OHIO (uakt. 22.03.2001)

Cleveland
"Związkowiec" 
6966 Broadway, OH 44105 Cleveland
E-mail :
redakcja@zwiazkowiec.com

Polish American Congress - Ohio 
Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział Ohio 
6966 Broadway Avenue, OH 44105 Cleveland
Tel.: +1-216-883-3131
John Borkowski

Oddział Polskiego Stowarzyszenia b. Więźniów
Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych
na Stan Ohio

Stacja Radiowa -"Polish Radio Program" 
9421 Alexander Road, OH 44125 Cleveland
Tel.: +1 216 641 7528, Fax : +1 216 441 6628 
Eugenia Stolarczyk

Toledo
Polish American Congress - Western Ohio 
Mark Pietrykowski
1 Government Center, Ste. 800, Toledo, OH 43604
Tel.: +1-419-245-4502