Dzialacze Polonii na Slowacji


Jolanta Grala-Bednarcik
lot@sasro.sk
spotkanie EUWP 10.01.2002

Joanna Nowak-Matlonowa
Delegat na II Zjazd Polonii
IX Forum MP
Red. Monitor POlski
m.joanna@post.sk

Malgorzata Wojcieszynska
12 Forum MP - Tarnow (2004,2005) 
staste@orangemail.sk

 


Urszula Szabados
13 Forum Mediow
Radio na Slowacji
Szabadosova@slovakradio.sk