ruz

Zeleznogorsk
Narodowo-Kulturalna autonomia Wspolnoty Polskiej "Dom Polski"
ul. Andreewa 2 m.10, 662990 Zelaznogorsk
Tel.: +391-97-2-42-28, Fax: +391-97-2-34-13