niepelnosprawni2004.htm

Termin 8-16 lipca 2004 zgloszenia do 15 maja 2004

Jerzy Chrabecki
Tel. kom: +43-676 55 031 481
Tel stacjonarny: +43-1-91-31481 oraz fax
E-mail: jerzy.chrabecki@chello.at

I. SWIATOWE POLONIJNE SPOTKANIA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RELIGIA - KULTURA - SPORT
ROK 1. RYNICA – SZCZECIN

1. Cel: - oddanie hołdu Patronce niepełnosprawnych św.Maryji
- zbliżenie Polaków mieszkających w kraju i za granicą.
integracja niepełnosprawnych ze społeczeństwem poznanie Ojczyzny oraz jej kultury
umo
żliwienie udziału w zawodach szerokiemu ogółowi niepełnosprawnych

2. Termin: - 08 – 16 lipca 2004

3. Miejsce: - 09 – 10 lipca, Rynica

- 11 – 12 lipca Gryfino

- 13 – 15 lipca, Szczecin

4. Zakwaterowanie:- szkoły, internaty.

5. Uczestnictwo: - zespoły polonijne z całego świata
członkowie Organizacji „Integrative Meetings of Friends”
inne osoby zainteresowane
Liczba uczestników dowolna, do mistrzostw drużynowych
należy zglosić zespoły sześciosobowe.

6. Formy udziału: Uczestnicy Spotkań biorą udział w imprezach:
Pielgrzymka z Myśliborza do Rynicy (40 km), 9-10. lipca

Dzień Integracji – Rynica, Festyn ludowy, 10 lipca

Integracyjny marszobieg parami o „Liść 1000 dębu”, 10 lipca

Sztafeta dookoła Powiatu Gryfińskiego, 11 lipca - Gryfino

Mistrzostwach w Decathlonie Niepełnosprawnych, 12-13 lipca

w Szczecinie

- Imprezy kulturalne i taneczne.

7. Koszty uczestnictwa:

Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu oraz wpłacają:
zespoły polonijne oraz członkowie organizacji „Integrative

Meetings of Friend" 50 €, pozostali uczestnicy 180 € od osoby.

Zespoły polonijne mające problemy z zebraniem kwoty wpisowego, mogą wystąpić o częściowe zwolnienie od opłaty, które w miarę możliwości organizatora będzie uwzględnione.

8. Terminy zgłoszeń:

- zgłoszenie wstępne – 31 styczenia 2004

- zgłoszenie ostateczne – 15 maja 2004

9. Kontakt: Jerzy Chrabecki – „Integrative Meetings of Friends"

Mobil telefon – 0043 676 55 031 88

Telefon/ Fax – 0043 – 1 –91 31 481,

E-mail: jerzy.chrabecki@chello.at

Homepage: http://members.chello.at/imfriends

POLONIJNE SPOTKANIA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

RYNICA – GRYFINO – SZCZECIN 2004

W S T E P

European Association for Disabled People „Integrative Meetings of Friends" z siedzibą w Wiedniu, organizuje od ponad dziesięciu lat imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Integracja prowadzona przez Organizacje ma bardzo aktywny charakter i polega na wyjściu niepełnosprawnych społeczeństwu na przeciw. Religijno – Kulturalno – Sportowe spotkanie Polonii mają być kolejną imprezą integracyjną z jednoczesnym umożliwieniem niepełnosprawnym z całego świata aktywny udział w poznawaniu Ojczyzny. Głównymi imprezami spotkań będą, pielgrzymka piesza niepełnosprawnych od Sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu do obrazu Matki Bożej Rynickiej, Patronki Osób Niepełnosprawnych. Z inicjatywy Organizacji namalowany przez osobę niepełnosprawną obraz stał się celem corocznych pielgrzymek niepełnosprawnych z Europy, a wieś Rynica (woj. Zachodnio – Pomorskie) miejscem ich spotkań ze swoją Patronką. Trasa pielgrzymki wynosi 40 km i jest do pokonania w ciągu dwóch dni.

Drugą imprezą o charakterze sportowym jest Decathlon Osób Niepełnosprawnych (dawniej hexathlon) specjalnie dostosowana dla tych osób dyscyplina sportowa. Sprawdzona w ciągu jedenastu lat i rozegrana 42 razy zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Wychodzi ona na przeciw potrzebom i możliwościom niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, dając im szansą uzyskania takiego wyniku jaki ze swoim upośledzeniem osiągnąć mogą. Tytuły uzyskiwane we wszystkich dziesięciu grupach sprawnościowych mają tą samą rangę. Regulamin Decathlonu nie przewiduje żadnych dyskwalifikacji, nieudanych prób, ustalania stopnia upośledzenia i wieku itp.

W zawodach każdy zawodnik uczestniczy we wszystkich dziesięciu konkurencjach tej dyscypliny. Decathlon to zestaw konkurencji sportowych specjalnie dobranych dający równe szanse wszystkim uczestnikom. Dominującą role ma tu lekkaatletyka reprezentowana przez 6 konkurencji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W związku z dużym zainteresowaniem Spotkaniem, również z poza Poloni, otrzymuje ona otwarty charakter. W imprezie mogą uczestniczyć zespoły osób niepełnosprawnych, a także grupy mieszane (integracyjne) które zgłoszą w przewidzianym terminie swój udział, oraz wniosą opłatę organizacyjną w wysokości 50 €/$ (członkowie zespołów polonijnych oraz IMF), pozostali 180 € od osoby. Zespoły polonijne nie mogący wpłacić podanej kwoty mogą wystąpić do organizatora o zwolnienie z tej opłaty, który uczyni wszystko aby udział w takiego zespołu w imprezie umożliwić. W zawodach zezwala się także na udział osób bez polskiego pochodzenia. Uczestnicy imprezy na czas pobytu w Polsce ubezpieczają się sami.

ORGANIZACJA IMPREZY

Pielgrzymka

Impreza ta nie podlega żadnym regulaminom. Rozpoczyna się zawsze w drugi piątek lipca Mszą św. w kościele św. Krzyża w Myśliborzu i krótką adoracją obrazu Jezusa Miłosiernego. Kościół św. Krzyża jest tym kościołem, który został wskazany św. Faustynie na miejsce nowego zgromadzenia zakonnego przez Pana Jezusa. Sama św. Faustyna kościoła tego nigdy nie widziała, chociaż został on przez nią dokłanie opisany. Pielgrzymka do Rynicy trwa dwa dni, po około 20 km dziennie. Osobom nie zainteresowanym pielgrzymką, a biorącym udział w imprezie będzie zapewniona opieka. Po zakończeniu pielgrzymki zostanie odprawiona w Rynicy msza św. dla pielgrzymów.

XI. Dzień Integracji – Rynica 2004

W dniu zakończenia pielgrzymki, tj w sobotę odbywać się będzie w Rynicy „XI Dzień Integracji – Rynica 2004. W ramach festynu wszyscy niepełnosprawni wezmą udział w biegu o nazwie „Integracyjny Marszobieg Parami” o „Liść 1000 – letniego dębu Rynickiego” polegająca na pokonaniu trasy o długości 1500 metrów w parach integracyjnych. Wszystkim chętnym uczestnikom festynu zostanie przydzielona osoba niepełnosprawna z którą marszem lub biegiem trasę tą należy pokonać. Pełnosprawni uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa z tytułem „Przyjaciel osób niepełnosprawnych.”

Decathlon

Decathlon jest zestawieniem pięciu par konkurencji posiadających pewien „wspólny mianownik”. Dominującą role odgrywa tu lekka atletyka posiadająca aż trzy pary konkurencji. Zawody te rozgrywane są zgodnie z regulaminem „Integrative Meetings of Friends”. Regulamin decathlonu nie przewiduje żadnych dyskwalifikacji a każdy zawodnik musi uzyskać jakiś odpowiadający jego możliwościom wynik. Zwycięzca każdej konkurencji otrzymuje 100 punktów, a każdy następny zawodnik punkty pomniejszane kolejno o współczynnik X. Wynik końcowy to suma punktów wszystkich dziesięciu konkurencji decydująca o przydzieleniu zawodnika do jednej z grup sprawnościowych. Grupy te tworzy się dla kobiet i mężczyzn osobno. Suma punktów wszystkich zawodników danego zespołu stanowi o jego miejscu w zawodach. Każdy zespół może wystawić dowolną liczbę zawodników i drużyn. Kompletna drużyna to sześć osób bez względu na na ich płeć.

Konkurencje Decathlonu:

bieg 100 m - cross 200 m

skok w dal - skok w zwyż

„rzut" kulą - rzut piłeczką

strzały na bramkę - rzuty do kosza

bocia - golf

TYTUŁY I ICH UHONOROWANIE

Zwycięzca każdej grupy klasyfikacyjnej otrzymuje należny danej grupie tytuł, oraz złoty medal, następni dwaj zawodnicy srebrny i brązowy, a pozostali medale neutralne. Tytuły klasyfikacyjne w ich kolejności:

Zwycięzki zespół otrzymuje tytuł Mistrza Swiata w Decathlonie Niepełnosprawnych, a zespoły polonijne dodatkowo Polonijnego Mistrza Swiata w tej dyscyplinie i puchar Pozostałe zespoły puchary stopniowo mniejsze.

Beginner

Kadet

Kandydat

Sportowiec

Pretendent

Master

Champion

Super Champion

Star

Super Star

UWAGI KONCOWE

 

Zespoły zobowiązane są posiadać własne, możliwie jednakowe stroje oraz symbole określające ich kraj lub miasto.

Wspomniana wcześniej opłata za uczestnictwo w wysokości 50/180 € obejmuje noclegi, wyżywienie, transport wewnętrzny wycieczki i upominek.

Noclegi przewidziane są w internatach i szkołach.

Polonijne Spotkania Osób Niepełnosprawnych mają być organizowane każdego roku. Część religijna odbywać się będzie zawsze na tej samej trasie, natomiast część sportowo – kulturalna każdego roku w innym mieście Polski. Pierwszym miastem jest Szczecin, a w dalszej kolejności Szczawnica 2005, oraz Warmia 2006. Osoby uczestniczą w imprezach bez względu na stopień ich niepełnosprawności, wskazanym jest jednak zgłaszanie do imprez takich osób które są świadome swojego uczestnictwa, a wyróżnienia i pochwały za ich dzielny udział będą sprawiały im radość, że są zdolni do osiągania wyników na miarę swoich możliwości.

Wiedeń, 15.01.2004

Jerzy Chrabecki

Prezydent Organizacji

„Integracyjne Spotkania Przyjaciół”

 

SWIATOWE POLONIJNE SPOTKANIA OSOB NIEPŁENOSPRAWNYCH

RELIGIA – KULTURA - SPORT

RYNICA – GRYFINO – SZCZECIN – 2004

PROGRAM IMPREZY

Cześć I – Ogólna

08 lipca – czwartek

18.00 – przyjazdy ekip, zakwaterowanie, Widuchowa, Gryfino

19.00 – kolacja

20.00 – odprawa kierownikow ekip

Cześć II – Pielgrzymka piesza

09 lipca – piątek

07.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

08.00 – wyjazd do Myśliborza

09.00 – msza św. dla pielgrzymów

10.00 – przywitanie przez władze miasta i organizatorów z Myśliborza

10.30 – początek pielgrzymki

13.00 – obiad na trasie

17.00 – zakończenie pierwszego dnia w Baniewicach – 23,4 km

18.00 – kolacja w Widuchowej, powrót do kwater

10 lipca – sobota

07.30 – śniadanie w Widuchowej

08.30 – wyjazd do Baniewic

09.00 – początek drugiego dnia pielgrzymki

12.00 – obiad na trasie - Krzywin

13.30 – przyjście do Rynicy

14.00 – msza święta pielgrzymów

Cześć III – XI Dzień Integracji – Rynica 2004

15.00 – udział w imprezie integracyjnej

16.00 – Integracyjny Marszobieg Parami „O liść 1000-letniego dębu Rynickiego”

(około 2000 metrów)

17.00 – wręczenie liści dębu i tytułów „ Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”

18.00 – zabawa taneczna, kolacja w miejscu imprezy

Cześć IV – Sztafeta Wokoł Gminy Gryfino

11 lipca – niedziela

08.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

09.00 – przywitanie przez Władze Miasta na stadionie

10.00 – start sztafety ze stadionu, systematyczne rozwożenie zmian na trasę

17.00 – zakończenie sztafety – zabawa

obiad i kolacja na stadione

Cześć V – Kultura

12 lipca – poniedziałek

08.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

10.00 – program kulturalny, Dom Kultury Gryfino

13.00 – obiad w miejscu zakwaterowania – czas wolny

Cześć VI – Decathlon Osób Niepłnosprawnych, Szczecin

13 lipca – wtorek

07.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

08.00 – wyjazd do Szczecina, nowy stadion lekkoatletyczny

10.00 – otwarcie I Mistrzostw Swiata w Decathlonie Osób Niepełnosprawnych

10.30 – konkurencje pierwszego dnia zawodów

bieg 50 metrów

skok wzwyż, część 1.

kula

rzuty do kosza

golf

13.00 – obiad

14.00 – dalszy ciąg zawodów

17.00 – zakończenie 1. dnia zawodów, powrót do kwater

18.00 – kolacja, wolne

14 lipca – środa

07.00 – śniadanie w miejscu zakwaterowania

08.00 – wyjazd do Szczecina

09.30 – dalszy ciag zawodów, konkurencje drugiego dnia

bieg 200 metrów

skok w dal

rzut piłeczką

strzały na bramkę

boccia

skok wzwyż, część 2.

13.00 – obiad

14.00 – dalszy ciąg zawodów

17.00 – zakończenie Mistrzostw, powrót do kwater

18.00 – kolacja

15 lipca – czwartek

08.00 – śniadanie

09.00 – wyjazd do Szczecina, zwiedzanie miasta

12.00 – obiad w Szczecine

13.00 – dekoracja zwyciezców, bal sportowców

17.00 – powrót do kwater, wyjazdy niektórych ekip

16 lipca – piątek

07.00 / śniadanie, wyjazdy pozostalych ekip.

Uwaga. Główne punkty programu nie ulegną zmianie. Możliwe przesunięcia czasowe.