ruw

Wierszyna (Obwod Irkucki)
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Wisla˝ w Wierszynie (21.07.2002)
Zerejstrowane 23 kwietnia 2002 
Prezes Ludmila Wizentas
Skarbnik Olga Niedbala
Sekretarz Anna Figura
Stowarzyszenie liczy 27 czlonkow - jest tez zespol "Wierszyna"
669317 Wierszyna - Okreg Irkucki
kontakt tez mailem przez ks. Ignacego - 
pig@irk.ru
Koperski - pomoc Wierszynie  

Wladywostok
Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Gmina˝ we Wladywostoku 
ul. Piotra Wielkiego 6 (muzeum), 690000 Wladywostok
Tel.: +7-423-2228-445, Fax: +7-4232-269-616 
Tel.: +7-423-222 5077; Fax: +7-4232-69821
E-mail : miros@mail.primorie.ru

Wolgograd
Stowarzyszenie Kultury Polskiej "Nowa Kropla" 
ul. Czujkowa 47 p.6, 400053 Wolgograd
Tel.: +7-8442-94-89-56, Fax: +7-8-8442-34-61-23

Stowarzyszenie Kultury Polskiej "Kropla" 
ul. Ziolkowskiego 5 m.4, 400001 Wolgograd
Tel.: +7-8442-44-19-03, +7-91-463 1071