II Odezwa do Prezydenta III RP i Zwierznika Wopjska Polskiego p.Aleksandra Kwaśniewskiego

. do Marszałków Sejmu i Senatu, - Prezesa Rady Ministrów . ( I Odezwa dot. mogił I Dyw.Panc. w RFN - bez odpowiedzi )

JAKI LOS SPOTKAŁ POCHOWANYCH W NIEMCZECH POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH 1939 ?

Szanowni Państwo ,

zwracam się znowu z kolejnym skandalem dot. pochowanych jeńców WP, których na Obczyżnie spotkał los - „łaski losu„. Sam widok Ich mogił przekonywuje, że są to groby wojskowe bez „Ojczyzny„

Chodzi o polskich żołnierzy,których droga wojenna rzuciła na obszar Niemiec i którzy stamtąd nie wrócili do swoich rodzin, matek, żon i dzieci. Pozostali na zawsze w cudzej i pochowani w tej ziemi. Stało się to w wyniku spełnianego obowiązku wobec Ojczyzny, zapłacili najwyższą cenę, poświęcili swoje życie i szczęście rodzinne. Nic tak nie degraduje żołnierską wierność ze strony gloryfikatorów chwały „Oręża Polskiego“, jak obojętność wobec ofiary ICH życia. Mogiła żołnierska zasługuje na troskę, wyrażoną w należnej opiece, zgodnie z ustalonymi i praktykowanymi normami, respektowanych w c y w i l i z o w a n y m ś w i e c i e.

Dają temu wspaniały przykład np. Niemcy. Jesteśmy tego świadkami na obszarze Polski. Uwidacznia się to szczególnie w byłym ZSRR. Ich Polegli trafiają nawet po wielu latach na cmentarze wojskowe i tym samym państwo jak i społeczeństwo, wyrażają swój stosunek i respekt za oddane życie swoich rodaków.

A nasza tu prezentowana i widoczna „wdzięczność„ to opłakany wyraz u b ó s t w a moralnego Państwa Polskiego.

Jestem zdania i przekonania, że i na taki sam respekt i zarazem wdzięczność zasłużyli również nasi Synowie Polski z września 1939, którzy tragicznie swoją drogę życiową zakończyli jako JEŃCY WOJENNI, w służbie za i dla Ojczyzny, na obcej Im ziemi niemieckiej. ICH mogiły to zapomniane magazyny kości

Są to Bohaterzy, którzy w obronie Ojczyzny, na koniach rzucali się z lancami i karabinami na tanki niemieckie,

gdy „Władza „ i Naczalstwo Wojskowe, via Zaleszczyki, uciekali jak tchórze ,... „ i to z guzikami od płaszcza„

Konkretnie - ten respekt i uhonorowanie winno być wyrażony w tym, że jedyne Im należne miejsce spoczynku wiecznego to godny CMENTARZ WOJSKOWY - dla polskich żołnierzy na terytorium Niemiec

Szanowni Państwo, ten dowód troski wobec naszych żołnierzy września 1939 i pochowanych w Niemczech leży jeszcze „ odłogiem „ - chyba najwyższy czas by się tym zajęła nasza polska Ojczyzna.

Moim zdaniem winna zostać powołana polsko - niemiecka Komisja d/spr Grobów, ale prawdziwego zdarzenia. Z dotychczasowych działań tego organu wyłączeni zostali przedstawiciele polskich organizacji kombatańskich, skutki są widoczne i Państwu znane. Nieraz odnosimy wrażenie, że owa Komisja zasługuje na nazwę „niemiecko - niemiecką „. Świadczy o tym opłakany los pochowanych w RFN żołnierzy 1.Dyw. Pancernej. Stwierdzamy nie dostrzeganie, lekceważenie a nawet tuszowanie nieraz skandalicznych warun-ków pochówku naszych Kolegów. Również polskie mogiły w RFN zasługują na uwagę, żadne wieloletnie zaniedbanie nie doczekało się zainteresowania. Nadal maczkowcy w grobach Wehrmachtu i bez insygnii WP

Dlatego też z zazdrością rejestrujemy z komunikatów prasowych z jaką troską i szacunkiem obejmowani są niemieccy Polegli w innych krajach w tym i RP Polski. Chwała takiemu rządowi i kulturze.

Jest czas najwyższy, by działalność kilku funkcjonariuszy, zajmującymi się opieką nad Miejscami Pamięci, objęta została kontrolą parlamentarną i społeczną. Toleruje się nawet burzenie pomników Wojska Polskiego.

 

Ustawa z dnia 28 stycznia 1988 o „ Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „

Art. 3. p.3 - ocenianie stanu opieki nad miejscami i trwałymi objektami pamięci narodowej, a w szczególności nad . pomnikami, cmentarzami i mogiłami wojennymi .

Pytania: a) co w temacie polskich jeńców wojennych pochowanych w Niemczech, owa „ocena „ donosi ?

b) jakie kroki były podejmowane, by warunki określone Konwencją Genewską zostały spełnione ?

MON wydaje rocznie 30.000 $ na żołnierza. Kwota wystarczająca na zakup 12.000 m.kw. gruntu cmentarn. w RFN

Państwo nie dbające o swoich Poległych nie posiada prawa do nakładania munduru swoim obywatelom

Obecne praktyki są obelgą dla Pochowanych, są lekceważeniem Ich rodzin i oszukiwaniem społeczeństwa

Panie Prezydencie RP, posłowie,senatorzy. Wypinacie piersi na „Monte Cassino“- prosimy na „Monte Dziadostwo

Wykorzystywanie Poległych dla propagandy to nic innego jak zbieranie procentów z kapitału przelanej krwi

W interesie bezbronnych TRUPÓW należy powołać „ RZECZNIKA PRAW POLEGŁEGO ŻOŁNIERZA

 

Mamy na terenie Polski mogiły niemieckie ? TAK Są w Polsce niemieckie Nekropolia wojenne ? TAK

Mamy na terenie Niemiec mogiły polskie ? TAK Mamy polski cmentarz wojenny w Niemczech ? NEIN

Mogiły omijane, zapomniane, nie odwiedzane, bez insygni WP, to pozostawione M A G A Z Y N Y K O Ś C I

 

Z poważaniem i szacunkiem (-) Cz. Szewczyk (list otwarty )