Ostroleka

Von: Łukasz G. [lukkasus@go2.pl]
Gesendet: Sonntag, 19. Mai 2002 22:39
An: kostecki@via.de
Betreff: Emigracja z Ostroleki i okolic
 

Dr Janusz Gołota                                                  Ostrołęka 13.05.2002r.

07 – 410 Ostrołęka, ul. Sikorskiego 12/8,
tel. 48 29 7668739
E-mail: lukkasus@go.2.pl

 

                                        Szanowni Państwo!

 

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w gromadzeniu materiałów które umożliwiłyby realizację tematu badawczego: Emigracja z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego – do 1939 roku - przyczyny, kierunki  i następstwa w oparciu o badania porównawcze  w wybranych powiatach. 

Podejmując to niełatwe przedsięwzięcie kierowałem się kilkoma – moim zdaniem – ważnymi przesłankami:

1.     Emigracja zarówno polityczna jak i zarobkowa z Polski w XIX i XX wieku stanowiła ważną kartę w dziejach naszego narodu i państwa.

2.     Spośród różnych regionów Polski Kurpiowszczyzna obok Podhala odgrywała najważniejsza rolę w uchodźstwie.

3.      Mimo upływu wielu lat temat emigracji polskiej nie doczekał się  do dnia dzisiejszego pełnego zbadania i opublikowania.

Prosiłbym bardzo - o  ile to możliwe – zamieszczenie niniejszego listu na łamach Państwa szacownego  Pisma  lub umożliwienie mi kontaktu, /ewentualnych adresów, telefonów,/  ze środowiskami polonijnymi wywodzącymi się z Ostrołęki lub gmin powiatu ostrołęckiego /obecne województwo mazowieckie/ takich, jak: Myszyniec, Kadzidło, Czarnia, Goworowo, Lelis, Baranowo, Troszyn, Czerwin, Olszewo – Borki, Rzekuń. Interesowałyby  mnie kontakty bezpośrednie z emigrantami lub ich potomkami, organizatorami polskiego życia kulturalnego i badawczego na emigracji, przedstawicielami istniejących organizacji społecznych, kulturalnych, religijnych, zespołów artystycznych i wszystkimi osobami, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami. Najchętniej oczekiwałbym na  wszelkiego rodzaju materiały pisane, listy, zdjęcia, inne  dokumentów lub chociażby informacje o istnieniu takich materiałów, również materiały będące w posiadaniu Państwa Redakcji .

Interesują  mnie  wszelkiego informacje  dotyczące:

ˇ     liczebności środowisk polonijnych wywodzących się z Ostrołęki i okolic,

ˇ     opisy motywów wyjazdu z kraju rodzinnego,

ˇ     historii powstawania skupisk polonijnych i ich  geograficznego rozmieszczenia w nowym kraju,

ˇ     nazwiska organizatorów, nazwy organizacji, ich liczebność,  formy działania i dorobek ;

o   zespołów artystycznych i stowarzyszeń twórczych,

o   związków i stowarzyszeń  gospodarczych

o   związków religijnych,

o   organizacji oświatowych i in.

ˇ     formy kontaktów emigrantów  z rodziną w Polsce.

ˇ     nazwiska osób, które chciałyby korespondować

Oczywiście materiały po wykorzystaniu zwrócę właścicielom.

Badania prowadzone są w oparciu o umowę zawartą z Ministerstwem Nauki - Komitetem Badań Naukowych w Warszawie. Gdyby Państwo  zechcieli współpracować lub wskazać osobę,  która współdziałanie ze mną podjęłaby -  zbiorę i opracuję wszelkie  materiały otrzymane od Państwa.  Po zakończeniu prac badawczych planuję publikację, z nadzieją że przyczyni się ona do wzmacniania poczucia tożsamości narodowej i regionalnej, a także wzbogaci wiedzą historyczną młodych Polaków w kraju i na emigracji, zobrazuje dorobek kulturalny środowisk polonijnych, być może wzmocni poczucie więzi między Polakami zamieszkującymi różne zakątki świata.

                         Z serdecznymi pozdrowieniami i nadziejami na Państwa pomoc i współpracę.

 

 Janusz Gołota