paryzuni2004.htm

L E T N I

UNIWERSYTET FILOZOFICZNY

Paryż 2–11 lipca 2004

__________________________________________________________________________

 

KLASYCZNE KORZENIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

CYKL WYKŁADÓW, KONWERSATORIÓW I SEMINARIÓW

PROWADZONYCH PRZEZ PROFESORÓW

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

 

ORGANIZATORZY:

 

Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne im. Jana Pawła II

przy Polskiej Misji Katolickiej we Francji

oraz

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Polska)

 

Celem Letniego Uniwersytetu Filozoficznego, który odbędzie się w dniach
2–11 lipca 2004 r., jest prezentacja klasycznych osiągnięć
myśli europejskiej
i przygotowanie uczestników do prowadzenia racjonalnego dialogu z kulturą współczesną. Wykłady obejmą trzy bloki tematyczne: (1) podstawy rozumienia świata, (2) współczesne problemy moralne, (3) życie społeczno-polityczne.

WYKŁADY PLENARNE:

 

r FILOZOFIA JAKO FUNDAMENT KULTURY

r KLASYCZNA KONCEPCJA KULTURY

r RELIGIA WYRAZEM OSTATECZNEJ TRANSCENDENCJI CZŁOWIEKA

r RACJONALNE PODSTAWY MORALNOŚCI

r MORALNE DYLEMATY WSPÓŁCZESNOŚCI

r KLASYCZNE POJMOWANIE POLITYKI

r PODSTAWY JEDNOŚCI EUROPY

r KLASYCZNE KORZENIE PRZYSZŁOŚCI EUROPY

 

Seminaria pod wspólnym tytułem

"CO MAJĄ NAM DZIŚ DO POWIEDZENIA WIELCY MYŚLICIELE EUROPY?"

poświęcone będą między innymi

Sokratesowi, Platonowi, Arystotelesowi, ŚW. TOMASZOWI,

Janowi PawŁowi II.

 

 

 

DZIENNY PROGRAM ZAJĘĆ

 

7.30 - 8.15 - MSZA ŚWIĘTA

8.15 - 9.00 - ŚNIADANIE

9.15 - 10.00 - WYKŁAD PLENARNY

10.00 - 11.00 - KONWERSATORIUM (w grupach)

11.15 - 12.45 - DYSKUSJA PLENARNA

13.00 - 14.00 - OBIAD

14.00 - 15.30 - CZAS WOLNY

15.30 - 17.00 - SEMINARIUM (co drugi dzień)

19.00 - KOLACJA

 

r W dni powszednie, w godzinach popołudniowych, kiedy nie będą odbywać się seminaria, organizatorzy Letniego Uniwersytetu Filozoficznego proponują zorganizowane zwiedzanie Paryża, m.in.: Sorbony, Instytutu Katolickiego w Paryżu, Instytutu Polskiego, Polskiej Misji Katolickiej, Opery, Sacré-Coeur, Notre-Dame, Kaplicy Cudownego Medalika, Dzielnicy Łacińskiej, Wersalu, Louvru czy odbycia rejsu statkiem spacerowym po Sekwanie.

r Wykłady i seminaria w języku polskim będą odbywać się w Ośrodku Przemienienia Pańskiego im. Anny Frąckowiak:

20, rue Marsoulan, 75012 Paris. Metro: Nation.

Zakwaterowanie uczestników w Paryżu, w zarezerwowanym hotelu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnikami Letniego Uniwersytetu Filozoficznego mogą być wszyscy zainteresowani wielkimi problemami naszych czasów. Organizatorzy zapewniają noclegi oraz całodzienne wyżywienie. Opłata za udział w Letnim Uniwersytecie Filozoficznym, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wynosi 400€ (lub równowartość w innej walucie). Dla osób nie korzystających z wyżywienia i zakwaterowania 100€. Opłatę można przekazać gotówką, czekiem lub przelewem na konto: „Paroisse Polonaise de Paris” BNP Paribas 10016925.

Zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane są do dnia 02 czerwca 2004 r.,

będzie to podstawą do otrzymania karty uczestnika.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

SEKRETARIAT STUDIUM

263 BIS, RUE SAINT- HONORE

75001 PARIS, FRANCE;

Tel. +33 (0)1 55 35 32 25

e-mail : studiumkul@free.fr

 

 

Uwaga : ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.