Regulaminzawodow07.htm ,  17 luty 2007

 

 


XI Ś
WIATOWE MISTRZOSTWA LEKARZY POLONIJNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

REGULAMIN

&1

Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim są dorocznymi amatorskimi zawodami narciarskimi dla lekarzy, rodzin oraz sympatyków Klubu.

&2

Organizatorem Mistrzostw jest Klub Sportowy (KS) "Bronek" Związku Lekarzy Polski w Chicago. Na każdych zawodach powołuje się 3 albo 5 osobową Komisję Sędziowską. Patronat mogą sprawować organizacje polonijne, urzędy oraz firmy państwowe i prywatne.

&3

Celem zawodów jest upowszechnianie jazdy na nartach, propagowanie zdrowego sportowego stylu życia, podtrzymywanie i nawiązywanie nowych więzi koleżeńskich, kontynuowanie tradycji mistrzostw oraz pogłębianie wiedzy fachowej poprzez dyskusje, prelekcje i wykłady.

&4

Prawo startu w zawodach mają lekarze medycyny, stomatologii, weterynarii i farmacji, którzy ukończyli studia lekarskie w Polsce lub za granicą. Prawo startu mają również członkowie rodzin lekarskich oraz sympatycy Klubu. Wszystkich uczestników obowiązuje wpisowe (ustalane w zależności od kosztów imprezy).

&5

Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej w grupach: pań, panów, rodzin i sympatyków, dzieci oraz generalnej z uwzględnieniem wieku wg. przelicznika FIS. Prowadzona jest także klasyfikacja drużynowa, w której sumuje się najlepsze czasy przejazdów dwóch lekarzy z danego państwa.

&6

Zawody są rozgrywane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) dostosowanego do potrzeb Klubu. Przewiduje się trzy przejazdy slalomu, z których suma dwóch najlepszych czasów stanowi o końcowym wyniku.

&7

Kolejność startu zawodników następuje wg. wylosowanych numerów startowych. Kolejność startu grup jest następująca: dzieci, panie, panowie, rodziny i sympatycy.

&8

Termin zawodów jest podawany do wiadomości w specjalnym komunikacie oraz w środkach masowego przekazu (z uwagi na warunki śniegowe i techniczne miejsce oraz termin mogą ulegać zmianie).

&9

Każdy uczestnik imprezy ma prawo wniesienia protestu. Pisemne protesty należy dostarczyć do organizatora w trakcie zawodów albo bezpośrednio po ich zakończeniu. Protest zostanie rozpatrzony, jeżeli zostanie złożony na piśmie w ciągu 15 minut po zakończeniu zawodów oraz wpłacona zostanie kaucja w wysokości 30 Euro (w przypadku odrzucenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi).

&10

Każdy uczestnik podpisuje oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych

pretensji do organizatorów, patronów, sponsorów, miejsca zawodów itp.

&11

Miejsce oraz termin zakończenia mistrzostw, ogłoszenie wyników i rozdanie trofeów są podawane podczas zawodów. Organizator przewiduje trofea oraz dyplomy dla zwycięzców w poszczególnych grupach, a także medale

i dyplomy dla zwycięskich drużyn (1, 2, 3 miejsce).

&12

Organizator ma prawo zmiany oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
Opracowa
ł oraz uaktualnił

dr Bronisław Orawiec

Chicago, 23 stycznia 2007 r.