Zugriffszähler   od 10.10.2002 (uakt 29.05.2004)

zaczyna  dzialac  telefon  zaufania - skorzystaj

http://www.acs.uni-duesseldorf.de/~jtom/telefonzaufania.html (20.07.2004)