ruo

Omsk
Omskie Obwodowe Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oswiatowe „Rodzina˝
ul. Szebaldina 175, 644001 Omsk
Tel.: +7-3812-248-245, Fax: +7-3812-248-245

Orenburg
Polskie Kulturalno-Oswiatowe Centrum "Czerwone Maki" w Orenburgu
Post. Box. 733, 460021 Orenburg
Tel.: +7-3532-33-37-39, Fax: 7-3532-56-00-63, 33-37-39  

Oziersk
Wspolnota Kultury Polskiej im. Jana Kochanowskiego w Oziersku