Aktualny E-mail: radapoloniiswiata@yahoo.ca  (28.08.2002)


RADA POLONII SWIATA

Proponowany Porzadek Obrad Prezydium
18 wrzesien 1998 r., Kecskemet, Wegry

1.  otwarcie zebrania
2.  ustalenie quorum
3.  przyjecie protokolu z ostatniego zebrania

4.  sprawozdania:

a) przewodniczacego
b) wiceprzewodniczacego
c) dyrektora Biura
d) dyskusja nad sprawozdaniami

5.  wypowiedzi czlonkow Prezydium na temat swojej dzialalnosci
6.  sprawy biezace:

a) czlonkostwo
b) poprawki statutowe
c) finansowanie prac Rady, budzet i skladki
d) wladze i siedziba Rady

7.  program dzialalnosci Rady na nastepna kadencje
8.  ustalenie terminu i miejsca nastepnego zebrania
9.  wolne wnioski
10.zakonczenie zebrania

-------------------------------

(20.11.2001)
kontakt

Prezes - Marek Malicki marek@malicki.ca
piatek 12.10.01 o 12:30 pm czas Torontonski
tel.: +1-905-279-6250