muzykadawna.htm

ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ

„AGERE GRATIAS ANTIQUA"

 

Zespół Muzyki Dawnej „Agere Gratias Antiqua” założony został w 2000 roku przez Grażynę Klein. Tworzą go studenci Instytutu Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zespół rozwija bogatą działalność artystyczną w Polsce i za granicą. Podstawowe instrumentarium zespołu tworzą: flety proste, flet traverso, flet cornamusa, lutnia dziesięciochórowa, gitara, fidel, klawesyn oraz instrumenty perkusyjne. Repertuar zespołu obejmuje muzykę instrumentalną i wokalną kręgu europejskiego od średniowiecza do baroku (XIII – XVII w.).

W 2002 roku zespół wydał płytę kompaktową. Przedstawiona na płycie muzyka religijna i świecka to pieśni i utwory taneczne często o charakterze żartobliwym, a także kompozycje oparte na szlachetnej polifonii - pełne skupienia i zadumy.

Wraz z entuzjazmem studentów UŚ z Cieszyna „podzięka dawnej sztuce”(agere gratias antiqua) rozbrzmiewa dźwiękami pełnymi harmonii, elegancji i uśmiechu.

 

Opieka artystyczna zespołu: mgr Grażyna Heller

Kierownik zespołu: Grażyna Klein

Skład zespołu:

Grażyna Klein

Anna Szłapa

Magdalena Szwanda

Marcin Szymik

Tomasz Polak

Adres kontaktowy:

Marcin Szymik

e-mail: szymikm@poczta.fm

telefon domowy: 43-17-655

MARCIN SZYMIK

Swoje zainteresowania muzyczne rozwijał grając i śpiewając w zespołach

młodzieżowych.Wraz z Chórem Instytutu Pedagogiki Muzycznej nagrał trzy płyty

kompaktowe oraz brał udział w wielu prestiżowych festiwalach, do których należą:

Międzynarodowy Konkurs Chórów w Riva Del Garda-Włochy1998.

IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”-Częstochowa1999.

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny w Llangollen-Walia1999.

Tournee po Niemczech-2000.

Współuczestniczył w koncertach, w których brali udział m.in.:Mieczysław Szcześniak,

Kałudi Kałudow, Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela

oraz Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Antoniego Wita.

Był uczestnikiem licznych przeglądów i warsztatów, takich jak:

Festiwal Piosenki Poetyckiej -Bytom 1992,1993.

Toruńskie Artystyczne Spotkania Młodzieży Akademickiej-TASMA 1997

Cieszyńska Wiosna Muzyczna- 2000, 2001.

Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej-Wilanów2001, gdzie pobierał

naukę gry na flecie altowym u Martina Hublowa (Frankfurt nad Menem), oraz naukę śpiewu u Olgi Pasiecznik (Warszawa) i Jamesa Oxleya (Londyn).

 

 

 

Anna Szłapa – współzałożycielka zespołu muzyki dawnej „Agere Gratias Antiqua”. Ukończyła klasę fletu mgr Stanisława Pawlika w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Krakowie. Była członkiem zespołu „Ricercar” z Krakowa i wraz z nim uczestniczyła w Dniach Muzyki Grzegorza Gorczyckiego w 1994 r. . Jako studentka cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego brała udział w Dniach Muzyki Organowej, Kameralnej i Chóralnej, Jesień 1998, 1999, 2000, występowała również podczas Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej 1998, 1999, 2000, 2001wykonując utwory barokowe. Uczestniczyła w X Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie-Wilanowie 2001. Pobierała naukę u Małgorzaty Wojciechowskiej(flet traverso barokowy) oraz u Martina Hublowa(zespół fletowy).

 

Tomasz Polak – ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie fortepianu Marii Wałczyk. Brał udział w wielu konkursach pianistycznych – m.in. w spotkaniu młodych muzyków Alkagran ’93 w Czechowicach-Dziedzicach, w którym nagrodzony został wyróżnieniem za interpretację „Mazurków” Chopina. W 1994 otrzymał 3 miejsce w konkursie szkolnych zespołów kameralnych, a w 1995 brał udział w Wojewódzkim Konkursie Pianistycznym w Bielsku-Białej. Jako student cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego występował podczas Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej. Uczestniczył w X Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie-Wilanowie 2001, gdzie pobierał naukę gry u Martina Hublowa (flet basowy i zespoły fletowe).

 

Magdalena Szwanda – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Cieszynie w klasie fortepianu mgr Danuty Heczko. Brała udział w kilku konkursach pianistycznych - w Czechowicach-Dziedzicach 1993, Bielsku-Białej 1995 (IV nagroda), Opolu 1996, Zabrzu 1997, Katowicach 1998. Uczestniczyła w letnim kursie muzycznym Bohemia Festival 1999 w Czechach (w zakresie muzyki klawesynowej). Jako studentka cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja instrumentalna – organy) występowała m.in. podczas Cieszyńskiej Wiosny Muzycznej 2000 i 2001. Uczestniczyła w X Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie-Wilanowie, gdzie pobierała naukę gry u Lilianny Stawarz (klawesyn) oraz u Martina Hublowa (zespoły fletowe).

 

 

 

________________________________________________________________

 

 

 

 

Program:

Giulio Caccini (ok. 1550 – 1618) – Al fonte, al prato...

Guillaume Casteley (1531 – 1601) – Allone gay, gay, gay bergeres

Thomas Marley (1557 – 1603) – I will no more come to thee

Anonym – Gaillarde Ferrareze

Franc Caroubel – Gavotte III, IV, V, VI

John Dowland (1563 – 1626) – Now, o now I needs must part

Henry Purcell (1651 – 1695) - Rondeau

Anonim XVw - A Toy

Anonim (1 poł XVI w) - Ils sont bien pelez

John Farmer (ok.1599) - Fair Phyllis I saw sitting all alone

Thomas Morley (1557 - 1603) -Now is the month of maying

Tilman Susato XV w -Rondo VI & Saltarello

John Dowland (1563 - 1626) -What if I never speed

Johan Staden (1581 - 1634) - Pavana ferrareze

Guillame Costeley (1531 - 1601) -Allone gay, gay

Anonim XVIIw -Greensleeves to a ground

Henry Purcel (1651 - 1695) -Air

Anonim XVI w* -Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Anonim XVI w - Tourdion (ed.P.Attaingnant 1530)

Pierre Phalese (ok.1517) -Two dances

Mikołaj z Krakowa (1 poł XVI w ) -Hayducki (Tab.Jana z Lublina, 1537 - 48)

Anonim XVI w* -Głos wdzięczny z nieba

Benedetto Marcello (1686 - 1739) -II Sonata F-dur cz.I,II

John Fornsete (ok.1240) - Summer is comming

Philip Rosseter -If she forsake me

Valentin Haussmann (1560 - 1620) - Tanz

Anonim (2 poł. XV w ) - Bądź wiesioła Panno Czysta

Tilman Susato XV w - Rondo VII

Pierre Passerau XVI w -Il est bel et bon

Pierre Phalese (ok.1583) -Allemande Pausique