biuro  organizacyjne:
Dyrektor Halina Spasowska

ul. Kielbasnicza 5, 50-108 Wroclaw
tel/fax.: +48-71-344 8706
E-mail:
leopolis@kki.net.pl

60 ROCZNICA ZBRODNII LWOWSKIEJ WE WROCLAWIU

Komitet organizacyjny:

(strona w przygotowaniu)