rodzinapolska.htm

Instytut Polski Akcji katolickiej w Wielkiej Brytanii
oraz
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii
organizuje

II Konferencje "Rodzina Polska poza granicami kraju" pod patronatem Prymasa Polski J.Em. ks kard. Jozefa Glempa.

Termin 11-13 pazdziernik 2002 - Lomza

adres do korespondencji:
dr. med Andrzej Pawlowski
Flurschützstr. 36/9/19, A 1120 Wien - Austria
E-mail: polnischekirche@aon.at
Tel.: +43-1-815-3919

Krystyna Mochlinska
238-246 King Street, London W6 ORF, England
Tel.: +44-181-563- 0206

II Zjazd Polonii - referat o Rodzinie  A.Pawlowski
sytuacja polskich rodzin za granica