oplatystudia.htm

C. Studia licencjackie zaoczne w trybie e-learning.

System organizacji studiów i opłat.

 

I. Rok akademicki składa się z 4 sesji warsztatowych oraz 2 sesji egzaminacyjnych.
Szczegółowe zasady studiów określa regulamin studiów,
„Przewodnik po studiach licencjackich" i „Przewodnik dla studiujących w systemie e-learning”,
dostępne w Centrum Informacji.

Program studiów obejmuje 20 modułów zawodowych; średni okres realizacji studiów wynosi 4 lata, tzn., że student średnio w roku realizuje 5 modułów.

II. Opłaty

Uwaga:

Z okazji uzyskania przez Uczelnię godła promocyjnego „Teraz Polska”, wprowadza się specjalną obniżkę w opłatach za studia realizowane
w systemie e-learning (studia zaoczne).

Studia można realizować studiując w poszczególnych sesjach minimum jeden moduł (przedmiot). Przy rejestracji na pojedyncze moduły opłata wynosi 450 PLN
za modu
ł.

Osoby rejestrujące się na przynajmniej 2 moduły, na dwie kolejne sesje, otrzymają obniżkę 5 % od ceny modułu, tzn. płacą za moduł 427 PLN.

Osoby rejestrujące się na przynajmniej 5 modułów na cały rok akademicki
(4 kolejne sesje warsztatowe) otrzymają obniżkę
10 % ceny modułu, tzn. płacą
za moduł
400 PLN.

Opłatę rejestracyjną wnosi się jednorazowo w wysokości 550 PLN lub w dwóch równych ratach; pierwszą ratę (275 PLN) w momencie pierwszej rejestracji na studia; drugą (275 PLN) ratę najpóźniej do końca następnej sesji warsztatowej, nie później jednak niż przed rejestracją na sesję egzaminacyjną.

Opłaty mogą być wnoszone do 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego daną sesję warsztatową, tj. do 20 sierpnia, 20 października, 20 stycznia, 20 marca.