"POLSKA-POLONIA – wzajemne oczekiwania" – /komunikat nr 4/

program konferencji:

Szczecin 19-21 września 2002 - Uniwersytet Szczeciński

19 września /czwartek/ 2002

*10.00 otwarcie konferencji - Sala Rycerska Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie /ul. Wały Chrobrego 4/. Powitanie uczestników konferencji przez JM rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. Zdzisława Chmielewskiego oraz wojewodę zachodniopomorskiego Stanisława Wziątka oraz oficjalne wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza - honorowego patrona konferencji

 

*obrady przedpołudniowe /referaty/

-„Przestrzeń symboliczna relacji Polonia-Polska” – prof. dr hab. Jacek Leoński /Szczecin/

-„Dialog polsko-polonijny" – red. Wadna Witter /Warszawa/

-„Oczekiwania Polonii zachodniej w stosunku do Polski" – Roman Śmigielski /Dania/

-„Polacy na wschodzie a Polska: oczekiwania i realia" – doc. dr Tadeusz Kruczkowski /Białoruś/

-„Polska, Polonia a UE – widziane z Holandii" – dr Małgorzata Bos-Karczewska /Holandia/

*obiad /godz. 13.15/

*14.30 - obrady popołudniowe /referaty/ w DOMU MARYNARZA /ul. Malczewskiego 10/12/

-„Polonia Szczecińska" – dr Adam Makowski /Szczecin/

-„Polonia rumuńska" – dr Barbara Breaban /Rumunia/

-„Emigracja lat osiemdziesiątych w Australii" – mgr Elżbieta Drozd /Australia/

-„Polacy na Białorusi" – mgr Katarzyna Piotrowska /Białoruś/

-„Nowe tendencje w ruchu polonijnym na Polesiu" – mgr Alina Jaroszewicz /Białoruś/

-15.45------------------------------------------------------------------------------------ przerwa na kawę/herbatę

Kilka uwag o współczesnej Polonii w Estonii" – mgr Natalia Sindecka

Polacy, Ślązacy, Zaolziacy i Czesi polskiego pochodzenia" – prof. dr Tadeusz Siwek /Czechy/

Polacy w Odesie i na południu Ukrainy” – dr Dmytro Gorun /Ukraina/

-„Towarzystwo Przyjaźni POLSKA-SAHA SIRE” – mgr Adam Kowalski /Rosja/

Sytuacja Polonii w Niemczech" – mgr Aleksander Zając /Niemcy/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dyskusja

 

*18.00 spotkanie w Książnicy Pomorskiej

*20.00 bankiet

 

20 września /piątek/ 2002

 

*8.00-9.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------śniadanie

*9.30 - obrady przedpołudniowe /referaty/

-„Rola nauczania języka polskiego jako obcego w promowaniu kultury polskiej" – dr Krystyna Ellehauge /Dania/

-„Koncepcja ciągłości wykształcenia wśród Polonii" – dr Aleksandra Guziejewa

-„Język polski a język polonijny" – dr Ewa Hussain /Australia/

-„Transpozycja polonizmów w wykładaniu języka polskiego" – doc. dr Larisa Kachowska /Białoruś/

-„O roli mówiącego w kulturze szwedzkiej" – mgr Elżbieta Salamon /Szwecja/

-„Dlaczego polski?" – dr Danuta Szczęsna /Polska-Rosja/

-11.00--------------------------------------------------------------------------------------przerwa na kawę/herbatę

-„Język polski na Wschodzie" – dr Magdalena Fiternicka-Gorzko /Szczecin/

 

-„Studencka praca semestralna na pograniczu językowym" – dr Ryhor Sierykaw /Białoruś/

-„Z nadzieją na zbliżenie” – Olga Uglanica /Białoruś/

-„Wzajemne kontakty środkiem do promowania nauki i kultury" – mgr Jolanta Szutkiewicz /Szwecja/

-„Polka – międzynarodowa organizacja kobiet polskich na świecie” - mgr Elżbieta Blania-Kacprzyk /Szwecja/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dyskusja

 

*obiad /14.00-15.00/--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*15.30 obrady popołudniowe /referaty/

-„Badania nad Polonią i Polakami na świecie w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL” – ks. prof. dr hab. Edward Walewander

-„Kryteria polskiej tożsamości narodowej w dobie nomadyzmu" – dr. hab. Krystyna Bleszyńska /Polska-USA/

-„Socjologiczne problemy badania Polaków na Wschodzie /uwagi na przykładzie badań w Rosji/” – dr Alicja Hess-Leońska /Szczecin/

-„Polska tożsamość narodowa a Polacy na wschodzie" – mgr Walery Choroszewski /Anglia/

-„Drogi i bezdroża narodowego odrodzenia Polaków na Ukrainie" – mgr Mikołaj Stroński /Ukraina/

-„Polska-Polacy z Polesia, wzajemne oczekiwania" – mgr Maria Sulima /Białoruś/

-„Socjologiczny portret Polaków mieszkających na Rumunii” – Jerzy Grzegorek /Szczecin/

-17.00--------------------------------------------------------------------------------------przerwa na kawę/herbatę

-„Kongres Polonii Niemieckiej" – dr Waldemar Malinowski /Niemcy/

-„Miejsce Polski w niemieckiej koncepcji zjednoczenia Europy" – dr Edward Kieyne

-„Charakterystyka oczekiwań Polonii w Niemczech z perspektywy polskiej placówki konsularnej" – mgr Marek Kostrzewa /Polska/

-„Zbiorowość polonijna w kontekście nadań nad pracownikami polskiej książki i prasy w Niemczech" – dr Maria Kalczyńska /Polska/

-„Prasa polonijna w Niemczech" – red. Aleksandra Proscewicz /Niemcy/

-„W tyglu berlińskiej kultury. Poczucie etnicznego związku polonii Berlińskiej z krajem pochodzenia w świetle procesów integracyjnych i globalizacyjnych” – mgr Beata Kochan /Szczecin/

-„Zapis doświadczeń – pamiętniki emigrantów jako źródło wiedzy o środowiskach polonijnych” – dr Marek Gorzko /Szczecin/

-„Przekazywanie polskości" – mgr Jan Nikerk /Holandia/

-„Kilka uwag... jeszcze Polska" – dr Andrzej Isakow /Rosja/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dyskusja

*kolacja 19.00----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21 września /sobota/ 2002

 

*8.00-9.00--------------------------------------------------------------------------------------------------śniadanie

9.30 obrady przedpołudniowe /referaty/

-„Londyńska emigracja niepodległościowa – spóźniony triumf” – red. Katarzyna Bzowska /Anglia/

-„Los ludności polskiej na Ukrainie w latach trzydziestych a II Rzeczpospolita" – prof. dr hab. Henryk Stroński /Ukraina/

-„Polska działalność konsularna na terenie Czechosłowacji w latach 1945-1950” – dr Anna Szczepańska /Szczecin/

-„Zarys dziejów i powiązań międzynarodowych uczonych chemików Wszechnicy Wileńskiej" – dr Marian Grzegorek /Litwa/

-„O duszpasterstwie polskim w Kazachstanie" mgr Ludmiła Rybałko /Kazachstan/

-11.00--------------------------------------------------------------------------------------przerwa na kawę/herbatę

-„Społeczne funkcje paraf ii polskich w Niemczech /na przykładzie parafii polskiej w Hamburgu/ - Andrzej Strzelecki /Niemcy/

-„Polonia w Internecie" – dr Zbigniew Kostecki /Niemcy/

-„Studia podyplomowe w systemie E-studing najefektywniejszą formą przygotowania polskich menedżerów do zdobywania know kow i kapitału w UE” – prof. dr hab. Anton Stasch /Niemcy/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dyskusja

 

*podsumowanie konferencji i oficjalne jej zakończenie------------------------------------------------------

 

*obiad /godz. 14.00/---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Raz jeszcze przypominamy, że nasze obrady odbywać się będą w nowym obiekcie Uniwersytetu Szczecińskiego – w DOMU MARYNARZA przy ul. Malczewskiego 10/12 – dojazd z dworca kolejowego tramwajem nr 3 /cztery przystanki w kierunku centrum/ a potem tramwajami nr 5 lub 11 /jeden przystanek w kierunku stoczni/. Tam też znajdują się nasze pokoje hotelowe, w których mieszkać będą wszyscy uczestnicy konferencji /będziemy wdzięczni za wcześniejsze podanie terminów przyjazdu i odjazdu ze Szczecina/ - każdy w pokoju jednoosobowym.

Koszty noclegów wraz z posiłkami wynoszą 100 EURO lub 375 PZL od każdego uczestnika. Prosimy o dokonanie tych opłat na następujące konto bankowe /lub w dniu przyjazdu do Szczecina w Domu Marynarza w biurze konferencji/

Uniwersytet Szczeciński

Bank PEKAO S.A. II/0 Szczecin

11001470-909-2101-111-0

/konferencja polonijna/

 

Wszelkie zapytania dotyczące naszej konferencji prosimy nadal kierować na adres:

Biuro Organizacyjne I MKP „Polska-Polonia – wzajemne oczekiwania", Uniwersytet Szczeciński, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, fax. /91/444-1150, e-mail leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

Czekamy na Państwa z wielką niecierpliwością.

 

Leszek Wątróbski

Pełnomocnik Rektora US ds. kontaktów z Polonią