podhalanie.htm  18.06.2005

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Podhalanie w świecie”, które odbędzie się w dniach 9 – 11 września 2005 roku w Zakopanem.

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać wstępny program sympozjum. Szczegółowy program przyślemy po otrzymaniu KARTY UCZESTNICTWA, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. wraz z opłatą za udział w sympozjum w wysokości 150 zł (uczestnicy z Polski) lub 40 euro (uczestnicy z zagranicy).

Opłatę należy przekazać przelewem bankowym na konto:

Sympozjum Biografistyki Polonijnej

Bank Śląski O/Zakopane

Nr: 46 1050 1474 1000 0022 9163 3671

SWIFT:INGBPLPW

W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowany udział w obradach i wszystkich imprezach towarzyszących (np. koncercie kapeli góralskiej „Trebunie-Tutki”, występie kabaretu góralskiego „Truteń”), 2 koktajlach oraz otrzymują publikację książkową Podhalanie w świecie. Historia i współczesność.

Obrady i imprezy towarzyszące odbędą się głównie w Domu Turysty PTTK (pod największym w Europie dachem gontowym) położonym w samym centrum Zakopanego, 50 metrów od słynnych Krupówek, niedaleko dworca PKP i PKS. Większość uczestników będzie również tam zakwaterowana. Dom Turysty dysponuje niedrogimi miejscami hotelowymi (pokoje 2-3 osobowe z łazienką i TV oraz pokoje 2-3 osobowe z umywalką, a także w części turystycznej pokojami od 2 do 8 osobowymi o zróżnicowanym standardzie i cenie) oraz restauracją i kawiarnią. Cały Dom Turysty został zarezwerwowany dla uczestników sympozjum. Dysponujemy również miejscami w luksusowych hotelach na terenie Zakopanego. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub przedłużenia pobytu.

Na wszelkie usługi organizatorzy wystawiają fakturę.

Nasze Sympozjum jest również okazją do spotkania i nawiązania kontaktów ze znanymi polskimi i polonijnymi politykami, naukowcami, pisarzami, artystami, sportowcami, biznesmenami czy działaczami społecznymi.

Komitet Organizacyjny

KARTA UCZESTNICTWA

IX MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
ZAKOPANE 9-11 września 2005

Zgłaszam swój udział w sympozjum:

Imię i nazwisko..........................................................................................................................

Adres dla korespondencji............................................................................................................

...................................................................................................................................................

tel............................................................... e-mail:.....................................................................

Zainteresowany jestem bazą noclegową TAK { NIE { i proszę o przysłanie informacji dotyczących zakwaterowania.
Zainteresowany jestem udziałem we wspólnej uroczystej kolacji w dniu 11 września 2005 r. w typowej góralskiej restauracji (cena 80 zł) TAK { NIE... {

Jednocześnie informuję, że przekazałem przelewem bankowym:
- opłatę za udział w sympozjum (40 euro) TAK { NIE... {
- opłatę za uroczystą kolację (20 euro) TAK { NIE... {

 

..................................................

(podpis)

Kartę uczestnictwa prosimy przesłać pocztą lub e-mail pod adresem:

BIURO ORGANIZACYJNE SYMPOZJUM
ELŻBIETA CHODURSKA
UL. KOŚCIELISKA 11B
34-500 ZAKOPANE
POLSKA
E-mail:
sympozjum@regle.pl

IX

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ
„Podhalanie w świecie”
dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
ZAKOPANE 9-11 wrzesnia 2005

KOMITET HONOROWY (w porządku alfabetycznym): -

Franciszek Adamczyk, konsul generalny RP w Chicago

Jerzy Adamik, wojewoda małopolski

Franciszek Bachleda-Księdzulorz, senator RP

Antoni Bartkiewicz, dyrektor TV Polonia

Piotr Bąk – burmistrz Zakopanego

gen. dyw. Mieczysław Bieniek, zastępca dowódcy Wojsk Lądowych RP

min. Jerzy Drożdż, zastępca szefa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej

Jan Dworak, prezes Zarządu Telewizji Polskiej

prof. dr Wojciech Falkowski, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Wielka Brytania)

Stanisław Gągała, prezes Gold drop w Limanowej

Andrzej Gąsienica-Makowski, starosta tatrzański

JE Zenon kardynał Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej (Watykan)

prof. dr hab. Stanisław Grygiel, Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie

Jan Hamerski – starosta nowotarski, prezes Związku Podhalan w Polsce

prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Ryszard Kaczorowski, b. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Henryk Krzeptowski-Bohac, prezes Oddziału Zakopane Związku Podhalan

JE Franciszek kardynał Macharski, Metropolita Krakowski

prof. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Janusz Przetacznik, prezes Zarządu Polskie Radio Kielce SA

prof.dr hab. Henryk Ratajczak, wiceprezydent Europejskiej Akademii Nauki w Paryżu

prof. dr hab. Regina Renz, rektor Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

Andrzej Siezieniewski, prezes Polskiego Radia S.A. w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Warszawie

prof. dr Andrzej Targowski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią (USA)

JE abp Szczepan Wesoły (Watykan)

nadinsp. Andrzej Woźniak, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie

red. Stanisław Wróbel, redaktor naczelny „Echa Dnia” i „Słowa” w Kielcach

red. Beata Zalot, redaktor naczelny „Tygodnika Podhalańskiego"

prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab.Henryk Żaliński, rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie

ORGANIZATORZY:

¨ Instytut Badań Biograficznych (IRB) w Vaudricourt, Francja

¨ Akademia Pedagogiczna w Krakowie

¨ Akademia Świętokrzyska w Kielcach

¨ Redakcja Informatorów Biograficznych w Zakopanem

WSPÓŁORGANIZATORZY I FUNDATORZY:

¨ Urząd Miasta Zakopane

¨ Starostwo Tatrzańskie

¨ Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

¨ Instytut św. Kazimierza w Vaudricourt

¨ Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" w Warszawie

¨ Gold drop Sp. z o. o. z Limanowej

¨ Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie

 

PATRONAT MEDIALNY:

TV Polonia, Polskie Radio Kielce SA, Program Radiowy „Na góralską nutę” (Chicago), „Głos Katolicki” (Paryż), „Wydawca” (Warszawa), „Tygodnik Podhalański” (Zakopane), „Słowo” i „Echo Dnia” (Kielce), Radio „Alex” (Zakopane).

 

UCZESTNICY:

m.in. przedstawiciele Sejmu, Senatu i Rządu RP; naukowcy z ośrodków akademickich: Austrii, Argentyny, Belgii, Francji, Danii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Szwajcarii, USA, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Warszawa); dziennikarze; zaproszeni goście z Polski oraz różnych ośrodków polonijnych w świecie.

 

PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE SYMPOZJUM:

¨Podhalanie w świecie. Historia i współczesność” - zbiór wygłoszonych i nadesłanych referatów.

¨Podhalanie. Słownik biograficzny”

INFORMACJE O SYMPOZJUM I BAZIE NOCLEGOWEJ:

¨ Elżbieta Chodurska, - ul. Kościeliska 11b, 34-500 Zakopane, tel/fax +48/18 20 64 264, E-mail:sympozjum@regle.pl

P R O G R A M
9 wrzesnia 2005 (piatek)

10.00-20.00 przyjazd i rejestracja uczestników sympozjum (Dom Turysty, ul. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane)
18.00-19.00 uroczysta Msza św. w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem.

 10 wrzesnia 2005 (sobota)
ZAKOPANE
(Dom Turysty, ul. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane)

Sesja I
9,45-10,45 powitanie uczestników i otwarcie Sympozjum
10,45-12,15 15 minutowe wykłady i dyskusja
12,15-14,00 przerwa obiadowa

Sesja II
14,00-15,00 15 minutowe wykłady
15,00-15,30 przerwa
15,30-17,30 15 minutowe wykłady i dyskusja
18,30-20,00 Promocja publikacji książkowej „Podhalanie. Słownik biograficzny" (koktajl).

11 wrzesnia 2005 (niedziela)
ZAKOPANE

(Dom Turysty, ul. Zaruskiego 5, 34-500 Zakopane)

Sesja III
9,45-11,45 15 minutowe wykłady i dyskusja
11,45-12,15 podsumowanie sympozjum
12,15-14,00 koktajl

Tematem obrad i referatów będą sylwetki (postacie historyczne i współczesne) Podhalan żyjących w różnych krajach świata, a także związki góralskie na obczyźnie; polonijna prasa i radio góralska; polonijne góralskie zespoły folklorystyczne itp. – z szczególnym uwzględnieniem sylwetek osób je tworzących Referaty zostaną przygotowane przez następujące osoby: Maria Bachleda (USA), prof. dr Grzegorz Bąk (Hiszpania), mgr Zuzanna Bednarek (Kielce), prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka (Lublin), dr Stanisław Bocianowski (Francja), red. Joanna Cieśla-Kula (USA), ks. prof. Tadeusz Czaja (Belgia), prof. dr hab. Adam Dobroński (Białystok), mgr Urszula Drożdż (Belgia), prof. dr hab. Bolesław Faron (Kraków), red. Andrzej Gędłek (USA), prof. dr hab. Stanisław Grygiel (Włochy), prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (Zielona Góra), prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz (Nowy Targ), Janina Jamrych (USA), ks. Tadeusz Juchas (Ludzmierz), dr hab. Maria Kalczyńska (Opole), dr Jan Krasnodębski (Wielka Brytania), red. Zdzisław Michalczewski (Francja), dr Bronisław Orawiec (USA), prof. dr hab. Bogdan Piotrowski (Kolumbia), mgr Magdalena Pluskota (Częstochowa), ks. dr Marian Puchała (Poznań), dr Jan Sęk (Lublin), prof. dr hab. Jan Sienkiewicz (Lublin), prof. dr hab. Anna Siwik (Kraków), mgr Jan Skupień (USA), red. Miłosz Sowa (USA), dr Andrzej Suchcitz (Wielka Brytania), prof. dr hab. Michał Śliwa (Kraków), prof. dr hab. Elżbieta Trela-Mazur (Opole), mgr Leszek Wątróbski (Szczecin), red. Wanda Witter (Warszawa), prof. o. Herkulan Wróbel (Argentyna), prof. dr hab. Wiesław Wróblewski (Szczecin), ks. dr Władysław Zarębczan (Włochy), prof. dr hab. Henryk Żaliński (Kraków), dr Bogumiła Żongołłowicz (Australia). Część referatów zostanie wygłoszona podczas sesji. Wszystkie referaty zostaną wydrukowane w publikacji książkowej: Podhalanie w świecie. Historia i współczesność i udostępnione uczestnikom sympozjum.

16,00-19,00 Uroczyste zakończenie sympozjum (m.in. wręczenie Medali Honorowych „Polonia Semper Fidelis”, wręczenie Medali Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wręczenie nagrody dziennikarskiej „Lutecja’2005”, koncert z udziałem artystów polskich i polonijnych, m.in. znanej kapeli góralskiej „Trebunie-Tutki” czy kabaretu góralskiego „Truteń”.

21,00 Wspólna kolacja (indywidualne zgłoszenia uczestników, cena 80 zł).

IMPREZY TOWARZYSZĄCE, m.in.

Wystawa „Prasa polonijna w świecie wczoraj i dziś” (komisarz A. Kalinowska-Bouvy, Paryż)

Promocja słownika biograficznego „Podhalanie”

Spotkanie z art. malarzem Wojtkiem Siudmakiem z Francji, inicjatorem budowy pomnika pokoju

Promocja książki Barbary Petrozolin-Skowrońskiej „Król Tatr – doktor Tytus Chałubiński”

Promocja książki Władysława Zarębczana „Polacy w Watykanie”

Wernisaż wystawy malarsko-rzeźbiarskiej Barbary Banieckiej-Dziadzio i Bogdana Dziadzio
Wernisaż wystawy malarskiej Rozalii Nowak
Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa „Zakopane” Tadeusza Kurka.
Wystawa fotograficzna „Tatry i styl zakopiański” oraz promocja albumu „Mistyka w górach” Zbigniewa Pytla
Pokaz autorskiej kolekcji mody Bogumiła Wtorkiewicza wzorowanej na strojach góralskich.

*************

Dotychczasowe sympozja odbyły się w Londynie (Polski Uniwersytet na Obczyźnie), Paryżu (Stacja Naukowa PAN), Rzymie (Unieresytet św. Tomasza), Wiedniu (Stacja Naukowa PAN), Krakowie (Uniwersytet Jagielloński), Brukseli-Mons (Kwatera Główna NATO), Watykanie (Uniwersytet Urbaniański), Stella Plage-Vaudricourt (Ośrodek Stella Maris i Europejskie Centrum Polonijne).