rzeszowfestiwal.htm

www.dabkomp.com.pl  andrzejk@dabkomp.com.pl

Menu - Festiwal


festiwal_.jpg

XII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów'2002
17 - 25 lipca 2002 rok

 

 
 Założenia programowe 

XII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
Rzeszów 2002
17.07 .2002 - 25.07.2002
Założenia programowe

1. Organizatorzy
-Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
-Prezydent Miasta Rzeszowa
2. Termin Festiwalu
- 17 lipca 2002r. /dzień przyjazdu/
- 25 lipca 2002r. /dzień wyjazdu/
3. Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów, Rynek 19
tel./0-17/862-14-51
tel./fax. /0-17/862-14-52
/XII ŚFPZF – Biuro Organizacyjne/ e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl
mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl
4. Zakwaterowanie i wyżywienie
Domy akademickie uczelni rzeszowskich
5. Miejsce imprez festiwalowych
Miasto Rzeszów oraz Województwo Podkarpackie
6. Uczestnicy: Polonijne zespoły pieśni i tańca zgodnie z wymogami regulaminu
Kryteria kwalifikacyjne zespołów do uczestnictwa w Festiwalu:
a) minimum 8 par tanecznych lub 16 osób tańczących na scenie (nie dopuszcza się przebierania dziewcząt za chłopców)
b) własny akompaniament (kapela, akordeon, nagranie, itp.)
c) wiek uczestników od 16 lat
d) przesłanie do 15.02.2002 roku karty zgłoszenia i kasety video
-30 minutowy program własny, mogący być samodzielnie prezentowany na imprezach towarzyszących Festiwalowi.
Kaseta musi być w systemie VHS, opisana z „time code”.
7. O zakwalifikowaniu się zespołu do udziału w Festiwalu będą decydować organizatorzy po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami /karta zgłoszenia, kaseta video/ w terminie do 1 marca 2002 roku.
Zgłoszenia nadesłane po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
e) po zakwalifikowaniu się zespołu do udziału w Festiwalu przesłanie do dnia 30.05.2002 płyty CD z nagraniami, niezbędnymi do koncertów festiwalowych.
8. Koszty uczestnictwa w Festiwalu
A. 290 USD od osoby lub równowartość w innej walucie wymienialnej w przeliczeniu wg. kursu bankowego w dniu wpłaty w ramach której organizatorzy zapewniają:
- zakwaterowanie,
- całodzienne wyżywienie,
- podstawową opiekę lekarską,
- bezpłatny udział we wszystkich imprezach przewidzianych programem Festiwalu,
- transport w czasie Festiwalu,
a) paliwo do autokarów własnych, którymi przyjeżdżają zespoły na Festiwal na trasy wynikające z programu Festiwalu,
b) autokary dla zespołów, które przyjeżdżają na Festiwal bez własnego transportu,
c) odbiór z lotnisk i dworców PKP w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie - zespołów, które zgłoszą taką potrzebę. Nie przewidujemy odbioru indywidualnych członków zespołów.
- leczenie indywidualne w ramach osobistych ubezpieczeń społecznych.
B. Należność za udział w Festiwalu należy wpłacić w II ratach:
I rata – w wysokości 1000 USD płatna do 31 marca 2002 roku
II rata - płatna do 1 czerwca 2002 roku.
Wpłaty należy dokonywać na n/w adres i nr konta :
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
35-064 Rzeszów,
ul.Rynek 19, skr. poczt.699
Konto bankowe:
Pekao S.A. II O/Rzeszów
10701526-17907-2221-0100
z dopiskiem: „XII ŚFPZF”
9. Zespoły uczestniczące w Festiwalu będą miały pilotów-opiekunów na cały okres trwania Festiwalu.
10. W ramach wnoszonych opłat nie przewidujemy zatrudniania dla zespołów choreografów, muzyków itp.
11.Organizatorzy mogą przygotować spotkania konsultacyjne (warsztaty) przed Festiwalem dla zespołów po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu pełnej odpłatności za zlecone warsztaty.
12. Założenia programowe
a) Zespoły uczestniczące w Festiwalu przyjeżdżają z gotowymi do prezentacji programami i zobowiązane są do:
- prezentacji w Koncertach Festiwalowych nie dłużej niż 30 minut/bez uwzględnienia udziału w promocji „Mazur 2002”/. Dobór repertuaru dokonany zostanie przez organizatorów z propozycji określonych w karcie zgłoszenia.
- prezentacji w Koncercie Galowym nie dłuższym niż 5 minut Dobór zostanie dokonany przez organizatorów z repertuaru nadesłanego na kasetach video.
- udziału w koncertach i imprezach towarzyszących w czasie i miejscu ustalonym przez organizatorów.
b) Zespół może też wystąpić w koncercie „Krajów zamieszkania” prezentując taniec lub pieśń własnego kraju w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
c) Każdy zespół niezależnie od własnego akompaniamentu winien dysponować dla potrzeb radia i telewizji kasetą z playbeckami tańców proponowanych do koncertu „Krajów zamieszkania” i „Koncertu galowego”, jak również płytami CD (w tym kopie) ze zmontowanymi programami do Koncertów „Krajów Zamieszkania” i „Galowego”, oraz do Koncertów Festiwalowych ( jeżeli używa nagrań) zgodnie z limitami czasów. Przekroczenie limitów spowoduje mechaniczne skrócenie muzyki.
d) Zespoły nie mogą wspomagać się tancerzami, wokalistami i muzykami z Polski.
e) W czasie trwania Festiwalu Zespoły mogą uczestniczyć w wycieczkach uwzględnionych w programie przez organizatorów.
13. Zespół może wziąć udział w promocji „Mazur 2002”, według zasad:
- zgłoszenie udziału w promocji jest dobrowolne.
- Promocja polega na prezentacji w czasie Koncertów Festiwalowych układu tańca narodowego do określonej muzyki. W tej edycji festiwalu będzie to taniec mazur do muzyki S.Moniuszki z opery „Straszny Dwór”
- Zgłaszający swój udział otrzyma wraz z decyzją o kwalifikacji nagranie robocze tej muzyki.
- Przed rozpoczęciem festiwalu w dniach 15-17 lipca zostanie zorganizowane seminarium dla instruktorów (1 osoba z zespołu), którego tematem będzie „Mazur”.
- Po zaprezentowaniu w Koncertach Festiwalowych, zespół otrzymuje nagranie profesjonalne tej muzyki z prawami autorskimi do wykorzystywania przez zespół.
- Najlepsze opracowania zostaną wspólnie wykonane w Koncercie Galowym. Wyboru tych opracowań dokona kolegium złożone z przedstawicieli zainteresowanych zespołów, wraz z reżyserem koncertu.
- Wspólne wykonanie tego tańca jest dodatkowym występem poza pozycją własną w Koncercie Galowym.
14. Istnieje możliwość zorganizowania pobytu dla dodatkowych osób towarzyszących oraz przygotowania pobytów turystycznych dla grup zorganizowanych (min. 10 osób) na odrębnych zasadach ustalonych z organizatorem.

Dyrektor Festiwalu
Mariusz Grudzień