stpwwbwladze.htm   16.03.2003

 

THE INSTITUTION OF POLISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII Założone w 1940r. Established in 1940

Address: 238-246 King Street, London W6 0RF, United Kingdom. Tel: +44(0)208-8741 1940; Fax: +44(0)20-8746-3798; E-mail: secretary.stpuk@openworld.com; STPwWB@aol.com + Web: www.stpuk.org

 

INFORMACJA/PRESS RELEASE

 

Podajemy aktualny SKŁAD WŁADZ STOWARZYSZENIA wybranego na Walnym Zebraniu w dniu 16.03.2003r.

1. Prezes -dr inż. Ryszard Chmielowiec. Telefax: 020-87882609.

 

2. Wiceprezesi: -mgr inż. Kazimierz Mochlinski. Tel: 020-8946 1972;

-dr inż. Andrzej Fórmaniak. Tel: 020-8998 7543.

-dr inż. Jacek Gierliński. Tel. 01372-387739.

3. Sekretarz -mgr inż. Jacek Zazulin. Tel: 020-8998 1911.

4. Skarbnik -inż. Zbigniew Wilimowski. Tel. 020-8994 7020.

5. Członkowie: -mgr inż. Bożenna Brooker, mgr inż. Marek Kasprzykiewicz, inż. Adam Ostrowski, mgr inż. Krzysztof Piotrowski.

6. ‘Technika i Nauka’ -dr inż. Ryszard Chmielowiec-red. naczelny, inż. Jerzy

Płoszajski-redaktor/doradca, mgr Jan Tarczyński-redaktor.

7. Komisja Rewizyjna -inż. Jerzy Habdank-Toczyski -przewodniczący, członkowie: mgr Sabina Chyła, inż. Aleksander F. Bobrowski, inż. Tom

V. Brodowski, inż. Kazimierz Langowski.

8. Zarząd Funduszu -inż. Adam Ostrowski-prezes Funduszu. Tel: 020-8965 5320,

Samopomocy STP inż. Ryszard Gabrielczyk-sekretarz, prezes Zarządu STP (ex. officio), skarbnik STP -(ex. officio), członkowie: Z.Hypiński, mgr inż. Kazimierz Mochliński, inż. Artur Rynkiewicz.

9. Delegaci do Rady i na WZ

Zjednoczenia Polskiego: -dr inż. Ryszard Chmielowiec, mgr inż. Krzysztof Piotrowski.

10. Delegat do Rady FSNT-NOT: -mgr inż. Kazimierz Mochliński.

11. Delegat do Rady POSKu: -mgr inż. Adam Ostrowski.

12. Komisja Weryfikacyjna: -inż. Ryszard Gabrielczyk –przewodniczący, dr inż. Mirosław Wyszyński, Ed Zietarski (MSc)

13. Sąd Koleżeński -dr inż. Jacek Gierliński-przewodniczący, inż. Jerzy Habdank- Toczyski, inż. Boghdan Graff.

Za Zarząd

Dr inż. Ryszard Chmielowiec Londyn, 21 marzec, 2003r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otrzymują: Zjedn. Polskie WB, Kancelaria prez. R. Kaczorowskiego(Londyn), Zarząd POSKu , Ambasada RP w WB, SRBNP (prof. A.Targowski), Senat RP(p. Sen. T. Rzemykowski), Komitet Badań Naukowych (Wwa), Fundacja ‘Polonia’ (Wwa), Europejska Federacja Wspólnot Polonijnych(Londyn), Sekr.Gen. FSNT-NOT(Wwa), Londyn: PUNO, PEBA, BPCC, Biblioteka Polska, SPK, PAFT, POSKlub, Redakcje: Londyn: Dziennik Polski; Tydzień Polski, Gazeta Niedzielna, Alternatywy, Goniec Polski, Przegląd Techniczny (Wwa), Stow.Techniczne na Obczyźnie(Austria, Francja, Kanada, Litwa, Niemcy, Norwegia, RPA, Szwajcaria, Ukraina, USA, Wielka Brytania) + w/w osoby.