rzymkowalow.htm                06.11.2002

W  SLUZBIE  BOGU  I  SWIATU

Wspomnienie z Rzymu

Przez jednych fakt, że większość duchowieństwa rzymskokatolickiego na Wschodzie to księża polscy jest postrzegany jako pewien minus, gdyż bardzo często Kościół Rzymsko-katolicki jest odbierany jako "Kościół polski". Nie ulega jednak wątpliwości, że duchowieństwo polskie na Wschodzie odegrało i odgrywa olbrzymią rolę.

Wiele o tym mówiono w czasie VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, które odbyło się w Rzymie w dniach 17-18 października 2002 roku. Wśród uczestników wymienionego sympozjum Ukrainę reprezentowały dwie osoby: dr Włodzimierz Osadczy (KUL) i ks. Witold Józef Kowalów (Ostróg). Sympozjum rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Piotra, której przewodniczył ks. kard. Zenon Grocholewski. Koncelebrowali m.in.: abp Edward Nowak, abp Józef Michalik, bp Jan Kopiec oraz 46 polskich kapłanów z różnych krajów świata. Po Mszy św. uczestnicy udali się do sali obrad, gdzie powitał ich rektor Uniwersytetu Urbaniańskiego Mons. Ambrogio Spreafico i Agata Judycka z Instytutu Badań Biograficznych. Oficjalnego otwarcia sympozjum dokonał kard. Zenon Grocholewski wygłaszając jednocześnie inauguracyjny wykład o polskich misjonarzach na przestrzeni stuleci.

Wielką zasługą organizatorów sympozjum jest ukazanie się dwóch okolicznościowych publikacji książkowych. Pierwsza z nich to "Duchowieństwo polskie w Świecie. Materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Papieski Uniwersytet Urbaniański. Rzym, 17-18 października 2002" pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich, Toruń 2002. Znajdują się tu zarówno referaty wygłoszone, jak i przygotowane na wspomniane sympozjum. Drugą pozycją książkową jest praca Agaty i Zbigniewa Judyckich pt. "W służbie Bogu i światu. Słownik Biograficzny" (Toruń 2002), zawierająca ponad 1000 życiorysów polskich oraz polskiego pochodzenia kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych pełniących współcześnie posługę w różnych krajach świata, w tym na Ukrainie.

W tym miejscu wspomnę jedynie o kilku wystąpieniach i pracach odnoszących się do kapłanów pracujących na terenie Ukrainy (w nawiasie podano strony w pracy "Duchowieństwo polskie w Świecie"): o. Symeon Barcik OFMConv, "Franciszkanie łagiernicy" (m.in. nt. bpa Rafałą Kiernickiego, o. Odoryka Benia, s. 29-37); Adam Dobroński, "Polscy księża wśród Sybiraków w latach II wojny światowej" (s. 62-66); Stanisław Dziedzic, "<Włóczęga Boży> na nieludzkiej ziemi" (nt. o. Serafina Kaszuby OFMCap., s. 84-89); Piotr Majer, "Polscy duchowni w obozach zagłady ZSRR w latach II wojny światowej" (s. 183-189); Alicja Moskalowa, "Ks. Władysław Bukowiński (1904-1974)" (s. 204-206); Włodzimierz Osadczy, "Losy duchowieństwa polskiego na ziemiach zajętych przez Związek Sowiecki w 1939 r. i wcielonych do Ukraińskiej RSS" (s. 249-254); Henryk Stroński, "Kapłan na kresach. Religijna i społeczna działalność księdza Teofila Skalskiego w Kijowie, w latach 1913-1926" (s. 307-310).

Owe rzymskie sympozjum choć po części wypełni brak dostatecznej informacji na temat dokonań duszpasterzy polskich lub polskiego pochodzenia na świecie, w tym na Ukrainie. Jest to wielką zasługą Instytut Badań Biograficznych w Maisons-Alfort we Francji.

Imprezą towarzyszącą sympozjum był III Salon Książki Polonijnej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) i jego prezesa Agatę Kalinowską-Bouvy. Salon odbył się w Stacji Naukowej PAN w Rzymie, w sobotę 19 października 2002 roku. Miałem na nim okazję przedstawić dotychczas wydane przez nas książki w ramach tzw. Biblioteki "Wołania z Wołynia".

Oprócz udziału w wymienionych imprezach - sympozjum i salon książkowy - do Rzymu udałem się z misją przypominania o postaci ks. Władysława Bukowińskiego, który 10 lat pracował w Łucku na Wołyniu (1936-1945), 10 lat spędził w więzieniach i na zesłaniu (1945-1954), a w 1955 roku dobrowolnie pozostał w Związku Sowieckim i poświęcił się trudnej pracy w Kazachstanie i Azji Środkowej, gdzie pracował do śmierci w 1974 roku. Ów kapłan zmarły w opinii świętości, człowiek niezwykłej pokory i głębokiej wiary, zasługuje na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Mówiłem o tym m.in. w reportażu red. Agnieszki Gawerskiej pt. "Tam, gdzie jesteśmy. Duchowieństwo przez wieki", wyemitowanym przez TV Polonia w dniu 2 listopada 2002 roku.

W Rzymie, dzięki uprzejmości ks. Augustyna Tenety, kierownika sekcji ukraińskiej Radia Watykańskiego, mogłem mieszkać w Papieskim Kolegium Ukraińskim, położonym nieopodal Uniwersytetu Urbaniańskiego i w pobliżu Watykanu. Miałem tu okazję osobiście poznać i rozmawiać z abp Myrosławem Marusynem, byłym sekretarzem Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Złożyłem też wizytę w Kurii OO. Bazylian na ul. św. Jozafata 8, gdzie zostałem bardzo serdecznie przyjęty przez o. Porfirija Pidrucznoho OSBM. Odwiedziłem również inne miejsca w Rzymie związane z Ukrainą, jak Papieski Instytut Wschodni i Russicum nieopodal Santa Maria Maggiore oraz Hospicjum Ukraińskie na Piazza del Madonna Monti. Szkoda, że zabrakło mi czasu na odwiedzenie Soboru Świętej Zofii i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego z takim pietyzmem wznoszonych staraniem kard. Josyfa Slipyja.

Bardzo serdecznie dziękuję pp. Barbarze i Janowi Kierznowskim z Krakowa za pokrycie kosztów podróży do Rzymu oraz p. Aleksandrowi Kowalskiemu, pracownikowi sekcji polskiej Radia Watykańskiego, za opiekę nade mną. Pobyt w Wiecznym Mieście był dla mnie osobiście bardzo owocny w różne spotkania z ludźmi, którym zależy na losie Kościoła Katolickiego obu obrządków na Ukrainie oraz pojednaniu polsko-ukraińskim.

 

ks. Witold Józef Kowalów

[Non-text portions of this message have been removed]

 

To unsubscribe from this group, send an email to:

polskiLwow-unsubscribe@egroups.com