szczecinkonf0405.htm

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Wydział Teologiczny, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych,
Instytut Socjologii i Psychologii,

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji

Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego 5 – 7 kwiecień 2005 roku
Celem konferencji jest pokazanie różnych problemów, jakie występują w funkcjonowaniu duszpasterstwa polskiego
 i polonijnego we wszystkich państwach europejskich. Pragniemy, by swymi doświadczeniami podzieliły się zarówno 
osoby duchowne jak i świeckie, naukowcy, działacze polonijni, organizatorzy życia religijnego i jego uczestnicy. 
Do udziału zapraszamy, obok przedstawicieli kościoła rzymsko-katolickiego, także reprezentantów innych wyznań. 
Zachęcamy do przygotowania referatów i wystąpień obejmujących zagadnienia teologiczne, socjologiczne, kulturowe, 
językowe, historyczne, psychologiczne, politologiczne, ekonomiczne i prawne, uwzględniające procesy jednoczenia 
się Europy. Teksty referatów i wystąpień zgłoszonych na konferencję zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym.

Honorowy patronat nad konferencją objęli:

Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp
Metropolita Szczecińsko-Kamieński
ks. abp Zygmunt Kamiński
Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski

ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski prof. dr hab. Jacek Leoński
Dziekan Wydziału Teologicznego US Dyrektor Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych
Dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii

Zgłoszenia prosimy kierować na załączonym formularzu
Zgłaszam swój udział w Międzynarodowej Konferencji 
Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego
,
która w odbędzie się w dniach 5 – 7 kwietnia 2005 roku w Szczecinie

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

2. Stopień i tytuł naukowy: ……………………………………………………….

3. Miejsce pracy: ................................................................................................

4. Adres do korespondencji: ...............................................................................

…………………………………………………………………………………….

e-mail: .................................................................
telefon: ................................................................
fax: ......................................................................

5. Tytuł wystąpienia: ..............................................................................................

………………………………………………………………………………....

6. Rezerwuję nocleg w dniach:

4/5 kwiecień
5/6 kwiecień
6/7 kwiecień

Opłata konferencyjna wynosi 150 Euro lub 600 PZL i będzie je można wpłacić na miejscu w dniu 
rozpoczęcia konferencji.

Wszelkich dodatkowych informacji o konferencji udziela red. Leszek Wątróbski – tel. 91/444 11 50; 
e-mail
leszek.watrobski@univ.szczecin.pl 70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 22a

 

Formularz zgłoszenia proszę przesłać na adres red. Leszka Wątróbskiego z dopiskiem Konferencja 
Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego

Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i wystąpień w wersji elektronicznej w edytorze word.

Europejski wymiar duszpasterstwa polskiego
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI: Wydział Teologiczny, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, Instytut Socjologii i Psychologii oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

zapraszają

do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. Europejski wymiar duszpasterstwa polskiego, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 5-7 kwietnia 2005 roku. Naszym celem jest pokazanie różnych problemów, jakie występują w funkcjonowaniu duszpasterstwa polskiego i polonijnego we wszystkich państwach europejskich. Pragniemy, by swymi doświadczeniami podzieliły się zarówno osoby duchowne jak i świeckie, naukowcy, działacze polonijni, organizatorzy życia religijnego i jego uczestnicy. Do udziału zapraszamy, obok przedstawicieli kościoła rzymsko-katolickiego, także reprezentantów innych wyznań. Zachęcamy do przygotowania referatów i wystąpień obejmujących zagadnienia teologiczne, socjologiczne, kulturowe, językowe, historyczne, psychologiczne, politologiczne, ekonomiczne i prawne, uwzględniające procesy jednoczenia się Europy. Teksty referatów i wystąpień zgłoszonych na konferencję zostaną opublikowane w wydawnictwie książkowym.

Nad konferencją objął patronat Komitet Honorowy, w skład którego wchodzą:

Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp

Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Zygmunt Kamiński

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski

 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

Dziekan Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski

Dyrektor Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych i dyrektor Instytutu Socjologii i Psychologii prof. dr hab. Jacek Leoński

Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Polonią red. Leszek Wątróbski

Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Roman Śmigielski

 

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl w terminie do dnia 15 marca 2005 roku. Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon/faks, adres poczty elektronicznej i tytuł referatu lub wystąpienia. Prosimy Autorów o dostarczenie tekstów referatów i wystąpień w wersji elektronicznej w edytorze word.