run

Nabierieznyje Czelny
Towarzystwo Polskie w Tatarstanie
P.O. Box. 57, 423811 Nabierieznyje Czelny
Tel.: +7-8438-535978

Niznij Tagil
Kulturalno-Oswiatowe Zjednoczenie Polakow „Eltra-Piast˝
ul. Kalinina 95 m. 49, 622048 Niznyj Tagil
Tel.: +7-3435-312909, Fax: +7-3435-233375 

Nowosybirsk
"Sibirskaja Polonija"
Skr.
Pocztowa 54, 630076 Nowosybirsk

Kosciol Rzymsko-Katolicki
ul. Narymskaja 19/163, RU 630132 Nowosybirsk
Tel.: +7-383-2218-8-06, Fax: +7-383-2218 8-06
Tel.: +7-383-218 1430,  Fax: +7-383-218 1153

Kulturalno-Oswiatowe Stowarzyszenie „Dom Polski˝ w Nowosybirsku
ul. Deputackaja 60 m. 169, 630099 Nowosybirsk
Tel.: +7-383-210-00-73, Fax: +7-383-223-63-48
E-mail : polsky@mail.ru

Nowosybirska Fundacja Charytatywna Syberyjskich
Polakow „Wiezi z Ojczyzna˝ w Nowosybirsku
Skrytka pocztowa 175, 630136 Nowosybirsk
Tel.: +7-3832-213-284, Fax:+7-3832-239-259