Polonijne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne

PTOK

Helsinki, Finlandia

 

Od wielu lat powołanie do życia własnej szkoły polonijnej było marzeniem Polaków zamieszkałych w Finlandii. W 1998 r. grupa entuzjastów postanowiła urzeczywistnić to marzenie i założyła Polonijne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne PTOK, które miało stać się organizacją prowadzącą wymarzoną szkołę. Dzisiaj już wiemy, że w najbliższej przyszłości szkoły polonijnej nie będzie ze względu na zbyt małą ilość potencjalnych uczniów. Jednak nie podcięło to skrzydeł PTOK-owi, który kontynuuje na nieco mniejszą skalę pracę na rzecz najmłodszych wśród Polonii fińskiej.

Współpraca i wymiana kulturalna z organizacjami młodzieżowymi w Polsce, sprowadzanie materiałów do nauczania języka polskiego i  innych przedmiotów narodowych, polonijne biwaki, konkursy o tematyce polskiej, międzyszkolne uroczystości zakończenia roku szkolnego – oto kilka przykładów ilustrujących to, co robimy. Mimo że PTOK jest młodą organizacją o skromnych zasobach, jego działalność służy zaspokajaniu najbardziej żywotnych potrzeb dzieci i młodzieży polonijnej.

Nasza działalność jest możliwa dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach oraz wydziałami oświaty miast Helsinek i Vantaa.

Tych, którzy pragną  uzyskać dalsze informacje na temat organizacji oraz planów na najbliższą przyszłość, zapraszamy na internetową stronę „PTOK i… Ptoszki” www.geocities.com/ptokfin/.