szczecinpokonf.htm

list do Ministra Cimoszewicza po Konferencji   (23.09.2002)