uad

Dniepropietrowsk
Zwiazek Polaków w Dniepropietrowsku
320101 Dniepropietrowsk; Prospekt Puszkina 21/28

Towarzystwo Kultury Polskiej "Ogniwo" O/Dniepropietrowsk
Pr. Puszkina 21/28, 49101 Dniepropietrowsk
Tel.: +380-562-42-71-71

Towarzystwo Kultury Polskiej w Dniepropietrowsku
ul. Dzierzynskiego 8/40, 49027 Dniepropietrowsk
Tel: +380-0562-701669

Biuro Turystyczne - Bussiness Agency - Walerii Lubczenko
P.O. Box. 2862, UA 49128 Ukraina
Te/fax: +380-562-352763 
E-mail:agency@ljubch.dp.ua

Dnieprodzierżyńsk
Towarzystwo Kultury Polskiej w Dnieprodzierżyńsku
ul. Kowalenka 3, 51900 Dnieprodzierżyńsk
Tel.: +380-5692-3-32-76, Fax: +380-5692-3-32-76

Dobromil
Kosciol Parafialny p.w. Przemienienia Panskiego w Dobromilu
ul. Zamkowa 63, 82042 Dobromil
Tel.: +380 238 336-54

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Przemienienia Panskiego w Dobromilu
Powiat Stary Sambor, woj.Lwow, 82042 Dobromil
Tel: 33-5-03 (ksiedza)

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/ Dobromil
ul. Lesi Ukrainki 9, 82042 Dobromil
292-720 Dobromil, ul. Lesi Ukrainki 9, Starosamborski powiat
Tel.: 8238-3-32-57

Dolina
Parafia p.w. Narodzenia Matki Bozej w Dolinie
ul. Mickiewicza 7, 77 500 Dolina
Tel.: +380 3477- 239-67

Towarzystwo Kultury Polskiej w Dolinie
ul. Nowyczaka 9, 77500 Dolina
Tel.: +380-34772-1204 Prezes dom

Donieck
Polacy Donbasu - red Ryszard Zielinski (14.09.2002)
ul. Artioma 97/312, UA  83000 Donieck
Tel/Fax: +380- 622-902887
Adres do korespondencji:
86132 Makijewka, obwod Doniecki
Mikrorejon centralny 5/56
Tel.: +380-6232-66533 albo
+380-622-558972 lub +380-622-597462

Towarzystwo Kultury Polskiej Donbasu
ul. R. Luksemburg 26a, 340050 Donieck

Parafia Rzymsko-Katolicka – Sw Jozefa Robotnika (20.10.2001)
ul.
Kominterna 86, UA 334018 Donieck
Tel.: +380-6225 77 874, Fax: +380-62340-1145
E-mail:
josef@mail.donbass.com
Parafia
http://www.tchr.org/donieck/

ks. Jarek Wisniewski (02.10.2003)
86108 Makeevka, ul. Lenina 30, obl. Donetsk, Ukraine.
PHONE: +38.06232.67992
www.orient.opoka.org
E-mail: mg_jarek@wp.pl

Dowbysz
Zjednoczenie Polakow Zytomierszczyzny ''Polonia''
Oddzial w Dowbyszu
260560 Dowbysz, ul. Kirowa 10/2
Tel.: +38-041-445 1292, 51-118

Towarzystwo Polaków im. Jana Pawła II w Dowbyszu, (24.01.2002)
rejestracja- 1997,
adres - ul. Komarowa 4,  Dowbysz, Baranowski r-n 12724 obwód Żytomierski, Ukraina
(
ul. Perejslawzka 11, 12724 Dowbysz
Tel.: +380-41441-51-352)
typ - społeczna,
status prawny - rejestracja,
podporządkowanie - FOPU,
tel. 5-11-36, 4-20-25 służbowy, 5-12-00 domowy;
Prezes- Stefan Kurjata,
aktywność- wysoka

Parafia Rzymsko-Katolicka p/w MB Fatimskiej w Dowbyszu
ul. Koscielna, 260560 Dowbysz
Tel.: +380-4144-51352

Draganowka
Kosciol Parafialny p.w. Matki Bozej Snieznej w Draganowku
283113 Draganówka

Drohobycz
Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie "Głos Nauczyciela"
P.O. Box 157-A, 82100 Drohobycz

Kwartalnik "Radosc Wiary"
Bul. D. Galickowo 12, 82100 Drohobycz
Tel.: +380 244-5-15-12

Chor "Odrodzenie" w Drohobyczu
ul. Boryslawska 43/32
ul. Mickiewicza 1/2, 82100 Drohobycz
Tel.: +380 244-2 19 49 lub 2 06 85

Drohobycka Druzyna Harcerska “Orliki˝
ul. P.Orlyka 1/22, 82100 Drohobycz
Tel.: +380 244-2-33-93 (tel. domowy)

Parafia Rzymsko-Katolicka p/w Sw. Bartlomieja w Droyhobyczu
ul. Halickiego 12, 82100 Drohobycz
Tel.: +380 244-324364

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oswiatowe “Odrodzenie˝ w Drohobyczu
ul. Boryslawska 43/32, 82100 Drohobycz
Tel: +380-8-244-21-949

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej O/Drohobycz
ul. Sw. Jura 83
ul. Wojtowska Gora 156, Drohobycz 82100
Tel.: +380 244-387-91

Zespol Mandolinistow w Drohobyczu
ul. Wojtowska Góra 204, 82100 Drohobycz
Tel.: +380 244-301 81

Zjednoczenie Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie
ul. Wijtiwska Gora 156, 82100 Drohobycz
Tel.: +380-244-2-30-77

Dubno
Parafia p.w. sw. Jana Nepomucena w Dubnie
ul. Ostrowskiego 16, 265100 Dubno
Tel.: +380 656 436 63

Towarzystwo Kultury Polskiej w Dubnie
ul. Mendelejewa 2a, 35600 Dubno
Tel.: +380-3656-414-16

Dubowiec
Parafia Rzymsko-Katolicka MB Laskawej - Dubowiec
281116 Dubowiec

Dunajowce
Zwiazek Polakow na Ukrainie O/Dunajowce
ul. Szewczenki 96 m. 4

Dzierzynsk ( patrz Romanow)