzyna Demko, l. 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkaniaJahre, Lehrerin d. Eng profl. OstrowskiegoSprache, festgenommen in d. Wohnung v. Prof. Ostrowski

40.DozDoc. dDr Stanisław Mączewski, l. 49, ord. Oddz. Położniczo-Ginekologicznego PSP Jahre, Prim-Artz d. Gebh./Gynaek. Abt. PSP

41.Maria Reymanowa, l. 40, pielęgniarka, zabrana z mieszkania prof. Ostrowskiego Jahre, Kranken-Pfleg. Festgenommen in d. Wohnung v. Prof. Ostrowski

42.Wolisch, l. ok. 40-45 45, kupiec, zabrany z mieszkania prof. SieradzkiegoJahre, Geschäftmann, festgenommen in d. Wohnung v. Prof. Sieradzki

Die Zamordowani 12 lipca 1941am 12. Juli 1941 ermordeten

43.Prof. dDr Henryk Korowicz, l. 53, kier. Kat. Ekonomii Jahre, Dir. Kat. f. Ökonomie AHZ

44.Prof. dDr Stanisław Ruziewicz, l. 513, kier. Kat. Matematyki AHZ Jahre, Dir. Kat. f. Mathematik AHZ

Zamordowany w więzieniu 26 lipca 1941

45.Prof. dDr Kazimierz Bartel, l. 59, były 3-krotny Premier RP, kier. Kat. Geometrii Wykreślnej PL

Od lipca 1941 roku kiedy ta straszna zbrodnia została popełniona – minęło przeszło 60 lat, w ciągu których żaden sąd nie zbadał jej okoliczności, nie potępił jej nieludzkiej idei przewodniej i nie próbował ukarać żadnego z duchowych i bezpośrednich jej sprawców. Bierność i obojętność albo tchórzliwa postawa wobec możliwości ukazania prawdy spowodowały, że ani Trybunał Norymberski ani właściwe organy wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec nie wykazały woli wypełnienia tego podstawowego obowiązku.

W roku 1960 kiedy wdowa po zamordowanym profesorze Włodzimierzu Krukowskim – doktor Helena Krukowska – pomimo licznych trudności spowodowanych zniewoleniem Polski przez Związek Sowiecki na skutek postanowień Konferencji Jałtańskiej – złożyła przed sądem w Hamburgu pozew o ukaranie sprawców zbrodni, otrzymała po pięciu latach decyzję (nr akt 141 Js 12/65) prowadzącego państwowego prokuratora von Belowa, że „zamknął postępowanie” „gdyż niemieccy sprawcy odpowiedzialni za rozstrzelanie Lwowskich Profesorów nie żyją, co zostało z całą pewnością stwierdzone”. Swoją decyzją prokurator odsłonił zakłamane oblicze tego organu sprawiedliwości albowiem w tym właśnie okresie czasu przebywał w więzieniu w Hamburgu główny wykonawca tej zbrodni Hans Krüger skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zbrodnie popełnione na Żydach w Stanisławowie.

Dzisiaj, kiedy stoimy wobec wizji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej sprawą podstawowej wagi okazuje się stanowisko Narodu Niemieckiego.

Uważamy za nasz obowiązek skierować Pana uwagę, Panie Prezydencie na to, że zachodzi konieczność złożenia przez Pana w imieniu Federalnej Republiki Niemiec i Narodu Niemieckiego publicznego aktu żalu za zbrodnię popełnioną przez Niemców na Lwowskich Profesorach i osobach im najbliższych wraz z aktem potępienia idei, która była przyczyną tej zbrodni.

Niezależnie od tego zachowujemy sobie prawo do wystąpienia przed Najwyższym Sądem Republiki Federalnej Niemiec o odszkodowanie z powodu ludobójstwa na naszych Ojcach i Dziadkach, ich Żonach, Synach, Wnuku, Księdzu katolickim i ich Przyjaciołach jak również z powodu długotrwałych następstw tej zbrodni. Uzyskane środki finansowe pragniemy przeznaczyć na rzecz fundacji dla kontynuacji tragicznie przerwanej roli Lwowskich Profesorów składając tym sposobem hołd Ich pamięci.

 

Z wyrazami wysokiego poważania

Członek Zarządu Prezes
prof. dr hab. Tomasz Cieszyński

Stanisław Grzędzielski
prof. dr. hab.

Sekretarz
mgr inż. Andrzej Chuweń