GALERIA SZTUKI - KATARZYNA NAPIORKOWSKA - DYREKTOR

ul. Swietokrzyska 32, PL 00-116 Warszawa
tel.: +48-22-521 4231, fax: +48-22-652 1939
kom: +48-601-345513

ul.Pulawska 15, PL 02-515 Warszawa
tel.: +48-22-5214231, kom: +48-601-296357
E-mail:
galeriakn@home.pl

http://galeriakn.home.plZugriffszähler

od 28.11.2000