szczecin3.htm  Zugriffszähler od 27.06.2004

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Polonią

al. Jedności Narodowej 22A 70-453 Szczecin

tel./fax (+4891) 4441150, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

____________________________________________________________________________

Polonia w tworzeniu nowej Europy

III Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zaprasza na III Międzynarodową Konferencję Polonijną, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 17-19 września br. pod honorowym patronatem byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – pana Ryszarda Kaczorowskiego.

Zgłoszenia uczestników, z ewentualnym tytułem referatu, prosimy nadsyłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2004 roku na adres: Biuro Organizacyjne III Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Polonia w tworzeniu nowej Europy", Uniwersytet Szczeciński, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, fax. 91/444 1150, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

Teksty referatów, w objetości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron maszynopisu, prosimy przesyłać pocztą internetową /lub na dyskietce/ na adres Biura Organizacyjnego. W naszej konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni. Koszty udziału w konferencji wynoszą 140 Euro /hotel – 3 noclegi oraz posiłki – 3 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje/. Opłaty związane z pobytem w Szczecinie uregulować będzie można w dniu przyjazdu.

 

Serdecznie zapraszamy
Leszek Wątróbski
Sekretarz Rady Programowej
Ośrodka badań i Studiów Polonijnych
Uniwersytetu Szczecińskiego