uai (uakt. 5.09.2007)

Irpien
Rzymsko-Katolickie Towarzystwo “Polonia˝ w Kijowie, O/ Irpien
08200 Irpien
Tel.: +5-95-72/dom, 5-92-01/sl

Irszacsk
Dom Polski w Irsza
сsku (22.07.2003)
Stowarzyszenie Dzieci i Mlodziezy
"Zrodlo"
ul. Szkolna 3, UA 12110 Irszaсsk
Obwod Zytomierski - rejon Wolodarsk-Wo yсski
V-Prezes - Wiktor Sylin E-mail: w_sylin@mail.ru

Iwano-Frankowsk (Stanislawow)
Kolo Lekarskie przy Polskim Towarzystwie Kultury "Przyjazn"
ul.Szuruchina 5, 284000 Iwano-Frankowsk

Parafia p.w. Chrystusa Krola w Stanislawowie
ul. Wowczyniecka 92, 76 000 Iwano-Frankowsk
Tel.: +380 3422-626-09

Kolo Lekarskie przy Polskim Towarzystwie Kultury "Przyjazn" - Dr Czeslawa Riszko
Ul. Szuruchina 5, UA 284000 Iwano-Frankowsk

Polskie Towarzystwo im. A. Mickiewicza
ul.  Wowczyniecka 184/90
Tel.: 67783

Parafia Rzymsko-Katolicka w Stanisławowie
ul. Wowczyniecka 92, 76015 Iwano-Frankowsk
Tel.: +380-3422-626-09

Stowarzyszenie Nauczycieli "Wiedza"
ul. Dnistrowska 63 sp. 36, 76015 Iwano-Frankowsk

Towarzystwo Kultury Polskiej im. F. Karpinskiego w Stanislawowie
ul. Wowczyniecka 92-a, 760-07 Iwano-Frankowsk
Tel.: +380-4322-6-87-95, Fax: +380-4322-6-87-95

Towarzystwo Kultury Polskiej w Stanislawowie “Przyjazn˝
ul. Niezalenosti 36/61, 76000 Iwano-Frankowsk
Tel.: 8-3422-2-71-58 (dom viceprezes)

"Kurier Stanislawowski"   (05.09.2007)
Orest Bezzubiak red. nacz.
276007 Ivano-Frankivsk
ul. U.Krawczenko 23
Tel.: +380-342 222 878
Fax: +380-342 552420
Tel.kom.: +380-992-347 742
E-mail: stanpol@ukr.net 

Iwanofrankowe
Kosciol Parafialny p.w. Trojcy Przenajswietszej w Inofrankowe (Janowie)
ul. Jaworowska 11, 81070 Iwanofrankowe
Tel.: +380 3259- 231-77

Izasław
Parafia Rzymsko-Katolicka w Izaslawiu
ul. Szewczenki 10, 281200 Izasław
Tel.: +380-3852-52752